Topicuri > Reglementări

tipareste trimite pe mail

 Decizii ale Comisiei Interne de Analiza Tulcea

Detalii

Autor: APM Tulcea,
Adăugat: 2010-08-31 12:13:06
Ultima actualizare: 2012-04-25 10:57:33

Documente ataşate

 

 

afisat in 25.04.2012

            

                                      DECIZII CIA din 24.04.2012

 

                Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe:

 

1. S.C. ENERGOWIND S.R.L. -  PUZ – Construire parc eolian, modernizare drumuri de acces – ăn extravilanul comunei Casimcea

Decizia CIA: se acceptă Raportul de mediu, se va emite avizul de mediu..

Termen de înaintare a comentariilor/observaţiilor la plan: 10 zile de la data publicării anunţului în presa naţională sau locală.

 

                        Conform Ordin MMP nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private:

1. PETCU ALINA LIVIA – Construire pensiune agroturistică ,, Munţii Măcinului ”– în intravilanul comunei Luncaviţa, str. Fagilor.

2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA– Îmbunătăţiorea calităţii mediului prin împădurirea terenurilor degradate –  Municipiul Tulcea, judeţul Tulcea - în extravilan Tulcea

Decizii CIA: continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluare adecvată.

Termen de înaintare a comentariilor/observaţiilor la proiect: 5 zile de la data publicării anunţului în presa naţională sau locală.

3. S.C.ALPHA ENERGY S.R.L – Construire ansamblu energetic eolian (două turbine eoliene cu racord electric cu două posturi de transformare în anvelopă de beton) – în extravilanul comunei Jurilovca.

Decizia CIA: se acceptă Raportul privind impactul asupra mediului, se va emite acordul de mediu..

Termen de înaintare a comentariilor/observaţiilor la proiect: 5 zile de la data publicării anunţului în presa naţională sau locală.

4. S.C. TOTAL ELECTRIC S.R.L. – Dezvoltare parc eolian cu putere totală de 9,2 MW – în extravilan Topolog; acord de mediu nr. 2382 din 22.01.2010 emis pentru S.C. ECOPROD ENERGY S.R.L.

Decizia CIA: se menţine valabilitatea acordului de mediu nr. 2382 din 22.01.2010 cu modificările notificate la APM Tulcea.

 

                Conform Ordinului nr.1798/2007 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu:

1. SC FRUVINIS  SA Isaccea – Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală– punct de lucru în intravilan şi extravilan Isaccea

2. PFA CORDOBA IONELA – Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală– punct de lucru în intravilan Nalbant

Deciziile CIA: se emite autorizaţia de mediu fără bilanţ de mediu.

Termen de contestaţie: 30 zile lucrătoare de la data afişării prezentei pe site-ul şi la avizierul APM.

Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni până vineri între orele 08.00 - 16.00.

              ...................................................................................................................................................................

NR. APM Tulcea: 4209/20.04.2012

 LISTA CU DECIZIILE CIA DIN DATA DE 20.04.2012

                    Conform  HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe:

-Etapa de încadrare pentru:

1. SC. AGROPIETE SA-PUD “Modernizare Piaţa Neptun”, amplasat în intravilanul localităţii Tulcea, str. Piaţa Neptun, judetul Tulcea

Decizia CIA:.planul va fi adoptat fara aviz de mediu

Termen de contestare : 10 zile de la data  publicării anuntului in presa

2.ROSCA FLORIN – PUZ –  “Construire pensiune agroturistică P+M, împrejmuire”  amplasat în sat Mineri, comuna Somova.

Decizia CIA:.planul va fi adoptat fara aviz de mediu

Termen de contestare : 10 zile de la data  publicării anuntului in presa

3.SOPOV VLADIMIR –PUZ-“ Construire ansamblu rezidenţial de locuinţe”, amplasat în extravilanul Municipiului Tulcea, şoseaua Tulcea-Agighiol( lângă fostul OJRSA).

Decizia CIA:.planul va fi adoptat fara aviz de mediu

Termen de contestare : 10 zile de la data  publicării anuntului in presa

          Conform  Ordin MMP nr. 135/ 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului  asupra mediului pentru proiectele publice şi private:

Etapa de încadrare:

 1. SC. ENERGY SKY SRL-Bucureşti-“Parc eolian Frecăţei( amplasare turbine, drumuri de acces şi racord electric la SEN)”, amplasat în extravilanul comunei Frecăţei, judeţul Tulcea.

Decizia CIA:proiectul va parcurge procedura EIA prin realizarea Studiului privind impactul asupra mediului, făra evaluare adecvată.

        Termen de transmitere a observaţiilor/ comentariilo: 5 zile de la data publicării anunţului în presă.

 1. SC. GABRIELLE DELTA TOUR SRL MINERI-“Construire pensiune turistică şi împrejmuire”,   amplasat în intravilanul comunei Jurilovca, judeţul Tulcea.

Decizia CIA.continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare.

Termen de transmitere a observaţiilor/ comentariilor/opiniilor- 5 zile de la data publicării anunţului în presă.

 1. SC. ANGHILA DELTEI SRL JURILOVCA-“ Construire pensiune turistică şi împrejmuire”, amplasat în intravilanul comunei Jurilovca, judeţul Tulcea.

Decizia CIA.continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare.

Termen de transmitere a observaţiilor/ comentariilor/opiniilor- 5 zile de la data publicării anunţului în presă

 1. SC. CONVENABIL SRL-“Service auto”, amplasat în intravilanul Municipiului Tulcea, Str. Barajului, nr.FN.

Decizia CIA.continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare.

Termen de transmitere a observaţiilor/ comentariilor/opiniilor- 5 zile de la data publicării anunţului în presă.

 1. COMUNA MURIGHIOL–„Eficientizarea consumului de energie electrică pentru comuna Murighiol, prin montarea unei CEE 300 KW”, amplasat în extravilanul comunei Murighiol.

Decizia CIA.continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare.

Termen de transmitere a observaţiilor/ comentariilor/opiniilor- 5 zile de la data publicării anunţului în presă

 1. SC. LIGHT ENRGY SRL-„Amplasare turbină eoliană, amenajare drum de acces şi racord electric( conform certificatului de urbanism nr.166/12736 din 21.12.2010), Construire parc eolian racordare la SEN şi amenajare drumuri de exploatare”( conform certificatului de urbanism nr.29/6994 din 15.12.2011)

Decizia CIA.continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare.

Termen de transmitere a observaţiilor/ comentariilor/opiniilor- 5 zile de la data publicării anunţului în presă

 1. SC ROBYANA STAR SRL-Analiză solicitare de reevaluare a deciziei APM Tulcea, nr.497/18.03.2011, pentru proiectul”Construire pensiune turistică în comuna Luncaviţa, Judeţul Tulcea”.

     Decizia CIA. Se menţine decizia etapei de încadrare nr.497/18.03.2011, cu condiţia evacuării apelor uzate în reţeaua de canalizare a Comunei Luncaviţa, judeţul Tulcea.

       Conform prevederilor ordinului MMDD nr. 1798/2007pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiilor de mediu

       -analiza solicitare autorizaţie de mediu:

1. SC. CAS REGENERABILE SRL- „Parc eolian CAS II”( etapa I)”, amplasat în extravilanul comunei Casimcea.

Decizia CIA: se emite o singură autorizaţie de mediu fără bilanţ de mediu, pentru Parc eolian CAS II( etapa I) şi LES pentru interconectare  staţie intermediară de transformare 30/110( din parcul eolian CAS Sud II), la staţia de transformare 110/400KV din extravilanul comunei Casimcea

Termen de contestare – 15 de zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier.

     2. SC. PODGORIA REGALĂ SRL-„Activităţi auxiliare pentru producţie vegetală”, punct de lucru Valea Teilor.

Decizia CIA: se emite autorizaţia de mediu fără bilanţ de mediu

Termen de contestare – 30 de zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier.

     3. SC. ANEGRAND STAR SRL-„Fabricarea produselor din materiale vegetale împletite( răchită), punct de lucru Enisala.

Decizia CIA: se emite autorizaţia de mediu fără bilanţ de mediu

Termen de contestare – 30 de zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier.

     4. SC. ALPHA WIND SRL-„Staţie Rahman 400 KV şi racord LEA 400 KV”, extravilan comuna Casimcea.

     5. SC. ALPHA WIND SRL-„Parc de turbine eoliene şi reţele electrice de racordare ALPHA NORD I- prima etapă 5 turbine eoliene, extravilan comuna Casimcea.

Decizia CIA: se emite  o singură autorizaţie de mediu, fără bilanţ de mediu pentru cele două solicitări, deoarece ambele investiţii sunt pe acelaşi amplasament şi au fost realizate în baza acordului de mediu nr.2389/08.06.2010, emis de APM Tulcea.

Termen de contestare – 15 de zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier.

    6. OCOLUL SILVIC BABADAG –„ Activitate de exploatare forestieră”, în raza teritorială a localităţilor Babadag, Baia, Caugagia, Camena, Slava Rusă, Ceamurlia de Jos, Enisala, Sălcioara, Jurilovca, Lunca, Vişina.

Decizia CIA: se emite autorizaţia de mediu fără bilanţ de mediu

Termen de contestare – 30 de zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier.

    7. SC NICALEX CERES SRL–“ Activitati auxiliare pentru productia vegetala “, sat Parches comuna Somova.

Decizia CIA: se emite autorizaţia de mediu fără bilanţ de mediu

Termen de contestare – 30 de zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier.

 1. SC. BELA CONSTRUCT SRL-„Parc eolian Valea Teilor”, pentru activitatea producerea de energie electrică prin intermediul unei CEE, amplasată în extravilanul Comunei Valea Teilor, judeţul Tulcea

Decizia CIA: se emite autorizaţia de mediu fără bilanţ de mediu

Termen de contestare – 15 de zile lucratoare de la data afişării pe site-ul APM Tulcea şi la avizier.

 .................................................................................................................................................................................................. 

Afisat in data de 11.04.2012

APM TULCEA

NR. 3887/10.04.2012

 

DECIZII  CIA din 10.04.2012:

Conform HG nr.1076/2004privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

- etapa de incadrare:

- SC FF WIND ENERGY INTERNATIONAL SRL BRASOV – PUZ REALIZARE PARC EOLIAN, RACORDARE LA S.E.N., REALIZARE DRUMURI DE ACCES – BESTEPE 1  in in judetul Tulcea comuna Bestepe extravilan

Decizie CIA – Efectuarea  evaluarii adecvate.

Termen pentru prezentarea comentariilor publicului, referitor la decizia etapei de incadrare – 10 zile calendaristice de la data afisarii 10.04.2012

- SC FF WIND ENERGY INTERNATIONAL SRL BRASOV– PUZ REALIZARE PARC EOLIAN, RACORDARE LA S.E.N., REALIZARE DRUMURI DE ACCES – BESTEPE 2 -  in judetul Tulcea comuna Bestepe extravilan

Decizia etapei de incadrare : se adopta planul fara evaluare de mediu conform HG nr. 1076/2004 privind   stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe

Termen pentru prezentarea comentariilor publicului, referitor la decizia etapei de incadrare – 10 zile calendaristice de la data afisarii 10.04.2012

- SC VILA GEORGIA SRL NUFARU– PUZ INFIINTARE PENSIUNE TURISTICA  in judetul Tulcea comuna  Nufaru extravilan

Decizia etapei de incadrare : se adopta planul fara evaluare de mediu conform HG nr. 1076/2004 privind   stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe

Termen pentru prezentarea comentariilor publicului, referitor la decizia etapei de incadrare – 10 zile calendaristice de la data afisarii 10.04.2012

  - SC BELA CONSTRUCT SRLValea Teilor PUZ CONSTRUIRE PARC EOLIAN in Valea Teilor extravilan

Decizia etapei de incadrare : se adopta planul fara evaluare de mediu conform HG nr. 1076/2004 privind   stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe

Termen pentru prezentarea comentariilor publicului, referitor la decizia etapei de incadrare – 10 zile calendaristice de la data afisarii 10.04.2012

 

Conform Ordinului MMP nr. 135/2010privind  aprobarea  Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra  mediului pentru proiecte publice si private

-etapa de incadrare a proiectului

- SC ALBIVINIS SRLMAHMUDIA - REABILITARE, AMENAJARE CLADIRE EXISTENTA IN PENSIUNE TURISTICA in judetul Tulcea comuna Mahmudia intravilan

- SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA UTR TULCEA-  RACORDAREA  LA RETEAUA  ELECTRICA A CENTRALEI EOLIENE MIHAI BRAVU   în judetul Tulcea comuna Mihai Bravu extravilan

- SC ROMTELECOM SA BUCURESTI – DEVIERE TRASEU AERIAN CABLU 12 FO INTERSECTIE FAGARASU NOU LOCALITATEA FAGARASU NOU AT DN 22 A în judetul Tulcea  extravilan

- SC ROMTELECOM SA BUCURESTI – DEVIERE TRASEU AERIAN CABLU 12 FO INTERSECTIE FAGARASU NOU LOCALITATEA FAGARASU NOU ( DN 222 G) DE PE PROPRIETATE  în judetul Tulcea  extravilan

- SC NALBA SRL Baia– UNITATE DE USCARE SI STOCARE CEREALE in judetul Tulcea comuna Baia intravilan

- JUGANARU CONSTANTA – CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO in judetul Tulcea orasul Isaccea

 

Decizii CIA: continuarea procedurii  privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului

 - etapa de definire a domeniului evaluarii:

SC FAST  WIND ENERGY SRL - CONSTRUIRE PARC DE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE – RACORD ELECTRIC PARC EOLIAN  în judetul Tulcea localitatile Topolog, Daeni si Ostrov extravilan

 • Se emite indrumarul de definire a domeniului

 MODIFICARI ALE PROIECTELOR  ULTERIOR EMITERII ACORDULUI DE MEDIU SI APROBARII DE DEZVOLTARE

SC TOTAL ELECTRIC SA Buzau – PARC EOLIAN TOPOLOG

Decizie CIA -  se mentine valabilitatea acordului de mediu nr. 2383/22.02.2010 revizuit in 06.10.2010

 Conform prevederilor Ordinului MMDD nr. 1798/2007pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu

Emitere autorizatii:

SC MARXSTONE SRLTULCEA – ATELIER TAIERE, FASONARE, FINISARE PIATRA in Tulcea

 Decembrie nr.139

SC MELISA SRL Tulcea -  PENSIUNE in  Tulcea strada Gloriei

SC ONETE RECUP SRL Tulcea– PUNCT COLECTARE DESEURI NEPRICULOASE (METALICE  FEROASE)- in Babadag  strada Alunului nr. 14 A

Decizii CIA – emitere autorizatii de mediu fara intocmirea bilantului de mediu

Decizia privind emiterea autorizatiIor de mediu poate fi contestata in termen de 30 de zile lucratoare de la data de 10.04.2012 – data aparitiei anuntului.

Documentele care au stat la baza  deciziilor pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni pana vineri intre orele 08.00 – 16.00

SC TEHNOLOGICA  RADION SRL Bucuresti – CARIERA CERNA

Decizie CIA – se va intocmi Bilant de Mediu nivel I cu analiza detaliata a problematicii de biodiversitate.

Revizuire autorizatie de mediu

SC SIMPLE CHOICE SRLBRAILA – RECUPERAREA MATERIALELOR RECICLABILE si pentru Hartie  si PET in Tulcea strada Forestierului colt cu strada Isaccei

Decizie CIA – emitere autorizatie de mediu revizuita

 ...............................................................................................................................................................................................

DATA AFISARII  

03.04.2012

                                                                           

Nr.APM Tulcea 3594/03.04.2012                                     

LISTA CU DECIZIILE CIA DIN DATA DE   03.04.2012

 

Conform Ordinului nr.135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

- etapa de incadrare:

1.ROTARU GELU- Spalatorie auto,service auto si vulcanizare, Tulcea

Decizia etapei de incadrare : Se continua procedura privind emiterea aprobarii de dezvoltare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la decizia etapei de incadrare in termen de 5 zile de la data afisarii

2.SC FAST WIND ENERGY SRL- Construire parc de eoliene si retele electrice de racordare-racord electric parc eolian,Topolog-Daeni-Ostrov

Decizia etapei de incadrare:este necesara elaborarea Raportului privind impactul asupra mediului si a Studiului de evaluare adecvata

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la decizia etapei de incadrare in termen de 5 zile de la data afisarii

- etapa de definire a domeniului evaluarii

1. SC BAIA ENERGIE EOLIANA SRL – Construire parc eolian,reabilitare drumuri de acces, racord electric si racordare la S.E.N.,construire statie de transformare, Ceamurlia de Sus

2.SC EOLIANA FORTORE SRL – Construire parc eolian,amplasare turbine eoliene,amenajare drumuri de acces,statie de transformare si racord LES,Mihail Kogalniceanu-Sarichioi

3.SC DANUBE GREEN POWER SRL – Amplasare parc de turbine eoliene,statie de transformare si retele de racordare la S.E.N.,amenajare si modernizare drumuri de exploatare,Somova

4. SC DANUBE GREEN ENERGY  SRL – Amplasare parc de turbine eoliene,statie de transformare si retele de racordare la S.E.N.,amenajare si modernizare drumuri de exploatare, Somova

5. SC ELECTRICE RENOVATA VISION SRL – Amplasare parc de turbine eoliene,statie de transformare si retele de racordare la S.E.N.,amenajare si modernizare drumuri de exploatare,Somova

6. SC ELECTRICE RENOVATA VISION SOMOVA SRL – Amplasare parc de turbine eoliene, statie de transformare si retele de racordare la S.E.N.,amenajare si modernizare drumuri de exploatare,Somova

7. SC ELECTRICE RENOVATA VISION SOMOVA ENERGIE SRL – Amplasare parc de turbine eoliene,statie de transformare si retele de racordare la S.E.N.,amenajare si modernizare drumuri de exploatare, Somova

Decizie: se transmite indrumarul privind etapa de definire a domeniului evaluarii.

Termen de prezentare a observatiilor: pe parcursul derularii procedurii.

 Conform OUG nr.195-2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare

- analiza proiectului  program de conformare pentru stabilirea obligatiilor de mediu la incetarea activitatii SC ROMPETROL DOWNSTREAM SA –Statie distributie carburanti,Babadag

Decizie: se acepta proiectul program de conformare

  Conform prevederilor Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiilor de mediu:

 -  emitere autorizatie de mediu

1.STX OSV  ELECTRO TULCEA SRL – Instalatii electrice navale , Tulcea

2.SC CAR VULK APA SRL – Spalatorie auto, Macin

3.SC SERVICII PUBLICE BESTEPE SRL – Alimentare cu apa Bestepe

Decizie :se emit autorizatii de mediu fara bilant de mediu.

Decizia poate fi contestata in termen de30 zile lucratoare de la afisare.

.............................................................................................................................................................................................. 

Afisat in data de 29.03.2012

Nr.APM Tulcea 3365/28.03.2012

 

                                           DECIZII  CIA  DIN 27.03.2012

 

Lista planurilor/proiectelor care vor fi analizate in CIA din 27.03.2012

Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

- etapa de incadrare                                                    

1. PAVEL CONSTANTIN – PUZ-Ansamblu rezidential – extravilan mun. Tulcea

2. ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.43 si SC ARTEC SRL –PUD- Parcare supraetajata pe trei nivele si extindere si acces firma din exterior in mun.Tulcea, str.Cuza Voda si str.Babadag, nr.5, bl.1, sc.B, ap.2

3.. SC GABRIELLE DELTA TOUR SRL SI SC ANGHILLA DELTA TOUR SRL – PUZ – Construire pensiune turistica si imprejmuire – intravilan Jurilovca

4. SC JURILOVCA TOUR – PUZ – Construire pensiune turistica – intravilan Jurilovca

Decizie CIA – planurile  se adopta fara evaluare de mediu

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan-10 zile calendaristice de la publicarea anuntului

5.SC HARSH WIND SRL – PUZ- Construire parc de turbine eoliene – Ciucurova 1

6. SC HARSH WIND SRL– PUZ- Construire parc de turbine eoliene – Ciucurova 2

7. SC BEIDAUD ENERGIE EOLIANA SRL – PUZ - Construire parc eolian, reabilitare drumuri de acces, racord electric, racordare la SEN si construire statie de transformare in extravilanul loc.Sarighiol de Deal

Decizie CIA – planurile se supun procedurii de evaluare de mediu si de evaluare adecvata prin intocmirea Raportului de mediu si a Studiului de evaluare adecvata

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan-10 zile de la data afisarii prezentei

 

 • Etapa de analiza a calitatii Studiului de Evaluare Adecvata :

 1. CALCIU IACOB, BADEA FLORIN, CALCIU MADALINA MARINELA - PUZ "Construire pensiuni" extrav.Mahmudia jud Tulcea

 2. SC FLOTA DEL BOTE PARCHING SRL, SC JOLIE SALON SRL, RAICU FILIP, VRAMULET GHEORGHITA - PUZ "Construire pensiuni" extrav.Mahmudia jud Tulcea

Decizie CIA – se accepta Studiile de evaluare adecvata, se emite aviz Natura 2000

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan- pe toata perioada derularii procedurii

 Conform Ordinului nr.135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

- Evaluarea impactului asupra mediului -etapa de incadrare procedura EIA

1.SC MAXIM PRODUNAREA  SRL – Construire pensiune Mahmudia

            Decizie CIA – continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectelor.

             Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei etapei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii anuntului in presa.

 2.SC BAIA ENERGIE EOLIANA SRL – Construire parc eolian, reabilitare drumuri de acces, racord electric, racordare la SEN si construire statie de transformare in extravilanul com.Baia

            Decizie CIA – proiectul se supune procedurii de evaluare adecvata si de evaluare a impactului asupra mediului prin realizarea Studiului de evaluare adecvata precum si a Raportului privind impactul asupra mediului

             Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii pe toata durata derularii procedurii

 3.SC EOLIANA FORTORE SRL  – Construire parc eolian – amplasare turbine eoliene, amenajare drumuri de acces, statie de transformare si racord LES) in extravilanul com.Mihail Kogalniceanu si Sarichioi

            Decizie CIA – proiectul se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului prin realizarea Raportului privind impactul asupra mediului

             Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii pe toata durata derularii procedurii

 MODIFICARI ALE PROIECTELOR ULTERIOR EMITERII ACORDULUI DE  MEDIU SI APROBARII DE DEZVOLTARE

 SC GLOBAL LEGAL INVESTMENT GROUP SRLNOTIFICARE PRIVIND MODIFICAREA PROIECTULUI PENTRU CARE A FOST EMIS ACORDUL DE MEDIU NR. 2397/11.01.2011 - PARC EOLIAN VACARENI

 SC ENERGIE INVESTMENTS GROUP SRLNOTIFICARE PRIVIND MODIFICAREA PROIECTULUI PENTRU CARE A FOST EMIS ACORDUL DE MEDIU NR. 2398/12.01.2011 - PARC EOLIAN VACARENI

 SC INTERCOM DESIGN SRLNOTIFICARE PRIVIND MODIFICAREA PROIECTULUI PENTRU CARE A FOST EMIS ACORDUL DE MEDIU NR. 2399/12.01.2011 - PARC EOLIAN VACARENI

Decizie CIA – Urmare a modificarilor notificate, APM Tulcea decide mentinerea Acordurilor de mediu  emise.

