>

 Ordin număr din 2010-10-28 15:57:00 de Ministru nr. 712/2003 pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardereMinisterul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului
Ordin nr. 712 din 24/09/2003
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 145 din 18/02/2004

pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere

Nr. 712/199/126

Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului
    Ministerul Economiei şi Comerţului
    Ministerul Administraţiei şi Internelor

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere, în temeiul prevederilor art. 11 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, ale art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului şi ale art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 604/2003,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, ministrul economiei şi comerţului şi ministrul administraţiei şi internelor emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Ghidul privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Anexa conţinând Ghidul privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere se pune la dispoziţie celor interesaţi pe paginile web ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, la adresa: www.mappm.ro, Ministerului Economiei şi Comerţului, la adresa: www.minind.ro, şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, la adresa: www.mapgov.ro.
   Art. 3. - Prezentul ordin, cu excepţia anexei, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului,
Ilie Sârbu

Ministrul economiei şi comerţului,
Dan Ioan Popescu

Ministrul administraţiei şi internelor,
Ioan Rus 

Ministrul delegat pentru administraţia publică,
Gabriel Oprea

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.