A.P.M. TULCEA, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare conform HG nr.1076/2004, pentru: PUZ –„INFIINTARE PLANTATIE ALUN CU SPATII DE DEPOZITARE, PROCESARE SI MAGAZIN”, propus a se realiza în extavilanul com. Greci, identificat prin, T 27, P 206, nr. Carte Funciara 30215,avand ca titular pe: SC BLISSFUL ORCHARD SRLA.P.M. TULCEA, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare conform HG nr.1076/2004, pentru: PUZ –„INFIINTARE PLANTATIE ALUN CU SPATII DE DEPOZITARE, PROCESARE SI MAGAZIN”, propus a se realiza în extavilanul com. Greci, identificat prin, T 27, P 206, nr. Carte Funciara 30215,avand ca titular pe: SC BLISSFUL ORCHARD SRL, nu necesită evaluare de mediu ?i urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

        

Motivele care au stat la baza luării deciziei:

 

Informa?iile cu privire la planul men?ionat pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str.14 Noiembrie, nr.5, tel.0240510622, de luni până joi între orele 08,00-16,30 ?i vineri între orele 08,00-14.00

          Observa?iile publicului se vor primi în scris la APM Tulcea, telefon/fax 0240 /510622, 0240/510621, e-mail office@apmtl.anpm.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anun?ului.


www.anpm.ro
Adaugat: 2020-09-18 12:20:12
TiparesteTipareste