 SC AQUASERV SA  NOTIFICARE PRIVIND SCHIMBAREA SOLUTIEI TEHNICE PENTRU CL8. REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELEI DE DISTRIBUTIE SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE INCLUSIV STATIE DE POMPARE IN AGLOMERAREA URBANA TULCEA – LOT 3- , PENTRU CARE A FOST EMIS ACORDUL DE MEDIU NR.2359/24.08.2007

Decizie CIA – Urmare a modificarilor notificate, APM Tulcea va decide mentinerea Acordului de mediu  emis, dupa transmiterea Avizului de Gospodarire a Apelor si a punctului de vedere al Primariei Tulcea

 SC ROBYANA STAR SRLNOTIFICARE PRIVIND MODIFICAREA PROIECTULUI PENTRU CARE A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE NR.497/18.03.2011

Decizie CIA – Urmare a modificarilor notificate, APM Tulcea  decide mentinerea Deciziei etapei de incadrare 497/18.03.2011, cu conditia evacuarii apelor uzate in ministatia de epurare si dupa epurare, in bazin betonat vidanjabil

 Conform  prevederilor Ordinului al MMDD Nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu se vor analiza:

 EMITERE AUTORIZATII DE MEDIU

 SC TRANS YUL SRL –Punct colectare deseuri Greci

SC DELTANAV SA – Port industrial si Port comercial Tulcea

Decizie CIA – se emit autorizatii de mediu, fara bilant de mediu

          Termen de contestatie: 30 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier

SC LUMALEX VOIAJ TOUR SRL – Pensiune turistica Dunavatu de Jos

Decizie CIA – se emit autorizatii de mediu, fara bilant de mediu

          Termen de contestatie: 15 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier

.................................................................................................................................................................................................

Nr.APM TULCEA

  8288 /13.03.2012

 

                                      DECIZII CIA din 13.03.2012

                 Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe:

 1. S.C. SAMMOWIND S.R.L. – PUZ – Construire parc eolian şi reţele electrice S1– în extravilanul comunei Beidaud, loc. Sarighiol de Deal

2. S.C. SAMMOWIND S.R.L. – PUZ – Construire parc eolian şi reţele electrice S5– în extravilanul comunei Beidaud, loc. Sarighiol de Deal

3. S.C. SAMMOWIND S.R.L. – PUZ – Construire parc eolian şi reţele electrice S8– în extravilanul comunei Beidaud, loc. Sarighiol de Deal

4. S.C. SAMMOWIND S.R.L. – PUZ – Construire parc eolian şi reţele electrice S13– în extravilanul comunei Beidaud, loc. Sarighiol de Deal

5. S.C. ENERGY SKY S.R.L.- PUZ – Staţie transformare, drumuri de acces şi racord la S.E.N. – în extravilanul comunei Frecăţei

Decizii CIA: adoptarea planului fără evaluare de mediu.

Termen de înaintare a comentariilor/observaţiilor la plan: 10 zile de la data publicării anunţului în presa naţională sau locală.

6. S.C. FLOTA DEL BOTE PARCHING S.R.L., S.C. JOLIE SALON S.R.L., RAICU FILIP, VRĂMULEŢ GHEORGHIŢĂ, din Comuna Mahmudia – PUZ-CONSTRUIRE PENSIUNI – în extravilanul comunei Mahmudia

Decizie CIA: este necesară realizarea studiului de evaluare adecvată.

Termen de înaintare a comentariilor/observaţiilor la plan: 10 zile de la data publicării anunţului în presa naţională sau locală.

7. SC LAGUNA RESORT SRL – PUZ-CONSTRUIRE PARC EOLIAN, AMENAJARE DRUMURI DE ACCES EXISTENTE, DRUMURI NOI ÎN PARC EOLIAN, TRASEU ELECTRIC, STAŢIE DE CONEXIUNI ŞI RACORD LA S.E.N. – în extravilanul Municipiului Tulcea

8.SC CONVENABIL SRL – PUD - SERVICE AUTO– în intravilanul Municipiului Tulcea, str. Barajului, nr. FN

 Decizii CIA: adoptarea planului fără evaluare de mediu.

Termen de înaintare a comentariilor/observaţiilor la plan: 10 zile de la data publicării anunţului în presa naţională sau locală.

 

                        Conform Ordin MMP nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private:

- etapa de încadrare EIA:

1. S.C. DANUBE GREEN POWER S.R.L. - Amplasare parc de turbine eoliene, staţie de transformare şi a reţelelor de racordare la S.E.N., amenajare şi modernizare drumuri de exploatare(Somova 1) – în extravilan Somova

2. S.C. DANUBE GREEN ENERGY S:R:L: - Amplasare parc de turbine eoliene, staţie de transformare şi a reţelelor de racordare la S.E.N., amenajare şi modernizare drumuri de exploatare(Somova 5) – în extravilan Somova

3. S.C. ELECTRICE RENOVATA VISION S.R.L. - Amplasare parc de turbine eoliene, staţie de transformare şi a reţelelor de racordare la S.E.N., amenajare şi modernizare drumuri de exploatare(Somova 2) – în extravilan Somova

4. S.C. ELECTRICE RENOVATA VISION SOMOVA S.R.L. - Amplasare parc de turbine eoliene, staţie de transformare şi a reţelelor de racordare la S.E.N., amenajare şi modernizare drumuri de exploatare(Somova 3) – în extravilan Somova

5. S.C. ELECTRICE RENOVATA VISION SOMOVA ENERGIE S.R.L.            - Amplasare parc de turbine eoliene, staţie de transformare şi a reţelelor de racordare la S.E.N., amenajare şi modernizare drumuri de exploatare(Somova 4) – în extravilan Somova

Decizii CIA: este necesară elaborarea Raportului privind impactul asupra mediului fără studiu EA

6. S.C. CORALIA DANUBE S:R:L: - Construire pensiune turistică P+1+M – în extravilanul comunei Murighiol

Decizie CIA: continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului.

Termen de înaintare a comentariilor/observaţiilor la proiect: 5 zile de la data publicării anunţului în presa naţională sau locală.

 - etapa de încadrare EA:

1. S.C. AGRODELTA JUSTORGANIC SRL – Construire unitate de depozitare cereale - în comuna Sarichioi

Decizie CIA: continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului, nu este necesară parcurgerea celorlalte etape ale evaluării adecvate.

Termen de înaintare a comentariilor/observaţiilor la proiect: 5 zile de la data publicării anunţului în presa naţională sau locală.

 

 • notificare privind repoziţionarea turbinei WEA33:

1. S.C. CAS REGENERABLE S.R.L. – Construire parc de centrale eoliene şi reţele electrice de racordare Cas II, Casimcea

Decizie CIA: se menţine valabilitatea acordului de mediu.    

                       

                Conform OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare:

 • analiza Raportului geologic privind investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic extins în afara amplasamentului depozitului PETROM Tulcea:

1. S.C. OMV PETROM SA  - depozitul PETROM Tulcea, str. Combustibilului, nr. 2

      -     analiza programului de conformare pentru stabilirea obligaţiilor de mediu la încetarea activităţii

1. S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.A. – staţie de distribuţie carburanţi din oraşul Babadag, str. Republicii, nr. 18

Decizie CIA: se acceptă Raportul, se continuă procedura de stabilire a obligaţiilor de mediu.

                 Conform Ordinului nr.1798/2007 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu:

- emitere autorizaţii:

1. SC AGRO TOLLIL  SRL Baia – Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală, Activităţi după recoltare – punct de lucru în comuna Baia

2. SC PARMAC COM SRL Babadag – Hotel Restaurant Babadag

3. S.C. GANDIVA S.R.L. Babadag –Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală- punct de lucru în satul Enisala, comuna Sarichioi

4. S.C. TOPAUR S.R.L. Tulcea – Hotel ATLANTIS şi Restaurant MARINARUL

5 S.C. TOPSERV MIRADA S.R.L. - Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală– punct de lucru în comuna Topolog

Deciziile CIA: se emite autorizaţia de mediu fără bilanţ de mediu.

Termen de contestaţie: 30 zile lucrătoare de la data afişării prezentei pe site-ul şi la avizierul APM.

Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni până vineri între orele 08.00 - 16.00.

       .................................................................................................................................................................................................

Afisat in data de 06.03.2012

  

 

                                                              Decizii CIA din 06.03.2012

 

 

Conform  HG nr.1076/2004privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe:

-   etapa de analiză a  calităţii Studiului de Evaluare Adecvată pentru:

1.SC ENERGIA MILENIULUI lll SRL; PUZ- construire parc eolian, amenajare drumuri de exploatare, statie de transformare si racord la S.E.N.-extravilan comuna Casimcea

Decizie CIA – se accepta Studiul de Evaluare Adecvata, se continua procedura SEA

 Conform  Ordin MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu:

 • emitere autorizatie de mediu:

1. SC GEVO PETROL SRL Cataloi -   Comert cu ridicata al combustibililor gazosi; Depozitari produse chimice ; Transporturi rutiere de marfuri periculoase

2. SC LARS SRL – Mahmudia -    Activitati auxiliare pentru productia vegetala

Decizie CIA – se emit autorizatii de mediu, fara bilant de mediu;

Termen de contestare – 30 zile lucratoare de la data afisarii prezentei.

3. SC REMAROM INTERNATIONAL SRL Tulcea – Taiere si fasonare piatra, in extravilan loc. Nicolae Balcescu

Decizie CIA – este necesara elaborarea Bilantului de Mediu nivel I ( amplasament partial in sit Natura 2000, perimetrul activitatii nu este delimitat, atat materia prima cat si deseurile sunt depozitate necontrolat si depasesc suprafata pentru care a fost emisa anterior autorizatie de mediu)

 

SC CAS REGENERABILE SRL Bucuresti - Notificare privind modificarea pozitiilor a cinci turbine eoliene prevazute in Acordul de mediu nr.2390/08.06.2010 emis pentru proiectul Construire parc de central eoliene si retele electrice de racordare – CAS II, in extravilan comuna Casimcea,

Decizie CIA – Acordul de mediu nr.2390/08.06.2010 isi mentine valabilitatea, in conditiile modificarii pozitiilor a cinci turbine eoliene (WEA7, WEA11, WEA15, WEA17, WEA28).

..............................................................................................................................................................................................

Afisat in data de 28.02.2012

                                                              Decizii CIA din 28.02.2012

          Conform  HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe:

-  etapa incadrare:

1. SC CAMP SHARP SRL – PUZ Popas turistic BIDIDIA, Tulcea

Decizie CIA – se adopta planul fara evaluare de mediu

Termen de contestare – 10 zile calendaristice de la data afisarii prezentei.

-   etapa de analiză a  calităţii Studiului de Evaluare Adecvată pentru:

1. SC SOLAR EOL VOLT SRL – PUZ Construire parc de turbine eoliene – Beidaud 2, cu amplasamentul in extravilan comuna Beidaud

Decizie CIA – se accepta Studiul de Evaluare Adecvata, se continua procedura SEA

          Conform  Ordin MMP nr. 135/ 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului  asupra mediului pentru proiectele publice şi private:

 • etapa de încadrare:
 • SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA – Racord la reteaua electrica atelier mecanic, in intravilan comuna Baia
 • SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA – UTR TULCEA – Racordarea la reteaua electrica a obiectivului BAZA SPORTIVA, intravilan localitatea Mihail Kogalniceanu, 
 • COMUNA NICULITEL – Executie si echipare foraj pentru extinderea sursei subterane care asigura alimentarea cu apa a comunei Niculitel, judetul Tulcea, in extravilan comuna Niculitel

Decizie CIA – nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului, se continua procedura de emitere a aprobarii de dezvoltare

Termen de contestare – 8 zile calendaristice de la data afisarii prezentei.

 1. SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA – ZONA MT/JT  TULCEA – Buclare L.103.03 – L.96.04, in extravilan comunele Ciucurova si Horia

Decizie CIA – este necesara parcurgerea procedurii de evaluare adecvata cu elaborarea Studiului de Evaluare Adecvata

Termen de contestare – 8 zile calendaristice de la data afisarii prezentei.

 • etapa emitere acord:

SC BETA WIND SRL – Construire parc de centrale eoliene si retele electrice de racordare – BETA NORD II, in extravilan comunele Casimcea si Topolog

Decizie CIA – se emite acordul de mediu

Termen de contestare – 5 zile calendaristice de la data afisarii prezentei.

                Conform  Ordin MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu:

 • emitere autorizatie de mediu:
 • SC ACTIV GRUP IMPEX SRL - Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală (cu tratamente fitosanitare ptr. Agricultura), in Macin
 • SC BANATEANA SRL – Prelucrarea primara a lemnului, in Babadag, str. Ciucurovei, nr.15

Decizie CIA – se emit autorizatii de mediu, fara bilant de mediu;

Termen de contestare – 30 zile lucratoare de la data afisarii prezentei.

 1. SC ENEL GREEN POWER SRL – Producere energie electrica, intravilan comuna Casimcea

Decizie CIA – se emite autorizatie de mediu urmare realizarii investitiei;

Termen de contestare – 15 zile lucratoare de la data afisarii prezentei.

 • revizuire autorizatie de mediu:
 • SC IOLANDA METAL SRL – Punct colectare si recuperare deseuri nepericuloase, in Macin, str. Independentei, nr.24 – reizuire ptr. Adaugare deseuri neferoase, anvelope uzate, ambalaje din material textile, fibre textile procesate

Decizie CIA – se emite autorizatie de mediu revizuita

Conform OUG 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • stabilire obligatii de mediu:
 • PRIMARIA ORASULUI BABADAG – concesionare Spital Orasenesc Babadag si terenul aferent

Decizie CIA – nu sunt necesare obligatii de mediu la concesionare

 

.................................................................................................................................................................................................

Data afisarii: 21.02.2012

NR. APM Tulcea: 1494/21.02.2012

 

LISTA CU DECIZIILE CIA DIN DATA DE 21.02.2012

                    Conform  HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe:

-Etapa de încadrare pentru:

1. SC. ENERGIA MILENIULUI III SRL PUZ –“ Construire parc eolian, amenajare drumuri  de exploatare, staţie  de transformare şi racordare la SEN”, amplasat in extravilanul comunei Casimcea, judetul Tulcea.

Decizia CIA: planul se supune evaluarii de mediu şi evaluării adecvate, cu elaborarea Studiului de Evaluare Adecvată şi a Raportului de Mediu.

Termen de contestare : 10 zile de la data afişării prezentei

 

-Etapa de analiză a calităţii raportului de mediu pentru:

1. SC. SPARK WIND ENERGY SRL-PUZ-“Construire parc de turbine eoliene”, amplasat în extravilan loc. Casimcea, judeţul Tulcea.

2. SC. EOLIAN EXPRESS SRL-PUZ-“Construire parc de turbine eoliene”, amplasat în extravilan loc. Casimcea, judeţul Tulcea.

3. SC. EOLIAN AREEA SRL-PUZ-“Construire parc de turbine eoliene”, amplasat în extravilan loc. Casimcea, judeţul Tulcea.

4. SC. MAGNUM EOLVOLT SRL-PUZ-“Construire parc de turbine eoliene”, amplasat în extravilan loc. Casimcea, judeţul Tulcea.

Decizia CIA: se acceptă Raportul de Mediu şi se emite Avizul de Mediu.

-etapa de analiză a  calităţii studiului de evaluare adecvată pentru:

1.SC. ENERGOWIND SRL-PUZ-“Construire parc eolian, modernizare drumuri de exploatare, staţie de conexiuni şi racord la SEN”, amplsat în extravilanul comunei Casim

cea.

Decizia CIA:  se accepta Studiul de Evaluare Adecvata si se va continua procedura de evaluare de mediu prin eleborarea Raportului de Mediu.

-Analiza  solicitării transmisă de SC. ENERGY SKY SRL privind păstrarea valabilităţii Avizului de Mediu  nr. 8/08.02.2011, ca urmare a specificaţiilor făcute în adresa înregistrată la APM Tulcea cu nr. 1227/14.02.2012.

Decizia CIA: se  menţine valabilitatea avizului de mediu nr.8/08.02.2011.

               Conform  Ordin MMP nr. 135/ 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului  asupra mediului pentru proiectele publice şi private:

Etapa de încadrare:

 1. COMUNA JIJILA-“ Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Jijila”.

Decizia CIA.continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare.

Termen de transmitere a observaţiilor/ comentariilor/opiniilor- 5 zile de la data publicării anunţului în presă

Procedura de evaluare  adecvată:

-etapa de analiză a  calităţii studiului de evaluare adecvată pentru:

1. SC. ALPHA ENERGY SRL-“ Construire ansamblu energetic eolian  două turbine eoliene cu racord electric cu două posturi de transformare în anvelopă de beton, drumuri de exploatare, staţie de conexiune şi  drum judeţean “, amplasat în extravilan comuna Jurilovca.

Decizia CIA:  se accepta Studiul de Evaluare Adecvată şi se va continua procedura de evaluare de evaluare a impactului asupra mediu prin eleborarea Raportului privind Impactul asupra Mediului.

       Conform prevederilor ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiilor de mediu

       -analiza solicitare autorizaţie de mediu:

1.SC. MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS SRL –„Staţie distribuţie carburanţi MOL Tulcea”, amplasat in localitatea Tulcea, str. Barajului, nr.3.

Decizia CIA: se emite autorizaţia de mediu fără bilanţ de mediu

Termen de contestare – 15 de zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier.

 2.SC DAMONA SERV SRL –“ Brutărie”- Tulcea

Decizia CIA: se emite autorizaţia de mediu fără bilanţ de mediu

Termen de contestare – 30 de zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier.

        -revizuire autorizaţie de mediu pentru:

1.SC TOLIL COMPANY SRL -  “Fermă ovine” şi  “Activităţi auxiliare pentru producţie vegetală” , amplasat în  comuna Baia soseaua Constanta Tulcea km. 75, judeţul Tulcea.

Decizia CIA:  se revizuieste autorizatia de mediu nr.8178/27.04.2011,fără bilanţ de mediu.

 ................................................................................................................................................................................................

DECIZII  CIA din 14.02.2012:

 Conform HG nr.1076/2004privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

 - etapa de incadrare

 SC AC/DC POWER FUSION SRL CONSTANTA – PUZ  PARC EOLIAN IULIA 17,6 MW  CONSTRUIRE RETEA DE DESCARCARE ENERGIE ELECTRICA IN STATIE, CONSTRUIREA DRUMURILOR DE ACCES DIN DRUMUL DE EXPLOATARE, CONSTRUIRE PLATFORMA MACARA, MODERNIZARE DRUMURI, ORGANIZARE DE SANTIER SI OPERATIUNI NOTARIALE  injudetul Tulcea,  comuna Izvoarele extravilan

Decizie CIA – Efectuarea  Studiului de evaluare adecvata si a Raportului de mediu

Termen pentru prezentarea comentariilor publicului, referitor la decizia etapei de incadrare – 10 zile calendaristice de la data afisarii 14.02.2012

- etapa de analiza calitatii Raportului de mediu

 SC EOL INDUSTRIES SRL ARAD - PUZ – Construire parc eolian, amenajare drumuri de acces existente, drumuri noi in parc si record electric la SEN,  în judetul Tulcea,  comuna Baia sat Caugagia.

 • Decizia CIA – Se accepta Raportul de mediu si  emite avizul de mediu

 SC EOLICA DOBROGEA THREE SRL CONSTANTA – PUZ PARC EOLIAN CASIMCEA I SI AMENAJARE DRUMURI EXISTENTE injudetul Tulcea,  comuna Casimcea extravilan

 • Decizia CIA – Se accepta Raportul de mediu si  emite avizul de mediu

 SC EOLICA DOBROGEA THREE SRL CONSTANTA – PUZ PARC EOLIAN CASIMCEA II SI AMENAJARE DRUMURI EXISTENTE injudetul Tulcea,  comuna Casimcea extravilan

 • Decizia CIA – Se accepta Raportul de mediu si  emite avizul de mediu

 SC EOLICA DOBROGEA THREE SRL CONSTANTA – PUZ PARC EOLIAN CASIMCEA III SI AMENAJARE DRUMURI EXISTENTE injudetul Tulcea,  comuna Casimcea extravilan

 • Decizia CIA – Se accepta Raportul de mediu si  emite avizul de mediu

 

Conform Ordin MMP nr.135/2010privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private:

 - SC EVIVA NALBANT SRL  - Analiza solicitarii privind valabilitatea acordului de mediu nr. 2371/04.02.2009 revizuit in 21.07.2010 emis pentru Parc eolian Babadag 1

Decizie CIA – Acordul de mediu  nr. 2371/04.02.2009 revizuit in 21.07.2010  isi pastreaza valabilitatea

   - etapa de  analiza a calitatii Studiului de Evaluare Adecvata

SC EOL POWER COMPANY SRL MURIGHIOL – PARC EOLIANinjudetul Tulcea,  comuna Murighiol  extravilan

Decizie CIA – emitere Aviz Natura 2000

 Conform prevederilor Ordinului MMDD nr. 1798/2007pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu

Emitere autorizatii:

SC CRISTAL TOURISM SRL – PENSIUNE TURISTICA SI RESTAURANT in Tulcea

Decizie CIA – emitere autorizatie de mediu fara intocmirea bilantului de mediu

Decizia privind emiterea autorizatiei de mediu poate fi contestata in termen de 15 de zile lucratoare de la data de 14.02.2012 – data aparitiei anuntului.

Documentele care au stat la baza  deciziei pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni pana vineri intre orele 10.00 – 14.00

 ...............................................................................................................................................................................................

Data afisarii: 02.02.2012

NR. APM Tulcea: 895/02.02.2012

 

LISTA CU DECIZIILE CIA DIN DATA DE 02.02.2012

             Conform prevederilor ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiilor de mediu

 Analiza contestaţie emitere autorizaţie de mediu

-  SC. LORET DEL MAR SRL-TRANSPORT RUTIER DE MĂRFURI( DEŞEURI MEDICALE), cu sediul în Tulcea str. Mircea Vodă , nr.44A.

 

DECIZIA CIA- se menţine decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără bilanţ de mediu, luată în şedinţa CIA din data de 20.12.2011( proces verbal nr. 12793/20.12.2012).                                                                                                                                                                                                                             

...............................................................................................................................................................................................

Nr.APM TULCEA

            /31.01.2012

 

                                      DECIZII CIA din 31.01.2012

 

                Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe:

 

- analiza solicitării privind modificarea caracteristicilor tehnice notificate de titularul SC EOLIAN GENERATOR SRL pentru PUZ-PARC EOLIAN-AMPLASARE TURBINE, DRUMURI DE ACCES ŞI RACORD ELECTRIC LA S.E.N. – în extravilanul comunei Somova

 Decizie CIA: se păstrează decizia APM Tulcea privind adoptarea planului fără evaluare de mediu.

               

                Conform Ordinului nr.1798/2007 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu:

- emitere autorizaţii:

1. PFA GHERGHIŞAN GHEORGHE-LAURENŢIU  Văcăreni– Creşterea păsărilor – în intravilan Văcăreni

2. SC BLUE PLANET INVESTMENTS SRL Bucureşti – Producere energie electrică ,,Parc eolian Baia”

Deciziile CIA: se emite autorizaţia de mediu fără bilanţ de mediu.

Termen de contestaţie: 30 zile lucrătoare de la data afişării prezentei pe site-ul şi la avizierul APM.

Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni până vineri între orele 08.00 - 16.00.

3. DIRECŢIA SILVICĂ TULCEA – OCOLUL SILVIC STEJARU - Exploatare forestieră

Decizia CIA: se emite autorizaţia de mediu fără bilanţ de mediu după completările solicitate prin adresa nr. 12534 din 22.12.2011, mai puţin avizul de mediu.

- revizuire autorizaţii:

1. SC RECIF SRL Tulcea       -  Spălătorie şi întreţinere auto - în Tulcea, str.Podgoriilor, nr.118

Decizie CIA: se revizuieşte autorizaţia de mediu nr.8189 din 05.05.2011 ca urmare a realizării instalaţiei de recirculare a apei.

Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni până vineri între orele 08.00 - 16.00.

              

................................................................................................................................................................................................

DATA AFISARII

24.01.2012                  

 

LISTA CU DECIZIILE CIA DIN DATA DE   24.01.2012

 

Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

- etapa de incadrare:

1. SC LIGHT ENERGY SRL Nalbant – PUZ “Construire parc eolian , racordare la SEN si amenajare drumuri de exploatare” Nalbant

 Decizia etapei de incadrare:se adopta planul fara evaluare de mediu

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la decizia etapei de incadrare in termen de 10 zile de la data afisarii.

 - etapa de analiza a calitatii Raportului de mediu si de luare a deciziei

1. SC EOLIENE VERZI SRL – PUZ”Construire parc eolian 6 MW” Ciucurova

 Decizie : se accepta Raportul de mediu si se emite avizul de mediu.

 Conform Ordinului nr.135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

- etapa de incadrare:

1. SC AQUASERV SA- Construirespalatorie auto”  in mun.Tulcea, str.Rezervorului, nr.2

 Decizia etapei de incadrare:se adopta planul fara evaluare de mediu

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la decizia etapei de incadrare in termen de 10 zile de la data afisarii.

Decizia etapei de incadrare : Se continua procedura privind emiterea aprobarii de dezvoltare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la decizia etapei de incadrare in termen de 5 zile de la data afisarii

 

Conform prevederilor Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiilor de mediu:

 -  emitere autorizatie de mediu

1. SC NUR SRL , Lastuni – Activitati auxiliare pentru productia vegetala, Lastuni

2. PFA TIGAERU VASILICA , Baia - Activitati auxiliare pentru productia vegetala,Baia

3. SC TORCATALEX SRL – D ,Tulcea – Fabricarea altor articole din beton,ciment si ipsos,Turcoaia

4.SC DANUBIU SRL Macin – Fabricarea ambalajelor din lemn, Macin

5. SC INTERTRANS SRL Mahmudia- Statie distributie carburanti si spalatorie auto, Mahmudia

6.PFA NITA S.ION, Vacareni - Activitati auxiliare pentru productia vegetala,Vacareni

 

Decizie :se emit autorizatii de mediu fara bilant de mediu.

Decizia poate fi contestata in termen de30 zile lucratoare de la afisare.

 .............................................................................................................................................................................................

Afisat in data de 18. 01.2012

DECIZII  CIA  DIN 17.01.2011

              

Conform Ordinului nr.135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

- Evaluarea impactului asupra mediului -etapa de analiza a Raportului privind impactul asupra mediului si de luare a deciziei

1.SC BETA WIND SRL –Construire parc centrale eoliene si retele electrice de racordare BETA NORD III – extravilan Topolog

            Decizie CIA – se emite acordul de mediu.

             Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei etapei de incadrare in termen de 8 zile de la data afisarii.

 

Conform  prevederilor Ordinului MMDD Nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu se vor analiza:

EMITERE AUTORIZATII DE MEDIU

SC TEI-COM SRL –Activitati auxiliare pentru productia vegetala Niculitel

SC TEI-COM SRL – Activitati de morarit Niculitel

Decizie CIA – se emit autorizatii de mediu, fara bilant de mediu

          Termen de contestatie: 30 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier

REVIZUIRE AUTORIZATII DE MEDIU

SC KIVADRA SRL TULCEA – Colectare si valorificare ulei uzat si deseuri petroliere

Decizie CIA – se revizuieste autorizatia de mediu

 .................................................................................................................................................................................................

Data afisarii 10.01.2012

Decizii CIA inregistrata cu nr.220 din 10.01.2012

 

          Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

etapa de incadrare:

1. SC SAMMOWIND SRL; PUZ- CONSTRUIRE PARC EOLIAN SI RETELE ELECRICE (parc S2)-extravilan Sarighiol de Deal, comuna BEIDAUD

2. SC SAMMOWIND SRL; PUZ- CONSTRUIRE PARC EOLIAN SI RETELE ELECRICE (parc S10)-extravilan Sarighiol de Deal, comuna BEIDAUD

Decizie: planul se adopta fara evaluare de mediu

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan: 10 zile calendaristice de la data afisarii prezentei.

3. CALCIU IACOB, BADEA FLORIN, CALCIU MADALINA MARINELA; PUZ- CONSTRUIRE PENSIUNI- extravilan Mahmudia

Decizie: Procedura de reglementare va continua cu efectuarea studiului de evaluare adecvata

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan: 10 zile calendaristice de la data afisarii prezentei.

4.SC IMPERIAL ENERGY SRL; PUZ-CONSTRUIRE PARC EOLIAN, RACORDARE LA S.E.N. SI AMENAJARE DRUMURI EXPLOATARE-  extravilan Nalbant

Decizie: Avizul de mediu nr.26/03.08.2011 este valabil si pentru modificarile notificate la APM Tulcea cu nr.12955/29.12.2011

          Conform Ordin MMP nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private:

-etapa de incadrare

1. SC EOL POWER COMPANY SRL; PARC EOLIAN- extravilan com. Murighiol

Decizie: conform adresa ARBDD nr.32083/21.12.2011 si analizei in CAT, se parcurge procedura de evaluare adecvata cu analiza studiului de evaluare adecvata si a solutiilor alternative. Se mentine solicitarea privind Avizul ARBDD. Se va prezenta la APM Tulcea memoriul de prezentare si plansele modificate, conform variantei finale a proiectului

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan: 5 zile de la data publicarii anuntului in presa.

Conform Ordin nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu:

 emitere autorizatie de mediu:

1. SC TARMAC ROMANIA SRL catre SC XANNAT MINERALS SRL- cariera Turcoaia

Decizie: se emite decizia de transfer pe noua denumire a titularului, cu obligatia respectarii prevederilor autorizatiei de mediu nr.7657/10.03.2008

Conform Ordin nr. 410/2008 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare, si/sau achizitie si/sau comercializare, pe teritoriul national sau la export, a florilor de mina, a fosilelor de plante si fosilelor de animale vertebrate si nevertebrate, precum si a plantelor si animalelor din flora si respectiv fauna salbatica si importului acestora.

procedura specifica:

AVPS Mistretul, Prundu Giurgiu- F.V. 4 Congaz

Decizie: se emite autorizatie de mediu pe procedura specifica Ordin nr. 410/2008

 ...............................................................................................................................................................................................

Data afisarii: 28.12.2011

NR. APM Tulcea: 12927/28.12.2011

LISTA CU DECIZIILE CIA DIN DATA DE 28.12.2011

Conform  HG nr. 1076/2004privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe:

-Etapa de încadrare pentru:

1. SC. SAMMOWIND SRL PUZ –“ Construire parc eolian, si retele electrice S3”, amplasat in extravilanul comunei Beidaud, loc. Sarighiol de Deal, judetul Tulcea.

2. PANCRATOV VICTOR PUZ-“ Construire 4 ( patru ) case de vacanta in regim de inaltime parter-zona strazii Livezilor, tarlaua 18, parcela 238, intravilan Municipiul Tulcea.

Decizia CIA: se adoptă planul fără evaluare de mediu

Termen de contestare : 10 zile de la data afişării prezentei

-Solicitarea SC. WIND PARC FAGARASUL NOU SRL privind avizul de mediu nr.28/18.10.2011, emis pentru PUZ-“ Construire parc eolian, modernizare drumuri de acces, racord electric, statie de transformare”, amplasat in comuna Topolog, extravilan, judetul Tulcea.

Decizia CIA: se  mentine valabilitatea avizului de mediu

Conform Ordinului MMP nr. 135/2010privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

Etapa de definire a domeniului:

 1. SC. ALPHA ENERGY SRL Cluj Napoca-„ Construire ansamblu energetic eolian( doua turbine eoliene cu racord electric cu doua posturi de transformare in anvelopa de beton), cu amplasamentul propus in extravilanul Comunei Jurilovca, judetul Tulcea.

Decizia CIA. Se transmite indrumarul.

             Conform prevederilor ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiilor de mediu

 -analiza solicitare autorizaţie de mediu:

1. SC. ALIFAN  EV 2011 SRL Colectare deseuri nepericuloase, amplasat in localitatea Smardan.

2.SC. ALIFAN  EV 2011 SRL Colectare deseuri nepericuloase, amplasat in localitatea Vacareni

3. SC. STUDIO TECNOLOGIC TEXTIL SRL – Fabricarea altor articole de imbaracaminte, punct de lucru in Tulcea, str. Isaccei, nr.40.

Decizia CIA: se emite autorizaţia de mediu fără bilanţ de mediu

Termen de contestare – 30 de zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier.

4. SC.  EDP RENEWABLES ROMANIA SRL-Parc eolian Sarichioi

Decizia CIA: se emite autorizaţia de mediu fără bilanţ de mediu

Termen de contestare – 15 de zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier.

Conform ordinului 410/2008 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare  si/sau achizitie si/sau comercializare , pe teritoriul national sau la export, a florilor de mina , a fosilelor de plante  si fosilelor de animale vertebrate  si nevertebrate , precum si a plantelor si animalelor din flora si respectiv  fauna salbatica si a importului acestora.

1. AVPS MIORITA-„ Fond vanatoare 13 Fantana Mare”

Decizia CIA: se emite autorizaţia de mediu pe procedură specifică, conform Ordinului nr. 410/2008

............................................................................................................................................................................................................

Data afisarii: 21.12.2011

NR. APM Tulcea: 12793/20.12.2011

 

LISTA CU DECIZIILE CIA DIN DATA DE 20.12.2011

Conform  HG nr. 1076/2004privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe:

-Etapa de încadrare pentru:

1. S.C. SOLAR EOLVOLT S.R.L. Tulcea- PUZ “Construire parc de turbine eoliene Beidaud 2”, amplasat în extravilanul com.Beidaud, jud.Tulcea

Decizia CIA: planul se supune evaluarii de mediu şi evaluării adecvate, cu elaborarea Studiului de Evaluare Adecvată şi a Raportului de Mediu.

Termen de contestare : 10 zile de la data afişării prezentei

2. S.C. ARCOSIM NAVI GRUP S.R.L. Tulcea - PUZ “Construire pensiune turistica in extravilanul com.Niculitel, jud.Tulcea

Decizia CIA: se adoptă planul fără evaluare de mediu si fara evaluare adecvata

Termen de contestare : 10 zile de la data afişării prezentei

3.SC. CREO EOL ENERGY SRL PUZ-“ Construire parc eolian  Casimcea 1 , drumuri, retele electrice  si statie de transformare’, amplasat in extravilanul comunei Casimcea.

4. SC. CREO EOL ENERGY SRL PUZ-“ Construire parc eolian  Casimcea 2, drumuri, retele electrice  si statie de transformare’, amplasat in extravilanul comunei Casimcea.

Decizia CIA: planul se supune evaluarii de mediu şi evaluării adecvate, cu elaborarea Studiului de Evaluare Adecvată şi a Raportului de Mediu, dupa relocarea turbinelor eoliene din Rezervatia Naturala Valea Mahomencea.

Etapa de analiza a calitatii raportului si de luare a deciziei

1. S.C. EOLIAN SPARK S.R.L. Tulcea- PUZ “Construire parc de turbine eoliene -Dealu”, amplasat în extravilanul com.Beidaud, loc.Sarighiolul de Deal, jud.Tulcea

Decizia CIA: se acceptă Raportul de Mediu si se emite avizul de mediu

Conform Ordinului MMP nr. 135/2010privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

 

Etapa de încadrare a priectului:

1.S.C. ALPHA ENERGY S.R.L. CLUJ NAPOCA -Construire ansamblu energetic eolian (doua turbine eoliene cu racord electric cu doua posturi de transformare in anvelopa de beton), amplasat în extravilanul comunei Jurilovca, judeţul Tulcea

Decizia CIA. Se va parcurge procedura de evaluare adecvata si procedura de evaluare a impactului asupra mediului .

Termen de transmitere a observaţiilor/ comentariilor/opiniilor- 5 zile de la data publicării anunţului în presă.

2. NANE MIHAIL -Schimbare destinaţie din salon fitnes în alimentaţie publică-pensiune turistică, în mun.Tulcea, str.Păcii, nr.174

3. S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. CLUJ NAPOCA-Racord alimentare cu apa si canalizare pentru investitia Statie de distributie carburanti, in mun.Tulcea, str.Barajului, nr.3

4. S.C. MACIN GAZ S.R.L.-Extindere reţea distribuţie gaze naturalecu amplasamentul situat în oraşul Măcin, străzile Mircea Vodă, Păcii, Brăilei, jud.Tulcea

5. S.C. CONSTRUCT P&G S.R.L. -Intrare în legalitate -Extindere reţea distribuţie gaze naturale, în oraşul Măcin, jud.Tulcea

Decizia CIA.continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare.

Termen de transmitere a observaţiilor/ comentariilor/opiniilor- 5 zile de la data publicării anunţului în presă.

III. Conform OUG 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare

-Analiza Raportului la Bilanţul de mediu II la incetarea activitatii

1. S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.A.- Staţie de distribuţie carburanţi amplasată în oraşul Babadag, str.Republicii, nr.18, jud.Tulcea

Decizia CIA. Se va transmite la APM Tulcea programul de conformare cu efectuarea evaluarii riscului.

2. SC. COLAS DRUMURI SRL –Punct de lucru Baia-„ Statie de mixturi asfaltice”, amplasat in localitatea Beidaud.

3. SC. COLAS DRUMURI SRL –Punct de lucru Tulcea-„ Statie de mixturi asfaltice strada Forestierului, nr.2”, amplasat in localitatea Beidaud

  Decizia CIA. Se solicita elaborarea Bilantului de mediu nivel I si II in vederea stabilirii obligatiilor  de mediu.

             Conform prevederilor ordinului MMDD nr. 1798/2007pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiilor de mediu

 -analiza solicitare autorizaţie de mediu:

1.SC LORET DEL MAR SRL Tulcea-Transport rutier de deseuri medicale.

2.SC. SIAJ SA -Constructii si reparatii nave in Municipiul Tulcea, str. Portului , nr 42.

3.P.F.A ATANASE M. MARIA-DANA-Agricultura in comuna Beidaud.

4.SC. SERVICII PUBLICE CASIMCEA SRL-Colectare selectiva a deseurilor si servicii de salubrizare in comuna Casimcea.

5.SC. SERVICII LOCALE PECENEAGA SRL-Alimentare cu apa Peceneaga

 Decizia CIA: se emite autorizaţia de mediu fără bilanţ de mediu

Termen de contestare – 30 de zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier.

6.SC. BLUE LINE VALEA NUCARILOR –Parc eolian „Salbatica 2”.

Decizia CIA: se emite autorizaţia de mediu fără bilanţ de mediu

Termen de contestare – 15 de zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier.

-revizuire autorizaţie de mediu :

1.SC. HOLROM RENEWABLE ENERGY SRL- Parc eolian „Dealul enicerilor ”, amplasat in extravilanul Comunei Baia, judetul Tulcea.

Decizia CIA: se emite anexa la autorizaţia de mediu existenta.                                                                                                                                                                                                                                 

 

............................................................................................................................................................................

APM TULCEA NR. 12541/13.12.2011

Decizii     CIA din 13.12.2011

                     Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

- etapa de analiza studiului de evaluare adecvată

SC EOLIAN AREEA SRL, SC EOLIAN EXPRESS SRL, SC MAGNUM EOLVOLT SRL, SC SPARK WIND ENERGY SRL- PUZ – Construire parc de turbine eoliene, propus a fi amplasat în judetul Tulcea,  comuna Casimcea extravilan.

Decizie CIA – se accepta studiul de evaluare adecvata

Conform Ordin MMP nr.135/2010privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private:

   - etapa de incadrare:

S.C. ARCUL DE TRIUMF S.R.L.“ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA STATIE DE TELEFONIE MOBILA GSM ORANGE” propus a fi amplasat în judetul Tulcea comunele Baia si Stejaru  extravilan.

CALCIU IACOB  - PRIMA ÎMPĂDURIRE A TERENULUI AGRICOL CU SUPRAFAŢA DE 1,64 HA DIN EXTRAVILANUL COMUNEI MAHMUDIA”, propus a fi amplasat în judetul Tulceacomuna Mahmudia,   extravilan

SC AGROSTEF IMPEX SRLBaia – CONSTRUIRE ATELIER MECANIC, IMPREJMUIRE PROPRIETATE SI PLATFORMA BETONATApropus a fi amplasat în judetul Tulceacomuna Baia intravilan

CAPRARI VALENTINConstanta – CONSTRUIRE  PENSIUNE SI IMPREJMUIRE PROPRIETATE propus a fi amplasat în judetul Tulceacomuna Murighiol,   extravilan

Decizii CIA: continuarea procedurii  privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului.

Conform prevederilor Ordinului MMDD nr. 1798/2007pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediumodificat si completat de Ordinul MMP,  nr. 1298/2011,

Emitere autorizatii:

SC BUSSACHE SRL  – STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI TULCEA STRADA ELIZEULUI NR. 49C

RA AEROPORTUL “DELTA DUNARII “ TULCEA– DEPOZITARI PRODUSE PETROLIERE

P.F.A. BALICA G. NICOLAE– ACTIVITATI ANEXE PENTRU PRODUCTIA VEGETALA  BAIA

SC UTILITATI PUBLICE MURIGHIOL SRL– COLECTARE DESEURI NEPERICULOASE, RECUPERAREA MATERIALELOR RECICLABILE SORTATE MURIGHIOL

SC DEDEMAN SRLMAGAZIN MATERIALE CONSTRUCTII TULCEA STRADA ISACCEI

Decizii  CIA – emitere autorizatii de mediu fara intocmirea bilantului de mediu

Decizia privind emiterea autorizatiIor de mediu poate fi contestata in termen de 30 de zile lucratoare de la data de 13.12.2011 – data aparitiei anuntului.

Documentele care au stat la baza  deciziilor pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni pana vineri intre orele 10.00 – 14.00

.............................................................................................................................................................................................

data afisarii

Data afisarii: 06.12.2011

NR. APM Tulcea: 12310/06.12.2011

 LISTA CU DECIZIILE CIA DIN DATA DE 06.12.2011

 Conform  HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe:

-Etapa de încadrare pentru:

SC. ENERGOWIND SRL PUZ –“ Construire parc eolian, modernizare drumuri de acces ”, amplasat in extravilanul comunei Casimcea, judetul Tulcea.

Decizia CIA: planul se supune evaluarii de mediu şi evaluării adecvate, cu elaborarea Studiului de Evaluare Adecvată şi a Raportului de Mediu.

Termen de contestare : 10 zile de la data afişării prezentei

2. SC. SOLAR EOL VOLT SRL- PUZ“ Construire parc de turbine eoliene Beidaud I”, amplasat in extravilan comuna Beidaud, judetul Tulcea.

3. SC. SOLAR EOL VOLT SRL- PUZ“ Construire parc de turbine eoliene Baia”, amplasat in extravilan comuna Baia, judetul Tulcea.

Decizia CIA: se adoptă planul fără evaluare de mediu

Termen de contestare : 10 zile de la data afişării prezentei

Etapa de analiza a calitatii raportului si de luare a deciziei

1.SC. EOLIAN EFECT SRL- “ Construire parc de turbine eoliene Dealu”, amplasat in extravilanul comunei Beidaud, localitatea Sarighiol de Deal, judetul Tulcea.

Decizia CIA: se acceptă Raportul de Mediu si se emite avizul de mediu

Conform Ordinului MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

 Etapa de încadrare a priectului:

1.CONSILIUL JUDETEAN TULCEA –Reabilitare si modernizare Spital Judetean de  Urgenta  Tulcea  în Tulcea strada 1848 nr. 32.

2. SC. MACIN GAZ SA-„ Extindere retele distributie gaze naturale presiune redusa-oras Macin”, amplasat in Macin, judetul Tulcea.

3. SC. DUMELA CARTON SRL-„ Fabrică de hârtie şi carton ondulat”, amplasat in localitatea Vasile Alexandri.

Decizia CIA.continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare.

Termen de transmitere a observaţiilor/ comentariilor/opiniilor- 5 zile de la data publicării anunţului în presă.

Evaluare adecvata:

- Etapa de încadrare

1. SC. GRANIT AGREGATE SRL -„Deschidere cariera”, in extravilanul comunei Turcoaia, judetul Tulcea.

Decizia CIA: se continuă procedura cu etapa de definire a domeniului evaluării.

Termen de contestare : 10 zile de la data afişării prezentei

-Etapa de analiza a calitatii studiului de evaluare adecvata:

1.SC. EOLICA  DOBROGEA ONE SRL-“Amplasare retele centrale energetice eoliene-retelele Ba I, II, III”, amplasat in extravilanul comunei Baia, judetul Tulcea.

Decizia CIA:se acceptă Studiul de Evaluare Adecvată şi se continuă procedura de evaluare a impactului asupra mediului.

-Revizuire acord de mediu

1. SC. ALPHA WIND SRL Bucuresti-“ Construire parc de centrale eoliene si retele electrice de racordare ALPHA NORD II “ amplasat in extravilanul comunei Casimcea, judetul Tulcea  (revizuire acord de mediu nr. 2409/27.05.2011)

2. SC. ALPHA WIND SRL Bucuresti-“ Construire parc de centrale eoliene si retele electrice de racordare ALPHA NORD III “ amplasat in extravilanul comunei Casimcea, judetul Tulcea  (revizuire acord de mediu nr. 2410/27.05.2011)

Decizia CIA: se emite accord de mediu revizuit.

Termen de contestare : 13 zile de la data afişării prezentei

             Conform prevederilor ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiilor de mediu

 -analiza solicitare autorizaţie de mediu:

1.SC MINERI SRL-Ferma zootehnica de vaci de lapte si fabrica pentru producerea produselor lactate, amplasat in Comuna Somova, satul  Mineri.

2.PFA CRIVINEANU CONSTANTIN-„Activitati auxiliare pentru  productia vegetala”, amplasat in localitatea Mihail Kogalniceanu.

3.SC. JOHN AGROLAND SRL-„ Activitati auxiliare pentru productia vegetala”, amplasat in intravilan sat Visterna.

Decizia CIA: se emite autorizaţia de mediu fără bilanţ de mediu

Termen de contestare – 30 de zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier.

-revizuire autorizaţie de mediu :

1. SC ZOELEN SRL STEJARU –„Statie distributie carburanti Casimcea”, amplasat in localitatea Casimcea, judetul Tulcea.

2. SC. ACVA GRANO SRL Galati- „ Amenajare piscicola Jijila II”, amplasat in localitatea Jijila , judetul Tulcea.

3. SC. AQUA PEST SRL Galati- „ Amenajare piscicola Jijila I”, amplasat in localitatea Jijila , judetul Tulcea.

Decizia CIA: se emite autorizaţia de mediu revizuită

Conform ordinului 410/2008 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare  si/sau achizitie si/sau comercializare , pe teritoriul national sau la export, a florilor de mina , a fosilelor de plante  si fosilelor de animale vertebrate  si nevertebrate , precum si a plantelor si animalelor din flora si respectiv  fauna salbatica si a importului acestora.

1. .AVPS BENDIS-„ Fond vanatoare 25 Tiganca”

Decizia CIA: se emite autorizaţia de mediu pe procedură specifică, conform Ordinului nr. 410/2008

 ...............................................................................................................................................................................................

29.11.2011

                                                                                Decizii CIA din 29.11.2011:                           

                               Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

- etapa de incadrare :

1.SC RENEWABLE ENERGY IN EASTERN EUROPE – REEE SRL; PUZ – AMPLASARE  PARC DE TURBINE EOLIENE, ORGANIZARE DE SANTIER, STATIE DE TRANSFORMARE SI A RETELELOR LA S.E.N. <DA_VIII.1Etapa .1  in  judetul Tulcea, comuna Daeni  F12  extravilan,

2.SC RENEWABLE ENERGY IN EASTERN EUROPE – REEE SRL; PUZ – AMPLASARE  PARC DE TURBINE EOLIENE, ORGANIZARE DE SANTIER, STATIE DE TRANSFORMARE SI A RETELELOR LA S.E.N. <DA_VIII.2 Etapa.2  in  judetul Tulcea, comuna Daeni  F12  extravilan,

3.SC PERIGEM SRL; PUD-CONSTRUIRE CAMIN CAZARE MUNCITORI D+P+3- Tulcea, str. Taberei, nr. 2

Decizie: planurile se adopta fara evaluare de mediu

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan: 10 zile calendaristice de la data afisarii prezentei.

- etapa de analiza a studiului de evaluare adecvata

1. SC GREEN WIND EEO SRL-PUZ CONCTRUIRE  PARC EOLIAN, MODERNIZAE DRUMURI, STATIE DE TRANSFORMARE SI RACORD LA S.E.N. -EXTRAVILAN CASIMCEA

Decizie: se accepta Studiul de Evaluare adecvata. Se emite Aviz Natura 2000

                Conform Ordin MMP nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private:

-etapa de incadrare

1. SC OMV PETROM SA- DESFIINTARE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI- intravilan com. TOPOLOG

Decizie: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului. Se continua procedura de emitere a aprobarii de dezvoltare

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan: 5 zile de la data publicarii anuntului in presa.

- revizuire acord de mediu:

1. SC ENEX SRL- CONSTRUIRE PARC TURBINE EOLIENE- extravilan Nalbant, T4, P41

Decizie: se emite acord de mediu revizuit

Termen de contestare: 13 zile de la data afisarii pesite

               Conform Ordin nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu:

 • etapa de analiza a calitatii raportului la bilantul de mediu:
 • SC CDL PRODCOM SRL; Amenajare piscicola “Piatra Calcata”-extravilan Luncavita si Isaccea

Decizie: se accepta Raportul la bilantul de mediu nivel I si se emite autorizatie de mediu fara program de conformare

Termen de contestare a deciziei: 30 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier

 • emitere autorizatie de mediu:
 • SC CRISTIAN IMPEX SRL TULCEA – MOARA TULCEA STADA  VITICULTURII NR. 12
 • SC GREEN LIFE SRL- Colectare si valorificare deseuri, inclusiv dezmembrare VSU

Decizie:: se emit autorizatii de mediu fara bilant de mediu

Termen de contestare a deciziei: 30 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier

 1. SC CARPAT AGREGATE SA- CARIERA CONGAZ, EXTRAVILAN ZEBIL

Decizie: este necesara elaborarea Bilantului de mediu nivel I

Termen de contestare: pe tot parcursul derularii procedurii

       Conform Ordin nr.410/2008 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare si/sau achizitie si/sau comercializare, pe teritoriul national sau la export, a florilor de mina, a fosilelor de plante si fosilelor de animale vertebrate si nevertebrate, precum si a plantelor si animalelor din flora si respectiv, fauna salbatice si a importului acestora:

 • emitere autorizatie:
 • SC LARCOM SRL- ISACCEA; Recoltare stuf
 • AJVPS TULCEA; Vanatoare in Fond vanatoare nr.1 Tulcea
 • AVPS ARDEALUL- Brasov; Vanatoare FV29 Niculitel
 • AVPS DIANA DE CALLATIS; Vanatoare FV15 Corugea

Decizie: se emit autorizatii de mediu pe procedura specifica cf. Ordin nr.410/2008

 

.................................................................................................................................................................................................

DATA AFISARII

22.11.2011

 

LISTA CU DECIZIILE CIA DIN DATA DE   22.11.2011

 

Conform prevederilor HG 1076/2004  privind   stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe :

 - etapa de analiza a calitatii Raportului de mediu si de luare a deciziei

1. SC SUN EOLSPACE  SRL Tulcea - PUZ ”CONSTRUIRE PARC DE TURBINE EOLIENE ” Stejaru

Decizie : se emite avizul de mediu

 Evaluare adecvata – etapa de analiza a studiului de evaluare adecvata

1.SC EOLIENE VERZI SRL Valea Teilor – PUZ “ CONSTRUIRE PARC EOLIAN 6 MW” Ciucurova

Decizie : se accepta studiul de evaluare adecvata si se continua procedura de evaluare de mediu

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii pe parcursul derularii procedurii.

 Conform Ordinului nr.135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

 - etapa de incadrare:

1. PRIMARIA MUNICIPIULUI TULCEA – Realizare statie de pompare ape uzate si conducta refulare Colegiul Agricol Nicolae Cornateanu, Tulcea

Decizia etapei de incadrare : Se continua procedura privind emiterea aprobarii de dezvoltare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la decizia etapei de incadrare in termen de 5 zile de la data afisarii

 - etapa de definire a domeniului evaluarii

1. SC EOLICA DOBROGEA ONE SRL Constanta – Construire parc eolian BA II, Baia

2. SC EOLICA DOBROGEA TWO SRL Constanta – Construire parc eolian BA IV, Baia

Decizie: se transmite indrumarul privind etapa de definire a domeniului evaluarii.

Termen de prezentare a observatiilor: pe parcursul derularii procedurii.

  Conform prevederilor Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiilor de mediu:

  -  emitere autorizatie de mediu

1. SC FLYPREST TOTAL SRL Agighiol – Activitati auxiliarepentru productia vegetala, Agighiol

2. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA  SARICHIOI- Alimentare cu apa  Sarichioi

 Decizie :se emit autorizatii de mediu fara bilant de mediu.

Decizia poate fi contestata in termen de30 zile lucratoare de la afisare.

 3. SC LAGUNA ALBASTRA SRL Murighiol – Pensiune turistica, Murighiol

Decizie :se emit autorizatii de mediu fara bilant de mediu.

Decizia poate fi contestata in termen de15 zile lucratoare de la afisare.

 ......................................................................................................................................................................................                    

    Nr.11677/15.11.2011

                                     

                                      DECIZII CIA din 15.11.2010

                 Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe:

 - etapa de încadrare:

1. CÂRSTEA CRISTIAN – PUZ – Construire pensiune turistică – în extravilanul comunei Jurilovca

Decizie CIA: se adoptă planul fără evaluare de mediu.

Termen de înaintare a comentariilor/observaţiilor la plan: 10 zile de la data afişării prezentei.

                   Conform Ordin MMP nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private:

       - etapa de încadrare EIA + EA:

1. SC COMPLEX DELTA SRL– Reabilitare, consolidare şi supraetajare corp P+M Restaurant DELTA– în intravilanul municipiului Tulcea, str.Isaccei, nr.2.

Decizie CIA: continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului.

Termen de înaintare a comentariilor/observaţiilor la proiect: 5 zile de la data afişării prezentei.

 - etapa de definire a domeniului evaluării:

1. SC EOLICA DOBROGEA ONE SRL Constanţa– Construire parc eolian Ba I - în extravilanul comunei Baia

2. SC EOLICA DOBROGEA ONE SRL Constanţa–Construire parc eolian Ba III-în extravilanul comunei Baia

Decizie CIA: se transmite titularului îndrumarul privind definirea domeniului evaluării

                               Conform Ordinului nr.1798/2007 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu:

     - emitere autorizaţii:

1. SC UNION VISA SRL Tulcea– Supermarket – în intravilan Tulcea

2. SC AGRISOF IMPEX SRL Mahmudia – Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală, în extravilanul comunei Valea Nucarilor

Decizie CIA: se emite autorizaţia de mediu fără bilanţ de mediu.

Termen de contestaţie: 30 zile lucrătoare de la data afişării prezentei pe site-ul şi la avizierul APM.

Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni până vineri între orele 08.00 - 16.00.

    - revizuire autorizaţii:

1. SC ENEL GREEN POWER ROMÂNIA SRL – Parc eolian Sălbatica I – în extravilan loc. Tulcea, Nufăru, Valea Nucarilor

Decizie CIA: se emite autorizaţia de mediu revizuită fără bilanţ de mediu.

    - analiza concluziilor raportului la la bilanţul de mediu:

1. SC EXTRANS GRUP SRL - Cariera Valea Fagilor, jud. Tulcea - în extravilanul comunei Luncaviţa

Decizie CIA: se acceptă Raportul la Bilanţul de Mediu nivel I şi se emite autorizaţia de mediu fără Program de conformare.

Termen de contestaţie: 30 zile lucrătoare de la data afişării prezentei pe site-ul şi la avizierul APM.

Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni până vineri între orele 08.00 - 16.00.

                 Conform Ordinului nr.410/2008 privind aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică şi a importului acestora:

    - emitere autorizaţii:

1. AVPS JDERULBucureşti – Vânătoare în FV 6 Sălcioara

Decizie CIA: se emite autorizaţia de mediu după transmiterea completărilor:autorizaţia ARBDD emisă pentru sezonul 2010-2011 şi plata tarifului aferent iar autorizaţia se va elibera numai pentru specii terestre, nu şi pentru zona umedă.

 

...............................................................................................................................................................................................

Nr.APM Tulcea ………./09.11.2011

 

                                           DECIZII  CIA  DIN 08.11.2011

                  

Conform Ordinului nr.135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

- Evaluarea impactului asupra mediului -etapa de incadrare procedura EIA

1.MARCU VIOREL DANIEL – Spatii cazare muncitori cu cantina P+M si locuinta de serviciu cu garaj Tulcea, str.Prislav nr.1

2.SC TULCEA GAZ SA-“CONDUCTĂ GAZE NATURALE”  in intravilanul mun.Tulcea, str.Cocos–Voronetului, tronson cuprins intre str.Celic si str.Voronetului, nr.4,

3.SC TULCEA GAZ SA-“CONDUCTĂ GAZE NATURALE” in intravilanul mun.Tulcea, str.Celic– tronson cuprins pe str.Celic, nr.11-15,

            Decizie CIA – continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectelor.

             Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei etapei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii anuntului in presa.

4.SC EOLICA DOBROGEA ONE SRL CONSTANTA – Construire parc eolian BA II

5.SC EOLICA DOBROGEA TWO SRL CONSTANTA – Construire parc eolian BA IV

            Decizie CIA – proiectele se supun procedurii de evaluare adecvata si realizare a Studiului de evaluare adecvata precum si a Raportului privind impactul asupra mediului

             Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii pe toata durata derularii procedurii

- Evaluarea impactului asupra mediului -etapa de incadrare procedura EA

1.SC ROMTELECOM SA – Racord FO la ENEL GREEN POWER in extravilanul loc. Corugea

2.SC BETA WIND SRL – Linie electrica subterana pentru racordare parcuri eoliene BETA WIND la statia intermediara de transformare 30 KV – 110 KV extravilan Casimcea, Topolog

3. MOGLAN COSTEL – Construire adapost animale com.Vacareni  

            Decizie CIA – nu este necesara parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata, se continua procedura privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectelor.

             Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei etapei de incadrare in termen de 8 zile de la data publicarii anuntului in presa.

 

Conform  prevederilor Ordinului MMDD Nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu se vor analiza:

EMITERE AUTORIZATII DE MEDIU

1.SC MIXT AGRICOL SRL – Activitati auxiliare pentru productia vegetala in extravilanul loc.Fantana Mare, com.Ciucurova

2.COMUNA TOPOLOG –Alimentare cu apa Topolog si Luminita

Decizie CIA – se emit autorizatii de mediu, fara bilant de mediu

          Termen de contestatie: 30 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier

REVIZUIRE AUTORIZATII DE MEDIU

 1. SC PRODPAN SRL TURDA – Moara si brutarie Turda

Decizie CIA – se revizuieste autorizatia de mediu

 

Conform Ordinului nr. 410/2008  pentru aprobarea procedurii de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare si/sau achizitie si/sau comercializare, pe teritoriul national sau la export, a florilor de mina, a fosilelor de plante si fosilelor de animale vertebrate si nevertebrate,  precum si a plantelor si animalelor din flora si, respectiv, fauna salbatica si a importului acestora

1. AJVPS CAMPULUNG MUSCEL – FOND DE VANATOARE: NR.27 NALBANT

Decizie CIA – se emite autorizatia de mediu pe procedura specifica

Documentele care au stat la baza  deciziei pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni pana joi intre orele 08.00 – 16.00 si vineri intre orele 08.00 – 14.00.

..............................................................................................................................................................................................

Data afisarii: 02.11.2011

NR. APM Tulcea: 11302/01.11.2011

 

LISTA CU DECIZIILE CIA DIN DATA DE 01.11.2011

 

Conform  HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe:

-Etapa de încadrare pentru:

1. SC. EOL INDUSTRIES SRL –“ CONSTRUIRE PARC EOLIAN, AMENAJARE DRUMURI DE ACCES  EXISTENTE, DRUMURI NOI IN PARC SI RACORD ELECTRIC LA SEN”, amplasat in extravilanul comunei Baia, sat Caugagia, judetul Tulcea.     

Decizia CIA: planul se supune procedurii de evaluare de mediu,cu capitol de biodiversitate.

Termen de contestare : 10 zile de la data publicarii anuntului

Conform Ordinului MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

Etapa de încadrare a priectului:

1. SC. EOLICA DOBROGEA SRL CONSTANTA- “CONSTRUIRE PARC EOLIAN –BAIA I”, propus a se amplasa in extravilanul comunei Baia, Judetul Tulcea.

Decizia CIA.: proiectul va parcurge procedura evaluarii impactului asupra mediului şi realizarea studiului de evaluare adecvata.

Termen de transmitere a observaţiilor/ comentariilor/opiniilor- 8 zile de la data afişării pe site-ul APM Tulcea si la avizier.

2. SC. EOLICA DOBROGEA SRL CONSTANTA- “CONSTRUIRE PARC EOLIAN –BAIA III”, propus a se amplasa in extravilanul comunei Baia, judetul Tulcea

Decizia CIA.: proiectul va parcurge procedura evaluarii impactului asupra mediului şi realizarea studiului de evaluare adecvata.

Termen de transmitere a observaţiilor/ comentariilor/opiniilor- 8 zile de la data afişării pe site-ul APM Tulcea si la avizier.

3. SC. ALPHA WIND SRL Bucuresti-“ RACORDARE LA RETEAUA ELECTRICA A SERVICIILOR INTERNE PENTRU STATIA 110/400KV RAHMAN”, amplasat in extravilanul comunei Casimcea, judetul Tulcea.

Decizia CIA.:nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului, se va continua procedura privind obţinerea aprobării de dezvoltare.

Termen de transmitere a observaţiilor/ comentariilor/opiniilor- 8 zile de la data afişării pe site-ul APM Tulcea si la avizier.

             Conform prevederilor ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiilor de mediu

 -analiza solicitare autorizaţie de mediu:

1. SC. AEROSERV SRL– „TRATAMENTE AVIOCHIMICE CU SUBSTANTE FITOSANITARE SI TRANSPORT SUBSTANTE PERICULOASE IN JUDETUL TULCEA”, amplasat in judetul Tulcea.

 2. SC. JHON COLECT SRL –„COLECTARE A DESEURILOR INDUSTRIAL RECICLABILE”, amplasat in localitatea Turda, judetul Tulcea.

3. IF.CERNEA GH. NECULAE-„ PUNCT COLECTARE SI RECUPERARE DESEURI FEROASE SI NEFEROASE”, amplasat in loc. Babadag.

Decizia CIA: se emite autorizatia de mediu , fara bilant de mediu

Termen de contestare – 30 de zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier.

4. SC. CDL PRODCOM SRL –„AMENAJARE PISCICOLA PIATRA CALCATA”, amplasata in extravilanul loc. Isaccea si extravilanul loc. Luncavita.

Decizia CIA:  este necesara elaborarea bilantului de mediu nivel I, incluzand capitol pentru biodiversitate.

Termen de contestare –pe durata parcurgerii procedurii

-etapa de analiza a calitatii Raportului la Bilantul de Mediu nivel I

1.SC. CRISTALMIN SRL-„ EXPLOATARE CARIERA VARARIE”, amplasat in extravilanul loc. Dorobantu.

Decizia CIA: se emite autorizatia de mediu, fara program de conformare

Termen de contestare – 30 de zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier.

..................................................................................................................................................................................................

Nr.11113/25.10.2011

DECIZII CIA DIN 25.10.2011

 

I. Conform HG nr.1076/2004privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe:

-Etapa de încadrare :

1. SC SPARK WIND ENERGY SRL- PUZ “Construire parc de turbine eoliene-Casimcea”, amplasat în extravilanul com.Casimcea, jud.Tulcea.

2. SC EOLIAN EXPRESS SRL- PUZ “Construire parc de turbine eoliene-Casimcea”, amplasat în extravilanul com.Casimcea, jud.Tulcea.

3. SC EOLIAN AREEA SRL- PUZ “Construire parc de turbine eoliene-Casimcea”, amplasat în extravilanul com.Casimcea, jud.Tulcea.

4. SC MAGNUM EOLVOLT SRL- PUZ “Construire parc de turbine eoliene-Casimcea”, amplasat în extravilanul com.Casimcea, jud.Tulcea.

Decizie CIA – planurile se supun evaluarii de mediu si evaluarii adecvate

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan-10 zile de la data afisarii prezentei

 

-Etapa de analiza a calitatii Raportului de mediu:

1.SC. BARONWAY ENERGY SRL- PUZ “Construire parc de turbine eoliene-Neatirnarea”, amplasat în extravilanul com.Beidaud, jud.Tulcea.

2.SC  COMPANIA EOLIANA   SAOradea “PUZ – PARC EOLIAN SI RACORD ELECTRIC  LA SISTEMUL ENERGETIC NATIONAL” în comuna Frecatei extravilan

Decizia CIA: Se accepta raportul de mediu si se emite avizul de mediu

II. Conform Ordinului MMP nr.135/2010privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiectele publice şi private:

-Etapa de încadrare a proiectului:

1. S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA, ZONA MT/JT TULCEA –“Imbunatatire nivel tensiune LEA JT in localitatea Carcaliu, judetul Tulcea.

2. PRAJOSCHI PETRICA- “Magazin prezentare si desfacere materiale de constructii“, amplasat in intravilanul municipiului Tulcea, str.Orizontului, nr.296

Decizie CIA – continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei etapei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii anuntului in presa.

III. Conform prevederilor Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiilor de mediu:

-emitere autorizatie de mediu

1. SC AMP TORNEA SRL–Moara si brutarie in com.Turcoaia, jud.Tulcea

2. S.C. GENERAL IMPEX SRL – Punct de colectare deseuri nemetalice si DEEE-uri si valorificare mase plastice (inclusiv pet-uri), in mun.Tulcea, str.Alexandru cel Bun, nr.59

Decizie CIA – se emite autorizatie de mediu, fara program de conformare

Termen de contestatie: 30 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier

3. SC EXTRANS GIP SRL –Cariera Valea Fagilor in extravilanul com.Luncavita, jud.Tulcea

Decizie CIA – este necesara efectuarea bilantului de mediu 

Termen de contestatie: pe durata parcurgerii procedurii.

IV. Conform  OM  nr.410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare si/sau achizitie si/sau comercializare , pe teritoriul national sau loa export a florilor de mina, a fosilelor de plante si fosilelor de animale vertebrate si nevertebrate, precum si a plantelor si animalelor din flora  si respectiv fauna salbatice si a importului acestora.

1. AVPS BENDIS BUCURESTI -autorizatie de vanatoare pentru fondul de vanatoare 19 Nicolae Balcescu

    Decizie CIA: se emite autorizatie de mediu pe procedura specifica

Documentele care au stat la baza  deciziei pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni pana  joi, intre orele 08-16.30 si vineri intre orele 80.00 –14.00.

.................................................................................................................................................................................................

DECIZII  CIA din 18.10.2011

 

                Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

- etapa de incadrare:

CONSILIUL JUDETEAN TULCEA– PUZ PARC INDUSTRIAL în comuna Mihail Kogalniceanu extravilan

SC SIA-EEO SRLSibiu – PUZ CONSTRUIRE PARC EOLIAN, MODERNIZARE DRUMURI,  RACORDARE LA SEN in comuna Casimcea extravilan;

SC DASPAR SRLBabadag – PUZ EXTINDERE SI SUPRAETAJARE A CONSTRUCTIEI EXISTENTE C3 PENTRU INFIINTAREA UNEI PENSIUNI TURISTICE CU BAZA DE AGREMENT in orasul Babadag intravilan

Decizia etapei de incadrare : se adopta planurile fara evaluare de mediu conform HG nr. 1076/2004 privind   stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe

Termen pentru prezentarea comentariilor publicului, referitor la decizia etapei de incadrare – 10 zile calendaristice de la data afisarii 18.10.2011

SC GREEN WIND EEO SRLSibiu– PUZ CONSTRUIRE PARC EOLIAN, MODERNIZARE DRUMURI, STATIE DE TRANSFORMARE SI RACORDARE LA SEN in comuna Casimcea extravilan;

Decizie CIA – Efectuarea  evaluarii adecvate.

Conform Ordin MMP nr.135/2010privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private:

   - etapa de incadrare:

SC ENEL ELECTRICA SUCURSALA DOBROGEA SA U.T.R. TULCEA si  SC ONLY SERV SRL Tulcea - RACORD ELECTRIC FERMA GAINI   în comuna Frecatei intravilan sat  Cataloi si  extravilan;

SC UTIL POWER CITY SRL  Mineri– COMPLEX TURISTIC CU CASUTE TIP CAMPING  în comuna Valea Nucarilor, intravilan sat Iazurile

SC RAZA IAZULUI SRL  Jurilovca- COMPLEX TURISTIC CU CASUTE TIP CAMPING  în comuna Valea Nucarilor, intravilan sat Iazurile

SC RAZA DELTEI SRL  Peceneaga -COMPLEX TURISTIC CU CASUTE TIP CAMPING  în comuna Valea Nucarilor, intravilan sat Iazurile

SC. SADIX DELTA SRL  Jurilovca --COMPLEX TURISTIC CU CASUTE TIP CAMPING  în comuna Valea Nucarilor, intravilan sat Iazurile

SC IAZ ARI SRL  Malcoci -COMPLEX TURISTIC CU CASUTE TIP CAMPING  în comuna Valea Nucarilor, intravilan sat Iazurile

SC VULCAN IMPULS CONSTRUCT SRL  Mineri -COMPLEX TURISTIC CU CASUTE TIP CAMPING  în comuna Valea Nucarilor, intravilan sat Iazurile

COMUNA NICULITEL– CONSTRUCTIE RACORD LA RETEUA ELECTRICA A OBIECTIVULUI:STATIE DE EPURARE IN COMUNA NICULITEL;

COMUNA LUNCAVIŢA- REABILITAREA BARAJULUI DE ACUMULARE LUNCAVIŢA, A STRUCTURILOR DE OPRIRE A SCURGERILOR DE APĂ ŞI A REŢELEI DE CANALE PENTRU MENŢINEREA CAPACITĂŢII DE EVACUARE A APELOR ÎN EXCES, PENTRU ATENUAREA VIITURILOR, PROTEJAREA ZONELOR RURALE ŞI A TERENURILOR AGRICOLE DIN LOCALITĂŢILE LUNCAVIŢA ŞI RACHELU”în intravilanul şi extravilanul localităţii Luncaviţa,

Decizii CIA: continuarea procedurii  privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului

 • etapa de analiza a calitatii Raportului privind impactul asupra mediului

 SC ALPHA WIND SRLBucuresti – CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE ALPHA SUD I in extravilanul comunei Casimcea

 • Decizia CIA – Se accepta Raportul privind impactul asupra mediului si  emite acordul de mediu

Conform prevederilor Ordinului MMDD nr. 1798/2007pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediumodificat si completat de Ordinul MMP,  nr. 1298/2011,

Emitere autorizatii:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TULCEA Activitati de asistenta spitaliceasca in Tulceastrada 1848 nr. 32.

SC METAL AMEMAR SRLTulcea – Punct colectare deseuri metalice in comuna Nufaru

 

Decizii CIA – emitere autorizatii de mediu fara intocmirea bilantului de mediu

Deciziile privind emiterea autorizatiIor de mediu poate fi contestata in termen de 30 de zile lucratoare de la data de 18.10.2011 – data aparitiei anuntului.

Documentele care au stat la baza  deciziilor pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni pana vineri intre orele 10.00 – 14.00

SC GLACIAL PROD SRL – Cariera de piatra Dealul Piatra Lucie in comuna Sarichioi extravilan

Decizie CIA – emitere autorizatie de mediu fara intocmirea bilantului de mediu

Deciziile privind emiterea autorizatiIor de mediu poate fi contestata in termen de 15 de zile lucratoare de la data de 18.10.2011 – data aparitiei anuntului.

Documentele care au stat la baza  deciziilor pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni pana vineri intre orele 10.00 – 14.00

 

 Conform prevederilor OUG nr.195/2005privind protectia mediul aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006cu modificata si completata de  OUG nr. 164/2008.

SC TABCO CAMPOFRIO SATulcea - stabilire obligatii de mediu la incetarea activitatii  UNITATE PROCESARE CARNE din municipiul Tulcea, Prislav nr. 177

Decizie CIA- emitere obligatii de mediu la incetarea activitatii

Conform prevederilor OM al MMDD nr. 410/2008pentru aprobarea procedurii de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare si/sau achizitie si.sau capturare a plntelor si animalelor

AVPS MISTRETUL BUCURESTI– Autorizatie de vanatoare din fondul de vanatoare 22 Mircea Voda

Decizie CIA – emitere autorizatie de mediu

..................................................................................................................................................................................

Afisat in data de 11.10.2011

                                                              Decizii CIA din 11.10.2011

 

Conform HG nr.1076/2004privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

- etapa de incadrare:

1. SC GREEN WIND EEO SRL – PUZ Construire parc eolian, modernizare drumuri, statie de transformare si record la SEN - in extravilan comuna Casimcea

Decizie CIA – se declanseaza procedura de evaluare adecvata (suprafata studiata in PUZ se suprapune partial cu ROSCI0201 Podisul Nord Dobrogean si ROSPA0100 Stepa Casimcea

Termen de transmitere a comentariilor din partea publicului – 10 zile de la data afisarii.

2. PROCOP  ALEXANDRU – PUZ Construire ferma zootehnica – extravilan Jurilovca

Decizie CIA – nu este necesara parcurgerea procedurii de evaluare de mediu/evaluare adecvata, se adopta planul fara aviz de mediu.

Termen de transmitere a comentariilor din partea publicului – 10 zile de la data afisarii.

Conform Ordin MMP nr.135/2010privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private:

 • analiza notificare privind modificari la proiectul “Magazin pentru materiale de constructii” titular SC MGN IMPEX SRL referitoare la evacuarea apelor uzate in reteaua de canalizare urbana

Decizie CIA - APM Tulcea mentine decizia etapei de incadrare nr.651/19.08.2011 emisa pentru proiect in vederea continuarii procedurii de emitere a aprobarii de dezvoltare.

Conform Ordin MMD nr.1798/2007pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu:

- emitere autorizatii de mediu:

            1. SC ROFAN SRL Tulcea – Statie distributie carburanti – Isaccea

Decizii CIA – se emite autorizatie de mediu, fara bilant de mediu.

Termen de contestatii – 30 zile lucratoare de la data afisarii.

         2. SC DAVIROB CLEAN SRL – Spalatorie auto si spalatorie de covoare – Tulcea, str. Eternitatii, nr.25

Decizii CIA – se emite autorizatie de mediu, fara bilant de mediu.

Termen de contestatii – 15 zile lucratoare de la data afisarii.

................................................................................................................................................................................................

DATA AFISARII

04.10.2011                    LISTA CU DECIZIILE CIA DIN DATA DE   04.10.2011

 

Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

- etapa de incadrare:

1.SC WIND ENERGY CORPORATION SRL CLUJ NAPOCA - PUZ “REALIZARE PARC EOLIAN 120 MW SI BRANSAMENT ENERGIE ELECTRICA” , Sambata Noua;

2. SC DAR LINE ENERGY SRL CLUJ NAPOCA - PUZ “REALIZARE PARC EOLIAN 120 MW SI BRANSAMENT ENERGIE ELECTRICA”, Sambata Noua;

3. SC SOLAR EOLVOLT SRL TULCEA – PUZ “CONSTRUIRE PARC DE TURBINE EOLIENE – BAIA”

Decizia etapei de incadrare : planurile se supun evaluarii de mediu si evaluarii adecvate

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la decizia etapei de incadrare in termen de 10 zile de la data afisarii.

- etapa de analiza a calitatii Raportului de mediu si de luare a deciziei

1. SC DMS ENERGY COM SRL TULCEA- PUZ ” CONSTRUIRE PARC DE TURBINE EOLIENE DMS-CASIMCEA,RACORD STATIE TRANSFORMARE SI RACORD LA SEN”

Decizie : se accepta Raportul de mediu si se emite avizul de mediu.

Conform Ordinului nr.135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

- etapa de incadrare:

1. ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL CONSTANTA- Lucrari de aparare impotriva inundatiilor in bazinul hidrografic Casimcea, judetul Tulcea

Decizia etapei de incadrare : Se continua procedura privind emiterea aprobarii de dezvoltare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la decizia etapei de incadrare in termen de 5 zile de la data afisarii

Conform prevederilor Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiilor de mediu:

emitere autorizatie de mediu

1. SC TOP CONSTANTIN SRL – Activitati auxiliare pentru productia vegetala, Daeni

2. SC COM AGRA SRL – Colectare deseuri, Mahmudia,

3. SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL – Colectarea selectiva a deseurilor reciclabile nepericuloase.

4. SC METAL BRAUN SRL – Colectare deseuri nepericuloase, Sabangia

5.SC VENETO AGRICULTURA SRL - Activitati auxiliare pentru productia vegetala,Peceneaga

6. SC UNIVET SRL – Producerea hranei pentru animale de companie,Macin

7. SC STAR 2000 SA – Transport carburanti, Tulcea

Decizie :se emit autorizatii de mediu fara bilant de mediu.

Decizia poate fi contestata in termen de30 zile lucratoare de la afisare.

- revizuire autorizatie de mediu :

SC LIGHT ENERGY SRL – Producere energie electrica , Nalbant

Decizie : se emite autorizatia de mediu revizuita

................................................................................................................................................................................................

Data afisarii 27.09.2011

Decizii CIA din 27.09.2011

 

             Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

- etapa de incadrare :

1. SC CORALIA DANUBE SRL; PUZ- CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA P+1+M-extravilan Murighiol

Decizie: planul se adopta fara evaluare de mediu

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan: 10 zile calendaristice de la data afisarii prezentei.

2. SC RENEWABLE ENERGY IN EASTERN EUROPE-REEE SRL; PUZ- AMPLASRE PARC DE TURBINE EOLIENE, ORGANIZARE DE SANTIER, STATIE DE TRANSFORMARE SI A RETELELOR LA S.E.N. ‹DA_XV- extravilan Daeni

Decizie: planul se adopta fara evaluare de mediu

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan: 10 zile calendaristice de la data afisarii prezentei.

- etapa de analiza a studiului de evaluare adecvata

3. SC EOLIAN EFECT SRL-PUZ CONCTRUIRE  PARC EOLIAN -EXTRAVILAN SARIGHIOLUL DE DEAL,COM BEIDAUD

Decizie: se accepta Studiul de Evaluare adecvata. Se continua procedura prin elaborarea Raportului de mediu

             Conform Ordin MMP nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private:

-etapa de incadrare

1. SC CORADO INTERNATIONAL SRL- REFATADIZARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI EXTINDERE CU P+1+M CU DESTINATIA PENSIUNE TURISTICA SI IMPREJMUIRE- intravilan Dunavatu de Jos, com. Murighiol

Decizie: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului. Se continua procedura privind obtinerea aprobarii de dezvoltare.

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan: 5 zile de la data publicarii anuntului in presa.

2. SC TULCEA GAZ SA- CONDUCTA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA- intravilan Tulcea, str.Viticulturii

Decizie: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului. Se continua procedura privind obtinerea aprobarii de dezvoltare.

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan: 5 zile de la data publicarii anuntului in presa.

- etapa de analiza a calitatii raportului :

1. SC FF WIND ENERGY INTERNATIONAL SRL- PARC EOLIAN, STATIE DE TRANSFORMARE DE 400 KV SI RACORD ELECTRIC LA S.E.N.-TLCEA 3- extravilan

Decizie: se accepta Raportul privind impactul asupra mediului si se emite acordul de mediu

Termen de contestatie: 5 zile de la publicarea anuntului in presa

               Conform Ordin nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu:

 •  emitere autorizatie de mediu:
 • SC DELTACONS SA; Exploatare porfir cuartifer (riolit), cariera Casla (Muchea mare)-extravilan Somova

Decizie: se accepta Raportul la bilantul de mediu nivel I si se emite autorizatie de mediu fara program de conformare

Termen de contestare a deciziei: 30 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier

 1. SC UNITA TURISM HOLDING SA- Sucursala Egreta Tulcea- Hotel “EGRETA” Tulcea

Decizie: se emite autorizatie de mediu fara bilant de mediu

Termen de contestare a deciziei: 30 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier

 • revizuire autorizatie de mediu:
 • SC PLUTO SRL Tulcea- Moara si brutarie- Tulcea, str.Elizeului, nr. 55A

Decizie: se revizuieste autorizatia de mediu nr.7860/14.04.2009

 ..............................................................................................................................................................................................

Nr.APM TULCEA

    /20.09.2011

                                      DECIZII CIA din 20.09.2011

 

             Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe:

 

 • etapa de încadrare:

1. JUGĂNARU CONSTANŢA – PUD-Lucrări de construire spălătorie auto – în intravilanul

                                                           Oraşului Isaccea.

 Decizie CIA: se adoptă planul fără evaluare de mediu.

Termen de înaintare a comentariilor/observaţiilor la plan: 10 zile de la data publicării anunţului în presa naţională sau locală.

 

               

             Conform Ordin MMP nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private:

 

- etapa de încadrare EIA:

1. COZMEANU DUMITRU CRISTINEL – Recompartimentare clădire şi extindere spaţiu

                                      existent – în intravilanul municipiului Tulcea, str.Viticulturii, nr.2.

2. PETRE NICOLAE – Prima împădurire a unor terenuri agricole cu suprafaţa de 6,1 ha – în

                                      extravilanul localităţii Carcaliu.

Deciziile CIA: nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului, se continuă procedura privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului

Termen de înaintare a comentariilor/observaţiilor la proiect: 5 zile de la data publicării anunţului în presa naţională sau locală.

             Conform Ordinului nr.1798/2007 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu:

    - emitere autorizaţii:

1.AnalizăPETIŢIEdepusă cu privire la emiterea autorizaţiei de mediu pentru societăţile:

                    SC ACVA GRANU SRL Galaţi– Amenajarea piscicolă Jijila II

Decizie CIA: se va emite autorizaţia de mediu după depunerea la APM Tulcea a unui certificat constatator emis de ORC Tulcea. Se va transmite răspunsul petiţionarului.

                    SC AQUA PEST SRL Galaţi - Amenajarea piscicolă Jijila I

Decizie CIA: se va emite autorizaţia de mediu conform deciziei anterioare.

2. SC UTILITĂŢI PUBLICE LUNCAVIŢA SRL – Alimentare cu apă şi evacuarea apelor

                                                          epurate pentru localitatea Luncaviţa, judeţul Tulcea

3. SC IRINA SRL – Punct colectare peşte – intravilan Dunavăţul de Jos

Deciziile CIA: se emite autorizaţia de mediu fără bilanţ de mediu.

Termen de contestaţie: 30 zile lucrătoare de la data afişării prezentei pe site-ul şi la avizierul APM.

Documentele care au stat la baza deciziilor pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni până vineri între orele 08.00 - 16.00.

 

- revizuire autorizaţii:

1. COMUNA GRINDU – Alimentare cu apă a comunei Grindu

Decizie CIA: se revizuieşte autorizaţia de mediu nr.7554 din 09.08.2007 ca urmare a adăugării staţiei de tratare apă.

Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni până vineri între orele 08.00 - 16.00.

Termen de contestaţie: 15 zile lucrătoare de la data afişării prezentei pe site-ul şi la avizierul APM.

- analiza raportului la la bilanţul de mediu:

1. SC SOROCAM SRL – Cariera de diabaze Revărsarea, jud. Tulcea – în extravilanul oraşului Isaccea            

Decizie CIA: se emite autorizaţia de mediu fără program de conformare.

Termen de contestaţie: 15 zile lucrătoare de la data afişării prezentei pe site-ul şi la avizierul APM.

 

             Conform O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului:

1.AnalizăPETIŢIE înregistrată la APM Tulcea cu nr.9951 din 16.09.2011(transmisă de ANPM cu nr.1455/DCPR/15.09.2011) cu privire la amplasarea carierelor şi parcurilor eoliene în Dobrogea.

Decizie CIA: Petiţie nefondată procedural. Conform CAT se va transmite către ANPM răspuns privind procedurile de reglementare.

.............................................................................................................................................................................................

Nr.APM Tulcea ………./13.09.2011

                                           DECIZII  CIA  DIN 13.09.2011

 Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

- etapa de incadrare

1. SC RENEWABLE ENERGY IN EASTERN EUROPE - REEE SRL VOLUNTARI – PUZ – Amplasare parc de turbine eoliene, organizare de santier, statie de transformare si a retelelor la SEN <DA_X – in extravilanul comunei Daeni

2. SC EOLI PREST SRL TULCEA – PUZ- Construire parc  eolian, amenajare drumuri de acces existente, construire drumuri de acces noi, traseu electric  statie de transformare si racord electric  la SEN – in extravilanul comunei Horia

Decizie CIA – planul se adopta fara evaluare de mediu

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan-10 zile calendaristice de la publicarea anuntului

2. SC EOLIAN SPARK SRL TULCEA – PUZ – Construire parc de turbine eoliene – Dealu – extravilan Beidaud

Decizie CIA – planul se supune procedurii de evaluare de mediu fara evaluare adecvata

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan-10 zile de la data afisarii prezentei

- etapa de analiza a calitatii Raportului de mediu

1 SC WIND PARC FAGARASU NOU SRL BRASOV – PUZ- Construire parc  eolian, modernizare drumuri de acces , racord electric, statie de transformare – in extravilanul comunei Topolog

Decizie CIA – se accepta Raportul de mediu si se va emite avizul de mediu

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan- pe toata perioada derularii procedurii

- etapa de analiza a  Studiului de evaluare adecvata

SC SUN EOL SPACE SRL – PUZ – Construire parc de turbine eoliene Stejaru

Decizie CIA – se accepta Studiul de evaluare adecvata, concluziile studiului vor fi integrate in Raportul de mediu

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan- pe toata perioada derularii procedurii

Conform Ordinului nr.135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

- Evaluarea impactului asupra mediului -etapa de incadrare procedura EIA

 1. SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA PENTRU SC WORKER FARM TEXTIL SRL PRIN SC ENERGY GROUP SRL TULCEA – Racordarea la reteaua electrica a Fabricii de textile Greci
 2. SC TULCEA GAZ SA – Conducta gaze naturale in mun.Tulcea, tronson cuprins intre str.Podgoriilor si str. Ion Nenitescu
 3. SC PNA WILLOWW HOUSE SRL – Construire pensiune P+1+M in intravilanul satului Victoria, com.Nufaru
 4. AGENTIA NATIONALA PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA – Construire bursa de peste – in mun. Tulcea
 5. HOGEA CONSTANTIN – Centrala electrica eoliana 5kw cu conectare la SEN in mun.Tulcea str.Libertatii nr.80A

            Decizie CIA – continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectelor.

             Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei etapei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii anuntului in presa.

 1. SC FERAL SRL – analiza obiectiunilor la solicitarea SC APIC TOLL SRL de emitere a acordului de mediu pentru : Unitate de recuperare feroaliaje din zgura metalurgica  in mun Tulcea str Taberei

            Decizie CIA – APM Tulcea mentine decizia etapei de incadrare de continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului.

Conform OUG 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare

Analiza raport la bilantul de mediu nivel II la incetarea activitatii

 • SC OMV PETROM SA  – Statie distributie carburanti Topolog

Decizie CIA – se accepta proiectul program de  conformare cu termenele precizate

          Termen de contestatie: 30 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier

Conform  prevederilor Ordinului MMDD Nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu se vor analiza:

EMITERE AUTORIZATII DE MEDIU

 1. COMUNA BAIA  – Alimentare cu apa Caugagia
 2. SC BLUE LINE ENERGY SRL BISTRITA NASAUD – Parc eolian Agighiol 

Decizie CIA – se emit autorizatii de mediu, fara bilant de mediu

          Termen de contestatie: 15 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier

 1. SC ADAFLOR SRL – Activitati auxiliare pentru productia vegetala Mihai Bravu
 2. SC SERVICII PUBLICE SA TULCEA

Decizie CIA – se emit autorizatii de mediu, fara bilant de mediu

          Termen de contestatie: 30 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier

............................................................................................................................................................................................

data afisarii 06.09.2011

                                               Lista decizii CIA din 06.09.2011

I. Conform HG nr.1076/2004privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

- etapa de incadrare:

1. SC RENEWABLE ENERGY IN EASTERN EUROPE – REEE SRL VOLUNTARI

PUZ –Amplasare parc de turbine eoliene, organizare de santier, statie de transformare si a retelelor la S.E.N. -DA_IX in extravilanul comunei Daeni, jud.Tulcea

2.  SC RENEWABLE ENERGY IN EASTERN EUROPE – REEE SRL VOLUNTARI

PUZ – Amplasare parc de turbine eoliene, organizare de santier,    statie de transformare si a retelelor la S.E.N. -DA_XI in extravilanul comunei Daeni, jud.Tulcea

3. SC ELECTROWIND SRL TULCEA PUZ – Amplasare  parc de turbine eoliene, organizare de santier, statie de transformare si a retelelor la S.E.N. - DA_VII in extravilanul comunei Daeni, jud.Tulcea

4. SC EOLIENE ALBE SRL Com.Valea Teilor-PUZ: Construire parc turbine eoliene in extravilanul com.Horia, jud.Tulcea

Decizie CIA – planul se adopta fara aviz de mediu

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan-10 zile calendaristice de la data afisarii prezentei

5. SC EOLIENE VERZI SRL Com.Valea Teilor-PUZ: Construire parc eolian 6 MW in extravilanul com.Ciucurova, jud.Tulcea

Decizie CIA – planul se supune evaluarii de mediu si evaluarii adecvate

 

II. Conform Ordin MMP nr.135/2010privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private:

-etapa de incadrare: procedura de evaluare a impactului:

1. SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA-ZONA MT/JT TULCEA –Imbunatatire nivel de tensiune in localitatea Corugea, com.Casimcea, jud.Tulcea

2. R.A. AEROPORTUL DELTA DUNARII TULCEA-Modernizarea suprafetei de miscare la aeroportul Delta Dunarii

    Decizie CIA – continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului.

    Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei etapei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii anuntului in presa.

 

III. Conform prevederilor Ordinului MMDD nr.1798/2007pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiilor de mediu:

-analiza Raportului la bilantul de mediu

1. SC PROD IMPORT CDC SRL Stejaru-Incinerator ecologic IE 1000 loc.Altantepe, com.Stejaru, jud.Tulcea

  Decizie CIA – se emite autorizatie de mediu fara program de conformare

  Termen de contestatie: 30 zile lucratoare de la data afisarii prezentei

-emitere autorizatii de mediu

1. SC CEREAL CRIST SRL -Ferma agricola in localitatea Enisala, com.Sarichioi, jud.Tulcea

2. SC PISCICOLA MACIN SRL –Ferma agricola in com.Luncavita, jud.Tulcea

3. SC AGRO-SERVICE-BIG SRL - Ferma agricola in com.Vacareni, jud.Tulcea

4. SC ANGHILA MYB SRL- Punct colectare si conditionare peste in mun.Tulcea, str.Portului, nr.40

5. SC PIRAMIDA CONSTRUCT SRL- Punct colectare si conditionare peste in extravilanul com.Jurilovca, jud.Tulcea

Decizie CIA – se emite autorizatie de mediu, fara bilant de mediu

Termen de contestatie: 30 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier

6. COMUNA TOPOLOG –Alimentare cu apa  a localitatii Fagarasu Nou, com.Topolog, jud.Tulcea

Termen de contestatie: 15 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier

Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni pana joi intre orele 80.00 – 16.30 si vineri intre orele 80.00 – 14.00

................................................................................................................................................................................................

 

Decizii  in CIA din 30.08.2011:

 

               

Conform HG nr.1076/2004privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

- etapa de incadrare:

 • SC RENEWABLE ENERGY IN EASTERN EUROPE – REEE SRLVOLUNTARI

PUZ – AMPLASARE  PARC DE TURBINE EOLIENE, ORGANIZARE DE SANTIER, STATIE DE TRANSFORMARE SI A RETELELOR LA S.E.N. <DA_XII

 IN COMUNA DAENI EXTRAVILAN

- SC RENEWABLE ENERGY IN EASTERN EUROPE – REEE SRLVOLUNTARI

   PUZ – AMPLASARE  PARC DE TURBINE EOLIENE, ORGANIZARE DE SANTIER,    STATIE DE TRANSFORMARE SI A RETELELOR LA S.E.N. <DA_XIII

IN COMUNA DAENI EXTRAVILAN

 • SC RENEWABLE ENERGY IN EASTERN EUROPE – REEE SRLVOLUNTARI PUZ – AMPLASARE  PARC DE TURBINE EOLIENE, ORGANIZARE DE SANTIER, STATIE DE TRANSFORMARE SI A RETELELOR LA S.E.N. <DA_XIV

IN COMUNA DAENI EXTRAVILAN

Decizia etapei de incadrare : se adopta planurile fara evaluare de mediu conform HG nr. 1076/2004 privind   stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe

Termen pentru prezentarea comentariilor publicului, referitor la decizia etapei de incadrare – 10 zile calendaristice de la data afisarii 30.08.2011

 

- SC TEFANY WIND SRL  PUZ CONSTRUIRE PARC EOLIA, AMENAJARE DRUMURI EXISTENTE, DRUMURI NOI IN PARC SI RACORD ELECTRIC LA SEN IN COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU

Decizia etapei de incadrare : se mentine decizia  din CSC din 16.08.2011 de  adoptare a  planului fara evaluare de mediu conform HG nr. 1076/2004 privind   stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe

 

Conform Ordin MMP nr.135/2010privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private:

 • etapa de incadrare procedura de evaluare impact:

 

SC APIC TOLL SRL  TULCEA – UNITATE DE RECUPERARE FEROALIAJE DIN ZGURA METALURGICA  IN TULCEA STRADA TABEREI FN

Decizie  CIA: continuarea procedurii  privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului.

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor – 5 zile calendaristice de la data afisarii 30.08.2011

 

SC A.M.P. TORNEA SRL BRAILA– MONTARE CENTRALA ELECTRICA EOLIANA 300 KW IN COMUNA GRECI EXTRAVILAN

Decizie  CIA: continuarea procedurii  privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului.

 

SC ROMTELECOM SA  - RACORD CABLU FO COGENT – RDLU ISACCEA IN ISACCEA STRADA PORTULUI – MALUL DUNARII

Decizie  CIA: continuarea procedurii  privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului.

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor – 5 zile calendaristice de la data afisarii 30.08.2011

 

SC BELA CONSTRUCT SRL– CONSTRUIRE PARC EOLIAN SI RACORDARE LA SEN CEE 0.6 MW VALEA TEILOR

Decizie  CIA: continuarea procedurii  privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului.

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor – 5 zile calendaristice de la data afisarii 30.08.2011

 

Conform prevederilor Ordinului MMDD nr. 1798/2007pentru aprobarea Procedurii de Emitere a autorizatiei de mediu

SC BEMOSA COM SRL  TOPOLOG – STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI  TOPOLOG

SC ROYAL FISH SRLTULCEA – PUNCT COLECTARE PESTE MURIGHIOL

SC RADICAL P SRL TULCEA- INTRETINERE SI REPARATII AUTO (CU VOPSITORIE)

Decizii CIA – emitere autorizatii de mediu fara intocmirea bilantului de mediu

Decizia privind emiterea autorizatiei de mediu poate fi contestata in termen de 30 de zile lucratoare de la data de 30.08.2011 – data aparitiei anuntului.

Documentele care au stat la baza  deciziei pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni pana vineri intre orele 10.00 – 14.00

SC ENEL GREEN POWER ROMANIA SRL-REABILITARE DRUMURI DE EXPLOATARE,CONSTRUIRE CAI DE ACCES ,RETEA ELECTRICA,PARC EOLIAN,STATIE DE TRANSFORMARE 110/30 KV,RETEA ELECTRICA SUBTERANA 110KV

Decizii CIA – emitere autorizatii de mediu fara intocmirea bilantului de mediu

Decizia privind emiterea autorizatiei de mediu poate fi contestata in termen de 15 de zile lucratoare de la data de 30.08.2011 – data aparitiei anuntului.

 

...................................................................................................................................................................................................

DATA AFISARII

16.08.2011

 

LISTA CU DECIZIILE CIA DIN DATA DE   16.08.2011

 

Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

- etapa de incadrare:

1. SC DELTA GREEN ENERGY SRL Tulcea – PUZ “Construire parc de instalatii eoliene III” Daeni

2. SC TEFANY WIND SRL Tulcea – PUZ “Construire parc eolian,amenajare drumuri de acces existente,drumuri noi in parc si racord electric la SEN” Mihail Kogalniceanu

3.SC EARTH TIME INVESTMENT SRL – PUZ “Parc eolian” Babadag

Decizia etapei de incadrare:se adopta planurile fara evaluare de mediu

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la decizia etapei de incadrare in termen de 10 zile de la data afisarii.

 

4. SC EOLICA DOBROGEA SEVEN SRL – PUZ “Amplasare centrale energetice eoliene    CA_ IV “ Casimcea

5. SC EOLICA DOBROGEA THREE SRL – PUZ “Amplasare centrale energetice eoliene    CA_ N “ Casimcea

Decizia etapei de incadrare : planurile se supun evaluarii de mediu si evaluarii adecvate

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la decizia etapei de incadrare in termen de 10 zile de la data afisarii.

evaluare adecvata                                                                          

 - etapa de  analiza a calitatii studiului de evaluare adecvata:

1. SC BARONWAY ENERGY SRL Tulcea - PUZ ” Construire parc de turbine eoliene” Neatarnarea, comuna Beidaud

Decizie : se accepta studiul de evaluare adecvata si se continua procedura de evaluare de mediu

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii pe parcursul derularii procedurii.

 

Conform Ordinului nr.135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

- etapa de incadrare

1. SC OMW PETROM SA – Executarea a 18 foraje pentru studierea zonei afectate, Tulcea

2. SC CRISTALMIN SRL Macin - proiectul  “Inchidere cariera de calcar si platforma tehnologica”, Turcoaia  - perimetrul Chervant,

Decizia etapei de incadrare : Se continua procedura privind emiterea aprobarii de dezvoltare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la decizia etapei de incadrare in termen de 5 zile de la data afisarii

 

etapa de definire a domeniului

1. SC FF WIND ENERGY INTERNATIONAL SRL Brasov – Parc eolian, statie de transformare de 400 KV si racord electric la SEN-Tulcea 3

Decizie: se transmite indrumarul privind etapa de definire a domeniului evaluarii.

Termen de prezentare a observatiilor: pe parcursul derularii procedurii.

- etapa de analiza a calitatii raportului privind impactul asupra mediului si emitere acord de mediu

SC BETA WIND SRL Bucuresti : Construire parc  de centrale eoliene si retele electrice de racorare Beta Sud II,  Casimcea

Decizie : se accepta raportul si se emite acordul de mediu

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii in termen de 5 zile de la data publicarii anuntului in presa

Conform prevederilor Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiilor de mediu:

 

- analiza Raportului la bilantul de mediu

SC INTERTRANS KARLA SRL Berca – Parc eolian de 5,8 MW, Casimcea

Decizie :se emite autorizatia de mediu fara program pentru conformare.

Decizia poate fi contestata in termen de15 zile lucratoare de la afisare.

 

-  emitere autorizatie de mediu

1.SC TULLMAN INTERNATIONAL SRL – Punct colectare si valorificare deseuri,Tulcea

2.SC GHIBAN&CO TRIDENT SRL – Centru prelucrare si conservare peste, Tulcea

Decizie :se emit autorizatii de mediu fara bilant de mediu.

Decizia poate fi contestata in termen de30 zile lucratoare de la afisare.

- revizuire autorizatie de mediu

1. SC OVIDIUS MERCADO SRL – Centru vinificatie, Babadag

2. SC REMAT TULCEA SA – Depozit central,Tulcea

3. SC COM-AGRA SRL – Punct colectare si valorificare deseuri, Tulcea

4. SC VALBERTO SRL – Intretinere si reparatii autovehicule , Tulcea

Decizie : se emit autorizatiile de mediu revizuite

.............................................................................................................................................................................

Afisat in data de 09.08.2011

                                                              Decizii CIA din 09.08.2011

Conform prevederilor HG 1076/2004privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

- etapa de analiza a calitatii Studiului de Evaluare Adecvata:

1. SC CARBETA IMPEX SRL – PUZ Deschidere cariera de piatra – in extravilan comuna Luncavita

Decizie CIA – se accepta Studiul de Evaluare Adecvata, se continua procedura SEA cu evaluarea de mediu

Conform Ordin MMP nr.135/2010pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private:

- etapa de incadrare EIA:

1. COMUNA SARICHIOI – Construire retea de alimentare cu apa potabila in sistem centralizat in loc. Sabangia

2. SC LINISTEA DELTEI SRL – Construire pensiune turistica – intravilan sat Iazurile

3. SC TRUFAM BRAND SRL - Construire pensiune turistica – intravilan sat Iazurile

4. SC ECLIPSA SRL – Construire service auto – in Tulcea, str.Barajului

Decizii CIA – nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului, se continua procedura de emitere a aprobarii de dezvoltare

  Termen de contestatie – 8 zile calendaristice de la data afisarii

Conform prevederilor Ordinului nr.1798/2007pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu:

- emitere autorizatii de mediu:

1. COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU – Alimentare cu apa, sistem de canalizare si statie de epurare a localitatii Mihail Kogalniceanu

2. SC GEOL STAR SRL – Transport butelii GPL – Tulcea

3. SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL – Statie distributie carburanti – Tulcea, str. Isaccei, nr.80

4. SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL – Statie distributie carburanti “Doua Cantoane”

5. SC RER ECOLOGIC SERVICE GALATI SRL – Colectare deseuri nepericuloase – Tulcea, str. Combustibilului, nr.2

6. SC RER ECOLOGIC SERVICE GALATI SRL – Colectare deseuri nepericuloase – Tulcea, str. Combustibilului, nr.2

Decizii CIA – se emit autorizatii de mediu, fara bilanturi de mediu.

Termen de contestatii – 30 zile lucratoare de la data afisarii.

7. SC DUNAROM SRL – Hotel CORSAR – Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr.33

Decizie CIA – se emite autorizatie de mediu;

Termen de contestatii – 15 zile lucratoare de la data afisarii

- analiza raport cu concluziile bilantului de mediu, 

1. SC HIDROMINERAL SA – Cariera Izvoarele Macin Vii – in extravilan comuna Greci

Decizie CIA – se accepta Raportul la Bilantul de Mediu nivel I, se emite autorizatie de mediu fara program de conformare.

............................................................................................................................................................................................

Nr.APM TULCEA

                   /02.08.2011

 

                                      DECIZII CIA din 02.08.2011

             Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe:

 • etapa de încadrare:

1. SC DELTA GREEN ENERGY SRL – PUZ-Construire parc de instalaţii eoliene – în                                                                 extravilanul comunei Dăeni.

2. UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA – FILIALA TULCEA – PUZ – Construire sediu – în intravilanul municipiului Tulcea, str.Cascadei,          nr.9

3. SC GEOMAR GRUP SRL – PUZ - Construire locuinţe de tip garsonieră în regim hotelier – în

                                            intravilanul municipiului Tulcea, str.Gavrilov Corneliu, nr.162.

Decizii CIA: se adoptă planul fără evaluare de mediu.

Termen de înaintare a comentariilor/observaţiilor la plan: 10 zile de la data publicării anunţului în presa naţională sau locală.

                    Conform Ordin MMP nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private:

- etapa de încadrare EIA:

1. SC MGN SRL Tulcea – Magazin pentru materiale de construcţii, drumuri şi platforme,

racorduri la utilităţi, turn publicitar, panouri de direcţionare şi reclamă, cabină poartă, împrejmuire, spaţii verzi, amenajare accese la magazine şi organizare de şantier – în intravilanul municipiului Tulcea, str.Isaccei, nr.121.

2. SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA pentru I.I. SUMEDREA ANTONIO LUCIAN

– Alimentare cu energie electrică pensiune P+1 – în intravilanul comunei Murighiol.

3. SC EUROSOFT COMMUNICATION SRL – Parc eolian - în extravilanul municipiului Tulcea

4. SC WIND WINGS SRL -  Parc eolian - în extravilanul municipiului Tulcea

Decizii CIA:continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului.

Termen de înaintare a comentariilor/observaţiilor la proiect: 5 zile de la data publicării anunţului în presa naţională sau locală.

    Conform Ordinului nr.1798/2007 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu:

    - emitere autorizaţii:

1. SC NOBILA CASĂSRL – Fabricarea rogojinilor din stuf – la punctual de lucru din comuna                                             Somova

2. SC TEXTILE GEL &CO ROM SA – Fabrică de confecţii textile – în intravilanul municipiului                                                               Tulcea, str.Prislav, nr.173

3. SC VITICOLA SARICA NICULITEL SA – Centru vinificaţie - în comuna Niculiţel, judeţul                                                                       Tulcea

4. SC BRIGELY SRL– Servicii de cazare, restaurant şi agrement – în intravilanul comunei                                     Beştepe, satul Băltenii de Sus.

5. SC SAMUEL PREST SRL – Fabrică de mobilă – în intravilan Tulcea                   

Deciziile CIA: se emite autorizaţia de mediu fără bilanţ de mediu.

Termen de contestaţie: 30 zile lucrătoare de la data afişării prezentei pe site-ul şi la avizierul APM.

Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni până vineri între orele 08.00 - 16.00.

6. SC INTERTRANS KARLA SRL – Parc eolian de 5,8 MW – în extravilanul comunei Casimcea

7. SC CRISTALMIN SRL – Cariera ,,DEALUL VARARIA”- în extravilanul comunei

                                          Dorobanţu, jud.Tulcea

Deciziile CIA: este necesară elaborareabilanţului de mediu nivel I.

- revizuire autorizaţii:

1. SC BIOLACT SRL Sarichioi -  Secţie tâmplărie din aluminiu şi PVC şi prelucrare şi fasonare

                                                  sticlă plată - în  municipiul Tulcea strada Isaccei nr. 115

Decizie CIA: se emite autorizaţia de mediu revizuită.

Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni până vineri între orele 08.00 - 16.00.          

.................................................................................................................................................................................................

Nr.APM Tulcea 8155/26.07.2011

                                           DECIZII  CIA  DIN 26.07.2011

Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

- etapa de incadrare

1. SC NIKEOL 2006 SRL – PUZ – Amplasare eoliene – in extravilanul comunei Peceneaga

Decizie CIA – planul se adopta fara evaluare de mediu

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan-10 zile calendaristice de la publicarea anuntului

- etapa de analiza a calitatii Raportului de mediu

1 SC GRANIT AGREGATE SRL  – PUZ- Deschidere cariera - extravilan com.Turcoaia

Decizie CIA – se accepta Raportul de mediu si se va emite avizul de mediu

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan- pe toata perioada derularii procedurii

 

Conform Ordinului nr.135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

- Evaluarea impactului asupra mediului -etapa de incadrare procedura EIA

 1. FF WIND ENERGY INTERNATIONAL SRL – Parc eolian, statie de transformare de 400 kv si racord electric la SEN – Tulcea 3 – extravilan mun.Tulcea

                Decizie CIA – este necesara intocmirea Studiului privind impactul asupra mediului

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor - pe toata perioada derularii procedurii

Conform  prevederilor Ordinului al MMDD Nr.1798/2007 pentru aprobarea  Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu  - Analiza raport cu concluziile bilantului de mediu si concluziile dezbaterii publice

 • SC AQUA PEST SRL – Amenajare piscicola Jijila I – extravilan com. Smardan
 • SC ACVA GRANO SRL - Amenajare piscicola Jijila II – extravilan com.I.C.Bratianu

Decizie CIA – se emit autorizatii de mediu, fara program de

 conformare

          Termen de contestatie: 30 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier

 

Conform  prevederilor Ordinului al MMDD Nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu se vor analiza:

EMITERE AUTORIZATII DE MEDIU

 1. SC COS ELY  SRL TULCEA  – Colectare deseuri metalice feroase Tulcea str.Primaverii nr.14
 2. SC IORTIM AGRO SRL TULCEA – Activitati auxiliare pentru productia vegetala, activitati dupa recoltare, pregatirea semintelor sat Lastuni com.Mihail Kogalniceanu
 3. SC PREST GEO-DAN SRL - Colectare deseuri metalice feroase Tulcea str.Taberei  nr.35
 4. SC DIMOFTE SRL – Vidanjare si transport ape uzate menajere in mun. Si jud. Tulcea
 5. SC STX OSV ACCOMMODATION TULCEA SRL – Lucrari de izolatii, tamplarie, lacatuserie pe nave
 6. SC CRAMA DELTA DUNARII SOMOVA – Crama Somova
 7. SC TERRA HERCINICA SRL MACIN -  Productie ape minerale si alte ape imbuteliateMacin

Decizie CIA – se emit autorizatii de mediu, fara bilant de mediu

          Termen de contestatie: 30 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier

Conform OUG 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare

- decalare termenein  programul de conformare pentru remedierea factorilor de mediu pe amplasament

OMV PETROM SA BUCURESTI – DEPOZIT CARBURANTI MACIN

Decizie CIA: se decaleaza termenele propuse prin proiectul Program de conformare inaintat la APM Tulcea cu nr.8040/22.07.2011

 .............................................................................................................................................................................................                                                     

Data afisarii 19.07.2011

                                                            Decizii CIA din 19.07.2011

Conform HG nr.1076/2004privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

- etapa de incadrare:

1. COMUNA BAIA – PUZ Realizare parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice – intravilan com. Baia

           2. SC MINAGRO SRL – PUZ Construire parc eolian, amenajare drumuri de acces si racord la SEN, extravilan com. Mihai Bravu

Decizii CIA – nu este necesara evaluarea de mediu, se adopta planurile fara aviz de mediu

Termen de contestatie – 10 zile calendaristice de la data afisarii

            1. SC SUN EOLSPACE SRL – PUZ Construire parc turbine eoliene – extravilan com. Stejaru

Decizie CIA – este necesara evaluarea adecvata si evaluarea de mediu;

Termen de contestatie – 10 zile calendaristice de la data afisarii;

- etapa de analiza a calitatii Studiului de Evaluare Adecvata:

            1. SC WIND PARC FAGARASU NOU SRL – PUZ Construire parc eolian, modernizare drumuri de acces, record electric, statie de transformare – extravilan com. Topolog

Decizie CIA – se accepta Studiul de Evaluare Adecvata, se continua procedura SEA cu evaluarea de mediu

- etapa de analiza a calitatii Raportului de Mediu si de luare a deciziei:           

1. SC IMPERIAL ENERGY SRL – PUZ Construire parc eolian, racordare la SEN si amenajare drumuri de exploatare extravilan com. Nalbant si M. Kogalniceanu

Decizie CIA – se accepta Raportul de Mediu, se emite avizul de mediu

 

Conform Ordin MMP nr.135/2010pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private:

- etapa de incadrare EIA:

           1. SC TULCEA GAZ SA – Conducta gaze naturale, Tulcea, strada Livezilor, Intrarea Livezilor IV

           2. SC TULCEA GAZ SA – Conducta gaze naturale, Tulcea, strada Spitalului

           3. SC EOLIENE ALBASTRE SRL – Construire parc eolian si record electric la SEN, in   extravilan Tulcea

Decizii CIA – nu este necesara evaluarea adecvata si nici evaluarea impactului asupra mediului, se va continua procedura privind  emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului

 Termen de contestatie – 8 zile calendaristice de la data afisarii

- etapa de analiza a calitatii Raportului privind evaluarea impactului asupra mediului :

           1. SC FF WIND ENERGY INTERNATIONAL SRL – Parc eolian, statie de transformare de 400 KV si record electric la SEN – TULCEA 1, extravilan municipiul Tulcea

           2. SC FF WIND ENERGY INTERNATIONAL SRL – Parc eolian, statie de transformare de 400 KV si record electric la SEN – TULCEA 2, extravilan municipiul Tulcea

           3. SC FF WIND ENERGY INTERNATIONAL SRL – Parc eolian, statie de transformare de 400 KV si record electric la SEN – TULCEA 4, extravilan municipiul Tulcea

           4. SC FF WIND ENERGY INTERNATIONAL SRL – Parc eolian, statie de transformare de 400 KV si record electric la SEN – TULCEA 5, extravilan municipiul Tulcea

Decizii CIA – se accepta Raportul privind impactul asupra mediului, se emit acordurile de mediu

Termen de contestatie – 5 zile calendaristice de la data afisarii

Conform Ordinului MMDD nr.1798/2007pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu:

- emitere autorizatii de mediu:

1.      SC PREST GEO DAN SRL – Activitati auxiliare pentru productia vegetala; Pregatirea semintelor, in Tulcea, Soseaua Agighiol, Km 8

2.      SC GENERAL BETON ROMANIA SRL – Statie de betoane, in extravilan comuna Casimcea

Decizii CIA – se emit autorizatii de mediu, fara bilanturi de mediu.

Termen de contestatii – 30 zile lucratoare de la data afisarii.

1.      SC EVIVA NALBANT SRL – Subparc eolian Babadag II, in extravilan oras Babadag

Decizie CIA – se emite autorizatie de mediu;

Termen de contestatii – 15 zile lucratoare de la data afisarii (activitate noua pentru care a fost emis acord de mediu).

Pentru SC DELTACONS SRL – Exploatare roci utile in Cariera Muchea Mare, din extravilan comuna Somova, este necesara efectuarea Bilantului de Mediu nivel I.  

.............................................................................................................................................................................................

Nr.7643/13.07.2011

 

DECIZII CIA DIN 12.07.2011

 

I. Conform HG nr.1076/2004privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

-Etapa de încadrare :

1. SC EOLIAN EFECT SRL Tulcea- PUZ “Construire parc de turbine eoliene”, amplasat în extravilanul com.Beidaud, jud.Tulcea.

Decizie CIA – planul se supune evaluarii de mediu si evaluarii adecvate

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan-10 zile de la data afisarii prezentei

2SC DINAMIC 99 AGRO SRL Tulcea- PUZ “Construire parc eolian, construire racord electric pentru parcul eolian, amenajare drumuri si modernizare De Fagarasu No - Magurele si De 136 si racord electric la SEN ‘’ in extravilanul comunei Topolog, judetul Tulcea

Decizie CIA – planul se adopta fara aviz de mediu

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan-10 zile de la data afisarii prezentei

II. Conform Ordin MMP nr.135/2010privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiectele publice şi private:

-Etapa de încadrare a proiectului:

1. SC. BELA CONSTRUCT SRL–“Construire parc eolian“, amplasat in extravilanul comunei Valea Teilor, judetul Tulcea.

2. SC DUNAPREF SA Giurgiu-“Constructie platforma betonata pentru amplasare rezervor de motorina” in extravilanul com.Niculitel-perimetrul minier Niculitel, jud.Tulcea

3. ILIE VALERICA –“Construire spalatorie ecologica si unitate pentru intretinere autovehicule” in com.Luncavita, jud.Tulcea

Decizie CIA – continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei etapei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii anuntului in presa.

-Etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a raportului privind impactul asupra mediului:

1. SC SEHER EOL SRL- “Construire parc eolian, drumuri si retele electrice” in extravilan com.Topolog, jud.Tulcea

Decizie CIA – indrumarul se transmite titularului si se afiseaza pe adresa de site a APM Tulcea

Termen pentru prezentarea comentariilor/opiniilor/observatiilor publicului: pe durata parcurgerii procedurii.

-Etapa de analiza a calitatii raportului privind impactul asupra mediului

1. SC ALPHA WIND SRL- “Construire parc de turbine eoliene si retele electrice de racordare –Alpha Sud I in extravilan com.Casimcea, jud.Tulcea

Decizie CIA – Se accepta Raportul privind impactul asupra mediului si se emite acordul de mediu

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan- pe toata perioada derularii procedurii

 

III. Conform prevederilor Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiilor de mediu:

-emitere autorizatie de mediu

1. SC TRAFIC RESORT SRL–Spalatorie auto si spalatorie covoare in mun. Tulcea, str.Isaccei, nr.109A

2. ÎNTREPRINDERE FAMILIALANICOLAE E. MIHAELA-IULIANA -Spalatorie auto in oras Babadag, str.Republicii, nr.6, jud.Tulcea

3. P.F.A. MONEA I. DANIELA - Activitati auxiliare pentru productia vegetala in com.Topolog, jud.Tulcea

4. SC MERGEANI-ANID SRL-Activitati auxiliare pentru productia vegetala, Activitati dupa recoltare si Pregatirea semintelor in com.Mihail Kogalniceanu, jud.Tulcea

5.  SC METAL BRAUN SRL-Punct colectare deseuri fier vechi in loc.Nicolae Balcescu, str.Principala, nr.19, com.Nalbant, jud.Tulcea

6. SC DIMOFTE SRL –Vidanjare si transport ape uzate menajer in judetul Tulcea

Termen de contestatie: 30 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier

Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni pana joi intre orele 80.00 – 16.30 si vineri intre orele 80.00 – 14.00

 

7.  SC FILONI & FILONI SRL -Spalatorie auto in mun.Tulcea, str.Ciurel, nr.1

8. SC D.A.B. ZOOTEHNICA SRL –Ferma suine Vacareni

Termen de contestatie: 15 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier

Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni pana joi intre orele 80.00 – 16.30 si vineri intre orele 80.00 – 14.00

-revizuire autorizatie de mediu

1. SC KIVADRA SRL – Colectare si valorificare uleiuri uzate, deseuri petroliere; producere CLU 

Decizie CIA – se emite revizuirea autorizatiei de mediu fara bilant de mediu

VI. Conform OM nr.410 /2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare si/sau achizitie si/sau comercializare , pe teritoriul national sau loa export a florilor de mina, a fosilelor de plante si fosilelor de animale vertebrate si nevertebrate, precum si a plantelor si animalelor din flora  si respectiv fauna salbatice si a importului acestora.

 1. SC FISH PROCESSING SRL-Autorizatie de pescuit in Marea Neagra, dupa izobata de 20 m
 2. SC GEO FISHING SRL-Autorizatie de pescuit in Marea Neagra, dupa izobata de 20 m
 3. Burlacu Aurel, Constantin Mirel, Cuzmin Petre, Ivanov Adrian, Manolache Pascut, Oancea Dumitru, Solotchin Cristian, Vlas Marian, Vlas Octavian- Autorizatii de pescuit in Marea Neagra, dupa izobata de 20 m

Decizie CIA – se emit autorizatii de mediu

..............................................................................................................................................................................................

APM TULCEA

NR. 7353/05.07.2011

Decizii   CIA  din 05.07.2011

Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:-

-           etapa de analiza a calitatii raportului de mediu si emitere aviz de mediu:

1.                  SC. GALROM CONSTRUCT SRL Bucuresti- PUZ “ Lucrari de dezvoltare parc centrala eoliana”, amplasat in extravilanul orasului Isaccea, judetul Tulcea.

Decizia etapei de incadrare : se adopta planul fara evaluare de mediu conform HG nr. 1076/2004 privind   stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe

Termen pentru prezentarea comentariilor publicului, referitor la decizia etapei de incadrare – 10 zile calendaristice de la data afisarii 05.07.2011

2.                  SC BIO EOLIAN SRL  Constanta PUZ CONSTRUIRE PARC DE INSTALATII EOLIENE amplasat in extravilanul comunei Mihai Bravu, judetul Tulcea;

Decizia etapei de incadrare : se adopta planul fara evaluare de mediu conform HG nr. 1076/2004 privind   stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe

Termen pentru prezentarea comentariilor publicului, referitor la decizia etapei de incadrare – 10 zile calendaristice de la data afisarii 05.07.2011

Conform Ordinului MMP nr. 135/2010 privind  aprobarea  Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra  mediului pentru proiecte publice si private

-                             etapa de incadrare procedura de evaluare impact:

1.                         ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA SUMEDREA ANTONIO LUCIAN  - CONSTRUIRE SI INSTALARE PANOURI FOTOVOLTAICE SI INSTALATIE EOLIANA – MURIGHIOL

Decizie CIA: continuarea procedurii  privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului.

2.                         SC TULCEA GAZ SA – CONDUCTA GAZE NATURALE – TULCEA STRADA PORTULUI – BAZIN INOT

Decizie CIA: continuarea procedurii  privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului.

3.                         SC TULCEA GAZ SA – CONDUCTA GAZE NATURALE – TULCEA STRADA I.L.CARAGIALE

Decizie CIA: continuarea procedurii  privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului.

4.                         SC TULCEA GAZ SA – CONDUCTA GAZE NATURALE – TULCEA STRADA ALEXANDRU CIUCURENCU

Decizie CIA: continuarea procedurii  privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului.

5.                         SC TULCEA GAZ SA – CONDUCTA GAZE NATURALE – TULCEA STRADA ALEEA CRISTINA, ALEEA MEDUZEI

Decizie CIA: continuarea procedurii  privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului.

 

6.                         SC TULCEA GAZ SA – CONDUCTA GAZE NATURALE – TULCEA STRADA 24 IANUARIE

Decizie CIA: continuarea procedurii  privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului.

7.                         SC TULCEA GAZ SA – CONDUCTA GAZE NATURALE – TULCEA STRADA CLOSCA

Decizie CIA: continuarea procedurii  privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului.

-         etapa de analiza a calitatii Raportului privind impactul asupra mediului si emitere acord de mediu

1. SC CARIERE PLUS SRL BUCURESTI – AMENAJARE DANA EXPEDIERE A PRODUSELOR DE CARIERA - TURCOAIA

Conform prevederilor Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu

-           

-          Decizia CIA – Se accepta Raportul privind impactul asupra mediului si  emite acordul de mediu

Emitere autorizatii:

1.      SC NALBA SRL BAIA– ACTIVITATI AUXILIARE PENTRU PRODUCTIA VEGETALA, ACTIVITATI DUPA RECOLTARE, PREGATIREA SEMINTELOR – BAIA

2.      SC TABCO – CAMPOFRIO SA– FABRICA PREPARATE DIN CARNE TULCEA

3.      SC TRIDENT SRL TULCEA – RESTAURANT TULCEA STRADA BABADAG

4.      SC TRIDENT SRL TULCEA – FAST FOOD  - PIZZERIE STRADA BABADAG

Decizii CIA – emitere autorizatii de mediu fara intocmirea bilantului de mediu

Deciziile privind emiterea autorizatiIor de mediu poate fi contestata in termen de 30 de zile lucratoare de la data de 05.07.2011 – data aparitiei anuntului.

Documentele care au stat la baza  deciziilor pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni pana vineri intre orele 10.00 – 14.00

..............................................................................................................................................................................................

Data afisarii: 01.07.2011

DECIZII  CIA  DIN 30.06.2011- Nr.APM Tulcea 7167/30.06.2011

Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

- etapa de incadrare

1. COZMEANU DUMITRU CRISTINEL – PUZ – Recompartimentare cladire si extindere spatiu existent  - Tulcea str.Viticulturii nr.2

Decizie CIA – planul se adopta fara evaluare de mediu

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan-10 zile calendaristice de la publicarea anuntului

2. SC BARONWAY ENERGY SRL – PUZ – Construire parc de turbine eoliene Neatarnarea – in extravilanul comunei Beidaud

Decizie CIA – este necesara efectuarea Studiului de evaluare adecvata si evaluarea de mediu

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan- pe toata perioada derularii procedurii

- Etapa de analiza a Studiului de evaluare adecvata – solutii alternative

1. SC COMPANIA EOLIANA SA – PUZ –Parc eolian Frecatei 29 turbine – extravilan com.Frecatei

Decizie CIA – se accepta Studiul de evaluare adecvata cu solutiile alternative; se continua procedura SEA

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan- pe toata perioada derularii procedurii

Conform Ordinului nr.135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

- Evaluarea impactului asupra mediului -etapa de incadrare procedura EIA

1.      CL BEIDAUD – Realizare canalizare si statie de epurare in localitatea Beidaud

2.      SC EOL ENERGY SRL – Construirea unui parc eolian format din trei turbine eoliene si racord aferent – extravilan com.Mihai Bravu

3.      MAZILU RALUCA – Construire atelier vulcanizare-spalatorie auto – com.Luncavita

4.      SC TOM&FAN SRL – Amplasare rezervoare ecologice supraterane pentru carburanti in vederea alimentarii statiei de distributie existenta in mun.Tulcea, str. Prislav – trecere bac

5.      SC OMV PETROM SA – Desfiintare statie distributie carburanti uz casnic Babadag, str.Republicii nr.110A

6.      COMUNA NICULITEL – Amenajare cimitir in comuna Niculitel

7.      SC LAGUNA ALBASTRA SRL – Extindere Complex Turistic Laguna Albastra Murighiol

            Decizie CIA – continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectelor.

             Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei etapei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii anuntului in presa.

8.      SC SEHER EOL SRL – Construire parc eolian, drumuri si retele electrice – extravilan com.Topolog

                Decizie CIA – este necesara intocmirea Raportului privind impactul asupra mediului care va prelua concluziile Studiului de evaluare adecvata efectuat la faza PUZ

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor - pe toata perioada derularii procedurii

Conform  prevederilor Ordinului al MMDD Nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu se vor analiza:

EMITERE AUTORIZATII DE MEDIU

 1. SC JULYANO LACT  SRL VASILE ALECSANDRI  – Sectie prelucrare lapte in satul Vasile Alecsandri com.Stejaru
 2. SC IORGUS SRL – Sectie imbuteliere oxigen, operatiuni de mecanica generala, colectare si recuperare deseuri metalice si nemetalice, transport rutier de marfuri periculoase in mun.Tulcea Intr.Oxigen nr.1
 3. SP GOSCOM BAIA – Alimentare cu apa si evacuarea apelor uzate loc.Baia
 4. CL CIUCUROVA – Alimentare cu apa Atmagea

Decizie CIA – se emit autorizatii de mediu, fara bilant de mediu

          Termen de contestatie: 30 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier

REVIZUIRI AUTORIZATII DE MEDIU

SC DELTACONS SA – Baza de productie Tulcea str.Bacului nr.1

Decizie CIA – se revizuieste autorizatia de mediu

SC HOLROM RENEWABLE ENERGY SRL – solicita decalarea termenului de realizare a unei masuri din programul de conformare de la 30.06.2011 la 31.08.2011

Decizie CIA se accepta decalarea termenului

Conform Ordinului nr. 410/2008  pentru aprobarea procedurii de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare si/sau achizitie si/sau comercializare, pe teritoriul national sau la export, a florilor de mina, a fosilelor de plante si fosilelor de animale vertebrate si nevertebrate,  precum si a plantelor si animalelor din flora si, respectiv, fauna salbatica si a importului acestora

1. .ASOCIATIA DE VANATOARE TREI STEJARI – Fond de vanatoare nr.5 Babadag

2. AJVPS TULCEA – FONDURI DE VANATOARE: NR.3 – BESTEPE; NR.9 – CARADA; NR.11 – PANDURU; NR.24 – HAMCEARCA; NR.28 – POSTA; NR.30 – ISACCEA; NR.31 – CRAPINA; NR.32 – SMARDAN; NR.35 - CARCALIU

Decizie CIA – se emit autorizatii de mediu in termen de 15 zile de la depunerea solicitarii

Documentele care au stat la baza  deciziei pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni pana joi intre orele 08.00 – 16.00 si vineri intre orele 08.00 – 14.00.

...............................................................................................................................................................................................

Data afisarii: 23.06.2011

DECIZII CIA din 21.06.2011

 

I. Conform  HG nr.1076/2004privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe:

-Etapa de încadrare :

1. SC WIND PARC FAGARASU NOU SRL – PUZ “Construire parc eolian, modernizare drumuri de acces, racord electric, statie de transformare”, amplasat in extravilanul comunei Topolog, jud. Tulcea.

Decizia CIA: este necesara parcurgerea procedurii de evaluare adacvata si a procedurii de evaluare de mediu.

Termen de contestare: 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului in presa.

2. Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice- Colectivul de cercetare Tulcea – Plan “ Obtinerea avizului privind derogarea de la prevederile amenajamentul silvic”, amplasat in jud. Tulcea, Ocolul Silvic Babadag, Unitatile de Productie III si VI.

Decizia CIA: nu este necesara evaluarea de mediu, se adopta planul fara aviz de mediu.

Termen de contestare: 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului in presa.

II. Conform Ordin MMP nr.135/2010privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiectele publice şi private:

-Etapa de analiza a Raportului privind impactul asupra mediu:

1. SC TILCOF SRL – Parc centrale eoliene si amenajare drumuri de acces in extravilanul comunei Casimcea;

Decizii CIA: se accepta raportul privind impactul asupra mediului si se emite acordul de mediu.

Termen de contestare: 5 zile de la data publicarii anuntului in presa.

-Etapa de încadrare a proiectului in procedura de evaluare adecvata:

1. COMUNA BAIA – Modernizare drumuri agricole exploatatie in comuna Baia, in extravilanul comunei Baia.

2. SC GENERAL BETON ROMANIA SRL – Statie de betoane supermobila, in extravilanul comunei Casimcea.

Decizii CIA: nu este necesara parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata, se va continua procedura privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului .

Termen de contestare: 5 zile de la data publicarii anuntului in presa

III.Conform prevederilor Ordinului MMDD nr. 1798/2007pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu

Emitere autorizatii:

 1. SC POP OIL SRL Galati – Statie distributie carburanti Luncavita;
 2. COMUNA JURILOVCA – Captare, stocare si distributie apa potabila localitatea Salcioara;
 3. UTILITATATI SI SERVICII PUBLICE MURIGHIOL SRL – Alimentare cu apa in localitatile Dunavatul de Sus si Dunavatul de Jos, com. Murighiol, jud. Tulcea;
 4. UTILITATATI SI SERVICII PUBLICE MURIGHIOL SRL – Alimentare cu apa in localitatile Plopu-Sarinasuf-Colina, com. Murighiol, jud. Tulcea;
 5. UTILITATATI SI SERVICII PUBLICE MURIGHIOL SRL – Alimentare cu apa si evacuarea apelor uzate a localitatii Murighiol, com. Murighiol, jud. Tulcea;

Decizii CIA: se emit autorizatiile de mediu fara bilant de mediu.

Termen de contestare : 30 de zile lucratoare de la data afisarii pe site.

 1. SC HIDROMINERAL SA – Extractia pietrei pentru constructii “Cariera Izvoarele-Macin-Vii”, extravilanul orasului Macin;

 Decizia CIA: se emite autorizatia de mediu cu bilant de mediu.

Termen de contestare : pe parcursul derularii procedurii.

Revizuire autorizatii:

 1. SC GAZDIPROD SRL STEJARU -  Abatorizare animale si fabricare preparate din carne Stejaru.

Decizia CIA: se emite autorizatia de mediu revizuita.

IV.Conform Ordinului nr.410/2008 privind aprobarea Procedurii de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare si/sau achizitie si/sau comercializare, pe teritoriul national sau la export a florilor de mina, a fosilelor de plante si fosilelor de animale vertebrate si nevertebrate, precum si a plantelor si animalelor din flora si fauna salbatica si a importului acestora:

Emitere autorizatii:

 1. AVPS DIANA BUCURESTI - Fond de vanatoare 2 Malcoci
 2. AVPS EGRETA BUCURESTI - Fond de vanatoare 12 Casimcea

  - Fond de vanatoare 16 Fagarasu Nou

Decizii CIA: se emit autorizatiile de mediu in 15 zile de la depunerea solicitarii in conformitate cu Ordinului 410/2008.

  ..........................................................................................................................................................................................

Data afisarii: 16.06.2011

NR. APM Tulcea: 6552/14.06.2011

LISTA CU DECIZIILE CIA DIN DATA DE 14.06.2011

 

Conform  HG nr. 1076/2004privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe:

-Etapa de încadrare pentru:

1. SC. PNA WILLOW HOUSE SRL –PUZ “ Construire pensiune P+1+M”, amplasat in intravilanul satului Victoria, comuna Nufaru, judetul Tulcea.

Decizia CIA: planul va fi adoptat fara evaluare de mediu.

Termen  contestare-10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului in presa.

Etapa de analiza a calitatii raportului:

1.SC ENERGOIL SRL SIBIU-PUZ” Parc eolian si fotovoltaic”, amplasat in extravilanul Comunei Casimcea, judetul Tulcea.

Decizia CIA: se accepta Raportul de Mediu si se emite avizul de mediu.

              Conform  Ordin MMP nr. 135/ 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului  asupra mediului pentru proiectele publice şi private:

-Etapa de încadrare a proiectului:

1. ORGANIZATIA DE DESECARE- DRENAJ “ BALCA” MACIN- “Modernizare si retehnologizare statie de pompare SPP Macin si a sistemului de irigatii aferent in extravilanul orasului Macin si al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea.

2. SOCARICI ALEMPIADA Bucuresti-“ Construire piata agroalimentara ( spatii comerciale) si imprejmuire teren “, amplasat in intravilanul comunei Jurilovca, judetul Tulcea.

Decizia CIA –conform deciziei CAT- se continua procedura privind emiterea aprobarii de dezvoltare.

Termen de contestare- 5 zile de la data publicarii anuntului in presa.

 Conform prevederilor ordinului MMDD nr. 1798/2007pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiilor de mediu

 -analiza solicitare autorizaţie de mediu:

1. SC.MARDOR SRL –„Colectare si transport uleiuri uzate”, amplasat in localitatea Somova.

2. SC. ALIMENTCOM SA- „ Hipermarket-Dunarea”, amplasat in Tulcea.

3. SC. NICOLETA-BEPI-COLI SRL-„ Colectarea deseurilor  de la persoanele fizice, demontarea ( dezasamblarea) masinilor scoase din uz, recuperarea materialelor reciclabile sortate”, amplasat in Macin, judetul Tulcea.

4. SC. ALIREM SRL– „Activitati auxiliare pentru productia vegetala; fabricarea produselor pentru morarit; fabricarea painii, fabricarea parjiturilor si a produselor proaspete de patiserie ”, localitatea Frecatei, judetul Tulcea.

 Decizia CIA: se emite autorizatia de mediu , fara bilant de mediu

Termen de contestare – 30 de zile lucratoare de la data afisarii pe site.

Revizuire autorizaţie pentru:

 SC. POZITIV METAL SRL-„ Punct colectare deseuri metalice”, amplasat in comuna Turcoaia, judetul Tulcea./

Decizia CIA:  se revizuieste autorizatia de mediu nr.8171/21.04.2011,fara bilant de mediu.

           Conform Ordinului 410/2008 privind aprobarea Procedurii de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare si /sau achizitie si/sau comercializare, pe teritoriul national sau la export a florilor de mina , a fosilelor de plante si fosilelor de animale vertebrate si nevertebrate, precum si a plantelor si animalelor din flora si fauna salbatica si a importului acestora:

-emiterea autorizatiei:

1. AVPS DACIA BRAILA- Fond de vanatoare nr. 14 Cismeaua Noua, Fond de vanatoare nr.36 Traianu, Fond de vanatoare nr. 37 Ostrov.

Decizia CIA: se emite autorizatia de mediu conform Ordinului 410/2008.

.........................................................................................................................................................................

Data afisarii: 08.06.2011

NR. APM Tulcea: 6361/08.06.2011

LISTA CU DECIZIILE CIA DIN DATA DE 07.06.2011

     Conform prevederilor HG. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe :

          Etapa de încadrare pentru:

1.SC. DELTA WINDKRAFT SRL –PUZ“ Construire parc de instalaţii eoliene”, amplasat în extravilanul comunei Casimcea, judeţul Tulcea.

2.. PAVEL CONSTANTIN– „Construire ansamblu rezidential”, localitatea Tulcea

  Decizia CIA: planul va fi adoptat fara evaluare de mediu.

Termen  contestare-10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului in presa.

             Conform  Ordin MMP nr. 135/ 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului  asupra mediului pentru proiectele publice şi private:

-Etapa de încadrare a proiectului:

1. SC. ENEL DISTRIBUŢIE DOBROGEA- “Îmbunătăţire nivel de tensiune LEA JT în localitatea Cataloi , Comuna Frecăţei , judeţul Tulcea.

2. PRIMARIA MUNICIPIULUI TULCEA-“Reabilitarea conductei de alimentare cu apa si extindere canalizare strada Livezilor”, localitatea Tulcea.

Decizia CIA –conform deciziei CAT- se continua procedura privind emiterea aprobarii de dezvoltare.

Termen de contestare- 5 zile de la data publicarii anuntului in presa.

           Conform Ordinului 1798/2007privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu

-analiza solicitare autorizaţie de mediu:

1. SC. PICTURA  BRODERIE MADONA SRL– „Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii topografice si a masticurilor; fabricarea colorantilor si pigmentilor; fabricarea altor produse chimice; fabricarea sapunurilor, detergentilor, si a produselor de intretinere; fabricarea varului si ipsosului; comert cu ridicata al produselor chimice; transporturi rutiere de marfuri periculoase ”, localitatea Tulcea.

Decizia CIA: se emite autorizatia de mediu , fara bilant de mediu

Termen de contestare – 30 de zile lucratoare de la data afisarii pe site.

2. SC. ROTSTAR& MCM PETROL SRL-„Statie mixta de distributie carburanti”
, localitatea Dunavatu de Jos, comuna Murighiol, judetul Tulcea.

Decizia CIA : se emite autorizatia de mediu, fara bilant de mediu

Termen de contestare – 15 de zile lucratoare de la data afisarii pe site.

Etapa de analiza a calitatii raportului la bilanţul de mediu nivel I

SC HIDROTEHNICA GALAŢI SA - “Cariera Tulcea 1- Dealul Bididia”, amplasat in extravilanul localităţii Tulcea.

Decizia CIA : se emite autorizatia de mediu, fara program de conformare;

Termen de contestare – 30 de zile lucratoare de la data afisarii pe site.

........................................................................................................................................................................

Afisat in 01.06.2011

Decizii CIA din 31.05.2011

          

                Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

- etapa de incadrare :

1. SC DMS ENERGY COM SRL; PUZ- CONSTRUIRE PARC DE TURBINE EOLIENE DMS-extravilan Casimcea

Decizie CIA –conform deciziei CSC- planul necesita efectuarea evaluarii de mediu pentru planuri si programe in conformitate cu HG nr.1076/2004;

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor – 10 zile de la data afisarii prezentei;

- etapa de analiza a calitatii raportului :

1. SC ELECTRICE RENOVATA VISION SRL, SC ELECTRICE RENOVATA VISION SOMOVA SRL, SC ELECTRICE RENOVATA VISION SOMOVA ENERGIE SRL, SC DANUBE GREEN ENERGY SRL, SC DANUBE GREEN POWER SRL- PUZ AMPLASARE PARC DE TURBINE EOLIENE SI A RETELELOR DE RACORDARE LA S.E.N.- extravilan Somova

2. SC BELA CONSTRUCT SRL- PUZ CONSTRUIRE PARC EOLIAN- Extravilan Valea Teilor

Decizie CIA- conform deciziei CSC- se accepta Raportul de mediu si se emite avizul de mediu

 

                Conform Ordin MMP nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private:

-etapa de incadrare

1. SC ENEL ELECTRICA SUCURSALA DOBROGEA SA- BRANSAMENT ELECTRIC-alimentare cu energie electrica pentru lucrarea Adapost Ingrasare Suine- intravilan Vacareni

2. SC DIMAS ACTIV SRL- INVESTITIE NOUA FERMA CRESTERE PUI CARNE, 5 HALE- intravilan Babadag

3. SC MADIAS AVI SRL- INVESTITIE NOUA FERMA CRESTERE PUI CARNE-intravilan Babadag

4 SC ENEL ELECTRICA SUCURSALA DOBROGEA SA- RACORD ELECTRIC STATIE DE EPURARE LOC. M. KOGALNICEANU- extravilan M. Kogalniceanu.

5. SC ENEL ELECTRICA SUCURSALA DOBROGEA SA-prin SC CLLASS SHOES SRL – Realizare racordare la reteaua electrica a obiectivului Pensiune turistica Dunavatu de Jos

 Decizie CIA- conform deciziei CAT- se continua procedura privind emiterea aprobarii de dezvoltare

Termen de contestare- 5 zile de la data publicarii anuntului in presa

                           Conform Ordin MMP nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private si a Ordinului nr.19/2010 privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar:

- etapa solutiilor alternative din evaluarea adecvata :

1. SC EOLICA DOBROGEA THREE SRL- PUZ- AMPLASARE RETELE CENTRALE ENERGETICE EOLIENE-retea CA II- extravilan Casimcea

Decizie CIA – se continua procedura de evaluare de mediu cu realizarea Raportului de Mediu si preluarea conscluziilor din Studiul de Evaluare Adecvata

 

                Conform Ordin nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu:

- analiza solicitare autorizatie de mediu

1. SC LUKOIL ROMANIA SRL – Statie distributie carburanti, Macin

2. SC ECO LEG CUDALB SRL- Activitati auxiliare pentru productia vegetala; Activitati dupa recoltare, Sabangia  

3. SC SELECT DUMIS SRL - Activitati auxiliare pentru productia vegetala si tratamente fitosanitare, Izvoarele

4. I.I. CABUZ AURELIA- Activitati auxiliare pentru productia vegetala si tratamente fitosanitare, com.Topolog, loc. Sambata Noua

5. SC AQUASERV SA – Transport rutier substante periculoase (clor lichid) si depozitare containere clor lichid, Tulcea, str. Tineretului, nr.1

6.  SC CIP AVANTAJ SRL- Spalatorie auto, Tulcea, str. Pacii, nr.80

7.  SC LEV SRL- Fabricarea produselor lactate, com. Murighiol, loc. Colina

Decizie CIA – se emit autorizatii de mediu, fara bilant de mediu

Termen de contestare – 30 zile lucratoare de la data afisarii

8. SC HOLROM RENEWABLE ENERGY SRL – Parc eolian Caugagia, estravilan Baia

Decizie CIA – se emite autorizatie de mediu, fara bilant de mediu

Termen de contestare – 15 zile lucratoare de la data afisarii

...............................................................................................................................................................................................

APM TULCEA

NR. 5832/25.05.2011

 

   DECIZIE  CIA  din 25.05.2011

Conform prevederilor Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu

Analiza contestatie emitere autorizatie de mediu:

-         SC RIFAG  SRLTULCEA – PUNCT DE COLECTARE, PRELUCRARE SI CONSERVARE PESTE, BATRACIENI SI MOLUSTE IN LOCALITATEA MINERI JUDETUL TULCEA

Decizie CIA – se mentine decizia de  emitere autorizatie de mediu fara bilant de mediu luata de sedinta CIA din data de 19.04.2011( proces verbal nr. 4028/19.05.2011)

...............................................................................................................................................................................................

Nr.APM TULCEA

    /24.05.2011

 

                                      DECIZII CIA din 24.05.2011

 

                Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe:

- etapa de analiză a calităţii şi de luare a deciziei de emitere a avizului de mediu:

SC ENEL GREEN POWER ROMANIA SRL– PUZ-Construire parc eolian, reabilitare drumuri de acces, record electric şi racordare la SEN, construire staţie de transformare– în extravilanul oraşului Isaccea 

SC AC/DC POWER FUSION SRL– PUZ – Construire parc eolian de 75 MW – în extravilanul comunei Izvoarele 

SC COMPLEX DELTA SRL– PUZ – Construire parc de instalaţii eoliene – în intravilanul satului Rahmanu, com. Casimcea, jud. Tulcea(6 turbine)

SC THE WAY OF ENERGZ SRL– PUZ – Construire parc eolian, amenajare drumuri – în extravilanul comunei Beidaud

 Decizii CIA: se acceptă raportul de mediu şi se emite avizul de mediu.

 Conform Ordin MMP nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private:

- etapa de încadrare EIA:

CONSILIUL LOCAL VĂCĂRENI– Construire puţ forat, în intravilanul localităţii Văcăreni

COMUNA GRECI– Extindere reţea de canalizare menajeră în zona industrială a comunei Greci

Decizie CIA: nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului, se continuă procedura privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului

   - etapa de incadrare EIA + EA:

SC ROMTELECOM SA– RACORD CABLU FO LA CEC SLAVA CERCHEZA –JUDETUL TULCEA

Decizie CIA: nu este necesară parcurgerea celorlalte etape de evaluare adecvată, se continuă procedura privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului

            

                Conform Ordin MMP nr.19/2010 privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar:

- etapa de încadrare:

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂVăcăreni – Modernizare drumuri agricole în comuna Văcăreni – în extravilanul comunei Văcăreni

COSMA DUMITRUdin com. Topolog – Construire adăpost pentru animale – în extravilanul comunei Topolog 

Decizie CIA: nu este necesară parcurgerea celorlalte etape de evaluare adecvată, se continuă procedura privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului

                Conform Ordinului nr.1798/2007 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu:

    - emitere autorizaţii:

SNTGN TRANSGAZ SAMediaş - Exploatare Teritorială Constanţa - Staţie reglare, măsurare, predare

                                                                                                                        gaze – Tulcea

SC RICOSTAR SRL– Baza de producţie Tulcea

Deciziile CIA: se emite autorizaţia de mediu fără bilanţ de mediu.

Termen de contestaţie: 30 zile lucrătoare de la data afişării prezentei pe site-ul şi la avizierul APM.

Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni până vineri între orele 08.00 - 16.00.

- revizuire autorizaţii:

SC SAMTORI AGRO SRLMihai Bravu       -  Activităţi agricole în comuna Mihai Bravu

Decizie CIA: se revizuieşte autorizaţia de mediu nr.8133 din 21.01.2011 ca urmare a achiziţionării de utilaje agricole prin PNDR, fără bilanţ de mediu

Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni până vineri între orele 08.00 - 16.00.

                               Conform Ordinului nr.410/2008 privind aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică şi a importului acestora:

    - emitere autorizaţii:

AVPS CRÎNGULSlava Rusă – Vânătoare în FV 10 Camena

Decizie CIA: se emite autorizaţie de mediu conform Ordinului nr.410/2008

...............................................................................................................................................................................................

NR. 5446/16.05/2011

 

   DECIZII  CIA  din 16.05.2011

Conform prevederilor Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu

Emitere autorizatii:

-         SC IOTA SRLTULCEA – ACTIVITATI  DE SERVICII ANEXE AGRICULTURII  ORASUL BABADAG

-         SC LTA MONDIAL SRL CONSTANTA – SECTIE FABRICARE, RAFINARE, AMBALARE SI DEPOZITARE ULEI, FABRICARE AMBALAJE TIP PET –  COMUNA BAIA

-         SC DELTALACT SA TULCEA  - FABRICA DE PRODUSE LACTATE TULCEA STRADA PRISLAV NR. 164

-         SC INTER REG SRL TULCEA – CENTRU VINIFICATIE TULCEA STRADA ISACCEI NR. 103

Decizii CIA – emitere autorizatii de mediu fara intocmirea bilantului de mediu

Deciziile privind emiterea autorizatiIor de mediu poate fi contestata in termen de 30 de zile lucratoare de la data de 16.05.2011 – data aparitiei anuntului.

Documentele care au stat la baza  deciziilor pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni pana vineri intre orele 10.00 – 14.00

Revizuire autorizatie

-         SC BALCANIC BOPP SRLFOCSANI SECTIE FABRICARE ARTICOLE DE AMBALAJ SIN MATERIAL PLASTIC CU IMPRIMARE – TULCEA STRADA GRADINARILOR NR. 7

Decizie CIA – emitere autorizatie de mediu revizuita

................................................................................................................................................................................................

Nr. APM Tulcea : 5306/10.05.2011

 

DECIZII  CIA  DIN 10.05.2011

Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

I. Conform HG nr.1076/2004privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe:

-Etapa de încadrare :

1. SC COMPANIA EOLIANA SA - PUZ “Parc eolian Somova”, amplasat în extravilanul com.Somova, jud. Tulcea.

Decizie CIA – planul se supune evaluarii de mediu

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan-10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului in mass-media.

II. Conform Ordin MMP nr.135/2010privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiectele publice şi private:

-Etapa de încadrare a proiectului:

1. TRANDAFILIDE CONSTANTIN- “Constructie spalatorie auto“, amplasata in mun.Tulcea, str.Ciurel, nr.1

2. SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA  SA-“RETEHNOLOGIZARE LEA-JT IN LOCALITATEA

AGIGHIOL, JUDETUL TULCEA

3. SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA -“ IMBUNATATIREA NIVELULUI DE TENSIUNE LEA JT IN LOCALITATEA SIMBATA NOUA, JUDETUL TULCEA”

4. SCENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA -“RACORDARE LA UTILITATI” in loc.Mineri, com.Somova, jud.Tulcea

 

Decizie CIA – continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei etapei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii anuntului in presa.

-Etapa de analiză a calităţii raportului la Studiul de evaluare a impact asupra mediului

1.SC ALPHA WIND SRL-Construire parc de turbine eoliene si retele electrice de racordare-ALPHA NORD II in extravilanul com.Casimcea

2.SC ALPHA WIND SRL-Construire parc de turbine eoliene si retele electrice de racordare-ALPHA NORD III in extravilanul com.Casimcea

Decizie CIA – se emite acord de mediu

Termen de contestatie: 5 zile de la data publicarii in mass-media a anuntului

III. Conform OUG 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare

 -stabilirea obligatiilor de mediu la inchidere- analiza calitatii Raportului la bilantul de mediu nivel I

1. SC CRISTALMIN SRL Macin- Inchidere cariera “Chervant”, amplasata in extravilanul loc.Turcoaia.

Decizie CIA –se accepta Raportul  la Bilantul de mediu I si obligatiile de mediu rezultate din analiza Raportului

1. SC OMV PETROM SA -Depozitul de carburanti Macin

Decizie CIA – se accepta Proiectul program de conformare cu cerintele de mediu in vederea remedierii factorilor de mediu afectati de contaminare cu produse petroliere

Conform prevederilor Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiilor de mediu:

-emitere autorizatie de mediu

1. SC DALKIA ROMANIA SA –Sucursala Tulcea: CT 10 amplasata in mun.Tulcea, str.Isaccei, bl.I7

2. SC DALKIA ROMANIA SA –Sucursala Tulcea: CT 18 amplasata in mun.Tulcea, str.Victoriei, bl.9

3. SC DALKIA ROMANIA SA –Sucursala Tulcea: CT 11 amplasata in mun.Tulcea, str.Isaccei, bl.I5A

4. SC DALKIA ROMANIA SA –Sucursala Tulcea: CT 12 amplasata in mun.Tulcea, parter, sediu Consiliul Judetean

5. SC DALKIA ROMANIA SA –Sucursala Tulcea: CT 19 amplasata in mun.Tulcea, str.Marasesti, bl.1

6. SC DALKIA ROMANIA SA –Sucursala Tulcea: CT 30 amplasata in mun.Tulcea, str.Garii, bl.G3

7. I.I. CHIRAZOF LUCIAN MIREL- Atelier de mobila in mun.Tulcea, str.Combustibilului, nr.6

8. SC UTILAJCOM SRL–Restaurant Echinox si Atelier de mobila in mun.Tulcea, str.Isaccei, nr.115

9. SC PRODEX TURISM SRL–Punct colectare peste in loc.Lunca, com.Ceamurlia de Jos, jud.Tulcea

10. SC VITIS SA –Activitati auxiliare pentru productia vegetala in oras Babadag

11. SC CONCRET SRL –Activitati dupa recoltare –soseaua Tulcea-Murighiol, km.4-5

Decizie CIA – se emite autorizatie de mediu fara bilant de mediu

Termen de contestatie: 30 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier

Documentele care au stat la baza  deciziei pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni pana  joi, intre orele 08-16.30 si vineri intre orele 80.00 –14.00.

1.DIRECTIA SILVICA TULCEA- autorizatie recoltare pentru plante medicinale in fondul forestier administrat

Decizie CIA – se emite autorizatie de mediu pe procedura specifica

.............................................................................................................................................................................................

Nr.APM Tulcea 5067/03.05.2011

DECIZII  CIA  DIN 03.05.2011

Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

- etapa de incadrare

1. SC CONSULT DESIGN SRL TULCEA – PUZ – Construire noi capacitati de productie a energiei electrice - Centrale eoliene, platforme de montaj si intretinere, drumuri de acces, instalatie de cabluri si instalatie de  racordare Nalbant 1– extravilan com. Nalbant

Decizie CIA – planul se adopta fara evaluare de mediu

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan-10 zile de la data afisarii prezentei

2. SC DELTACONS SA – PUZ – Deschidere si exploatare cariera loc.Mineri, com.Somova jud.Tulcea – analiza solicitarii nr.3893/14.04.2011

Decizie CIA – se va transmite titularului raspuns privind faptul ca solicitarea nu face obiectul procedurii de evaluare strategica de mediu

                                                                        

- etapa de analiza a calitatii Raportului de mediu

1 SC ROMWIND SRL CONSTANTA  – Lucrari de construire noi capacitati de producere energie electrica – 20 centrale eoliene, lucrari de construire retea de alimentare cu energie electrica si drumuri acces incinta  - extravilan com.Beidaud

Decizie CIA – se accepta Raportul de mediu si se emite avizul de mediu

2. SC WIND NOVO SRL TULCEA – PUZ – Construire parc de turbine eoliene – 24 turbine – extravilan Isaccea

Decizie CIA – se emite avizul de mediu

Conform Ordinului nr.135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

- Evaluarea impactului asupra mediului -etapa de incadrare procedura EIA

1.      SC GAZDI PROD  SRL STEJARU  - Construire instalatie incinerator  – intravilan com.Stejaru

2.      SC AVIPROD SRL – Modernizare si transformare cladire existenta in hala conditionare legume-fructe si depozit pentru pastrare; amplasare sere demontabile cu fundatie in pahar de beton; construire depozit subteran pentru pastrare legume fructe in extravilan com.Ceamurlia de Jos

            Decizie CIA – continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului.

             Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei etapei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii anuntului in presa.

- Etapa de analiza a calitatii Raportului privind impactul asupra mediului

       1. SC DUMAGREGAT SRL TULCEA – Deschidere cariera piatra Turcoaia

       2. SC SCORPIONS CONSTRUCT SRL CONSTANTA – Extindere cariera existenta etapa II Somova

Decizie CIA – se accepta Raportul si se emite acordul de mediu

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan- 5 zile de la data publicarii in presa

- Etapa de analiza a Studiului de evaluare adecvata

- SC BETA WIND SRL BUCURESTI – Construire parc de turbine eoliene si retele electrice de racordare – BETA NORD III  – extravilan Topolog

- SC BETA WIND SRL BUCURESTI– Construire parc de turbine eoliene si retele electrice de racordare – BETA SUD I  – extravilan Casimcea

Decizie CIA – calificativ B, se continua procedura EIA

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan- pe toata perioada derularii procedurii

Conform  prevederilor Ordinului al MMDD Nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu se vor analiza:

EMITERE AUTORIZATII DE MEDIU

1. SC DELTADIS  SRL LASTUNI – Ferma ovine Somova

2.SC MEMPHIS SRL – Spalatorie, curatatorie, vopsitorie textile, confectii Tulcea

Decizie CIA – se emit autorizatii de mediu, fara bilant de mediu

          Termen de contestatie: 30 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier

Documentele care au stat la baza  deciziei pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni pana joi intre orele 08.00 – 16.00 si vineri intre orele 08.00 – 14.00.

...............................................................................................................................................................................................

Data afisarii 19.04.2011

Decizii CIA din 19.04.2011

Conform prevederilor HG 1076/2004privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

- etapa de incadrare SEA:

1. SC CONSULT DESIGN SRL – PUZ Construire noi capacitati de productie a energiei electrice – Centrale eoliene, platforme de montaj si intretinere, drumuri de acces, instalatie de cabluri si instalatie de racordare – Nalbant 1, in extravilan comuna Nalbant

Decizie CIA – nu este necesara evaluarea de mediu, se adopta planul fara aviz de mediu.

Termen de contestare – 10 zile de la afisarea prezentei. 

- etapa de analiza a calitatii Studiului de Evaluare Adecvata:

            1. SC EOLICA DOBROGEA THREE SRL – PUZ Parc eolian Casimcea I si amenajare drumuri existente, in extravilan comuna Casimcea

            2. SC EOLICA DOBROGEA THREE SRL – PUZ Parc eolian Casimcea III si amenajare drumuri existente, in extravilan comuna Casimcea

            3. SC EOLICA DOBROGEA THREE SRL – PUZ Parc eolian Neatarnarea, extrav. com. Beidaud

Decizii CIA – se accepta Studiile de evaluare adecvata, se va continua procedura de evaluare de mediu cu elaborarea Raportul de Mediu care va prelua concluziile Studiului de Evaluare Adecvata

4. SC EOLICA DOBROGEA THREE SRL – PUZ Parc eolian Casimcea II si amenajare drumuri existente, in extravilan comuna Casimcea

Decizie CIA – se trece la etapa masurilor compensatorii pentru turbinele T13 si T15; se vor solicita detalii privind masurile de reducere a impactului planului asupra rutei de migratie Carpatica.

Conform Ordin MMP nr.135/2010pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private:

- etapa de incadrare EIA:

           1. SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA – Imbunatatire nivel de tensiune oras  Isaccea        

           2.  NEDELCU FLORIAN – Construire 3 casute – intravilan Dunavatu de Jos

  3. SC INDUSTRIAL SCAF SRL – Construire centrala fotovoltaica 9,9 MW, in intravilan sat Rahmanu, comuna Casimcea

Decizie CIA – nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului, se vor emite decizii ale etapei de incadrare in vederea continuarii procedurii de emitere a aprobari de dezvoltare.

Termen de contestare – 5 zile de la afisarea prezentei. 

- etapa de definire a domeniului evaluarii:

1. SC FF WIND ENERGY INTERNATIONAL SRL – Parc eolian, statie de transformare de 400 KV si racord electric la SEN – Tulcea 2, in extravilan Tulcea

             2. SC FF WIND ENERGY INTERNATIONAL SRL – Parc eolian, statie de transformare de 400 KV si racord electric la SEN – Tulcea 4, in extravilan Tulcea

Decizie CIA – se va transmite titularului de proiecte, indrumarul privind definirea domeniului evaluarii.

Conform Ordin MMDD nr.1798/2007ptr. aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu:

- emitere autorizatii:

            1. SC ESTIC DUMICTRIS SRL – Comert cu ridicata al produselor chimice (pesticide) si transport rutier, prestari servicii in agricultura, tratament seminte, mecanizare, chimizare, protectie fitosanitara, in comuna Mihail Kogalniceanu

           2. SC DELTANAV SA – Siloz Cataloi, comuna Frecatei

           3. SC GRASA GARBAY SRL – Tratamente fitosanitare la culturi infiintate, tratarea semintelor, depozitare pesticide, in Mihai Bravu

4. SC AGRO SPONTE SRL – Activitati auxiliare pentru productia vegetala si tratamente fitosanitare, activitati dupa recoltare, pregatirea semintelor, in sat Lastuni, com. M. Kog.

Decizii CIA – se emit autorizatii de mediu, fara bilant de mediu.

Termen de contestatie a deciziilor – 30 de zile lucratoare de la data afisarii.

 1. SC RIFAG SRL – Punct de colectare si procesare peste, batracieni, crustacee si moluste, in intravilan sat Mineri, comuna Somova

Decizii CIA – se emit autorizatii de mediu, fara bilant de mediu.

Termen de contestatie a deciziilor – 15 zile lucratoare de la data afisarii (conform art.8 din Ordinului MMDD nr.1798/2007).

.................................................................................................................................................................................................

DATA AFISARII

12.04.2011

LISTA CU DECIZIILE CIA DIN DATA DE   12.04.2011

 

Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

- etapa de incadrare:

1. SC EOLIENE ALBASTRE SRLTulcea-PUZ”Construire parc eolian si racord electric la SEN” Dealul Redi,Tulcea

Decizia etapei de incadrare:se adopta planul fara evaluare de mediu

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la decizia etapei de incadrare in termen de 10 zile de la data afisarii.

evaluare adecvata

 - etapa de  analiza a calitatii studiului de evaluare adecvata:

1. SC ENERGOIL SRL Sibiu– PUZ ” Construire parc eolian si fotovoltaic” Casimcea

Decizie : se accepta studiul de evaluare adecvata si se continua procedura de evaluare de mediu

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii pe parcursul derularii procedurii.

Etapa de emitere a avizului de mediu

1.SC VELOCITA TRADING SRL Ploiesti – PUZ”Ansamblu rezidential si de agrement”Lunca

Decizie : se emite avizul de mediu

Analiza contestatiei depuse de Organizatia Utilizatorilor de apa pentru irigatii Ital Agro Isaccea inregistrata la APM Tulcea cu nr.3732/11.04.2011, privind modul de derulare a etapei de analiza a calitatii Raportului de Mediu elaborat pentru PUZ “Construire parc de turbine eoliene” in extravilanul orasului Isaccea,titular SC WIND NOVO SRL

Decizie : APM Tulcea mentine deciziile etapelor procedurale parcurse pentru planul mentionat si continua procedura de reglementare cu acceptarea Raportului de mediu.

Conform prevederilor Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiilor de mediu:

-emitere autorizatie de mediu

1.SC PERICLESTAR SRL – Atelier confectii metalice si PVC, Tulcea

2.SC SEMROM MUNTENIA SA – Statie de conditionat seminte Cataloi

3.SC VALG POP SRL Galati – Statie distributie carburanti, Jijila

4. SC LARCOM SRL Isaccea- Sectie fabricare rogojini din stuf, Isaccea

Decizie :se emit autorizatii de mediu fara bilant de mediu.

Decizia poate fi contestata in termen de30 zile lucratoare de la afisare.

..............................................................................................................................................................................................

Nr.APM TULCEA

     /05.04.2011

 

                                      DECIZII CIA din 05.04.2011

 

                Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe:

- etapa de încadrare:

 

1. GOLFIŢĂ NICOLAETulcea – PUZ-Lotizare pentru construire case de vacanţă – în extravilanul

                                                            mun.Tulcea    

Decizie CIA: se adoptă planul fără evaluare de mediu.

Termen de înaintare a comentariilor/observaţiilor la plan: 10 zile de la data afişării prezentei.

2. SC BLUE LINE ENERGY SRL, sat.Rusu de Jos, jud.BN – PUZ-Parc eolian Blue 2 Carierac, racord la

                                                            sistemul energetic naţional, căi noi de acces, reabilitare drumuri de

                                                            Exploatare existente, în extravilanul comunei Beştepe

Decizie CIA: se adoptă planul fără evaluare de mediu.

Termen de înaintare a comentariilor/observaţiilor la plan: 10 zile de la data afişării prezentei.

 

 • etapa de analiză a studiului de evaluare adecvată:

1. SC BELLA CONSTRUCTSRL– PUZ – Construire parc eolian, în extravilanul comunei Valea Teilor

Decizie CIA: se acceptă studiul de evaluare adecvată iar concluziile acestuia vor fi incluse în raportul de mediu.

Termen de înaintare a comentariilor/observaţiilor la plan: pe toată durata procedurii.

 

 

                Conform Ordin MMP nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private:

 

 • etapa de încadrare – evaluare adecvată:

1. SC APOLODOR COMIMPEX SRL – Organizare de şantier pentru parc eolian Enel Green Power, în

                                                                  extravilanul satului Rahmanu

2. SC APOLODOR COMIMPEX SRL – Organizare de şantier pentru parc eolian Enel Green Power, în

                                                                  extravilanul satului Corugea

Decizie CIA: nu este necesară parcurgerea celorlalte etape de evaluare adecvată, se continuă procedura de emitere a aprobării de dezvoltare

 • etapa de încadrare:

1. SC CRAMA DELTA DUNĂRII SRL, Somova – Construire cramă-intrare în legalitate, în intravilanul

                                                                                    comunei Somova

2. SC LIDAS SRL – Modernizarea unităţii de panificaţie, achiziţionarea de echipamente pentru

                                    producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, in intravilanul localităţii Mineri

3. SC EMMEVI CONF SRL – Montare recipient stocare GPL, în comuna Greci

Decizie CIA: se continuă procedura de emitere a aprobării de dezvoltare

 

 • etapa de definire a domeniului evaluării

1. SC FF WIND ENERGY INTERNATIONAL SRL, Braşov– Parc eolian, staţie de transformare de

                                                                        400 KV şi racord electric la SEN-Tulcea 1, în extravilanul

                                                                        mun. Tulcea

2. SC FF WIND ENERGY INTERNATIONAL SRL, Braşov– Parc eolian, staţie de transformare de

                                                                        400 KV şi racord electric la SEN-Tulcea 5, în extravilanul

                                                                        mun. Tulcea

Decizie CIA: se acceptă draftul de îndrumar, se va transmite titularului îndrumarul privind problemele de mediu care trebuie analizate în raportul privind impactul asupra mediului şi se afişează îndrumarul pe site-ul APM Tulcea.

 

 • etapa de analiză a calităţii raportului privind impactul asupra mediului:

1. SC CARIERE PLUS SRL Bucureşti – Deschidere carieră, amplasare staţie de concasare, amenajare

                        depozit produse finite, amenajare drum de acces, în extravilanul

                        comunei Turcoaia

Decizie CIA: se acceptă raportul privind impactul asupra mediului şi se emite acordul de mediu.

 

 • analiza sesizării SC DOROSERV SRL Măcin înregistrată la APM Tulcea cu nr.324 din 29.03.2011, prin care această societate este împotriva funcţionării abatorului ce urmează a fi construit de SC Univet SRL în intravilanul oraşului Măcin, zona industrială, pe motiv de disconfort creat de miros şi pericol asupra sănătăţii.

Decizie CIA: se menţine decizia luată în şedinţa CAT din 05.04.2011 şi CIA din 05.04.2011:continuarea procedurii de emitere a aprobării de dezvoltare

 

 

Conform Ordinului nr.1798/2007 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu:

 

- emitere autorizaţii:

1. SC SILFAR SERVICE SRL Măcin                       - SKID GPL, Măcin

2. SC Servicii PubliceSA Tulcea – Colectare deşeuri nepericuloase, deşeuri periculoase, Tulcea

3. SC Lord SRL Smârdan – Activităţi auxiliare pentru producţia vegezală, la Smâdan-IC Brătianu

Deciziile CIA: se emite autorizaţia de mediu fără bilanţ de mediu.

Termen de contestaţie: 30 zile lucrătoare de la data afişării prezentei pe site-ul şi la avizierul APM.

Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni până vineri între orele 08.00 - 16.00.

4. SC PIFAG SRL Mineri – Punct de colectare şi procesare peşte, batracieni şi moluşte, Mineri

Decizia CIA: se va analiza după obţinerea avizelor de la SGA şi ARBDD

5. SC SERVICII PUBLICE SA Tulcea – Colectare deşeuri periculoase şi nepericuloase, Tulcea

Decizia CIA: se va solicita completarea fişei de prezentare cu informaţii privind activităţile fiecărui punct de lucru, cod deşeuri conform HG nr. 856/2002

 • revizuire autorizaţii:

1. SC CRISTIAN LEADER SRL Babadag – Colectare deşeuri metalice feroase şi neferoase, punct de

                                                                           lucru com. Ceamurlia de Jos

Decizie CIA: se emite autorizaţia de mediu revizuită fără bilanţ de mediu.

Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni până vineri între orele 08.00 - 16.00.

.............................................................................................................................................................................................

Nr.APM Tulcea :  3248/29.03.2011

 

DECIZII  CIA  DIN 29.03.2011

 

Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

-Etapa de analiza a calitatii raportului mediu:

 1. SC BETA WIND SRL– PUZ “Construire parc de centrale eoliene si retele electrice de racordare Beta Nord III,  amplasat in extravilan Comuna Topolog, judetul Tulcea
 2. SC BETA WIND SRL– PUZ “Construire parc de centrale eoliene si retele electrice de racordare Beta Sud I,  amplasat in extravilan Comuna Casimcea, judetul Tulcea
 3. SC BAIA ENERGIE EOLIANA SRL- PUZ “ Amplasare parc eolian, reabilitare drumuri de acces, record electric si record la   SEN, construire statie de transformare amplasata in comuna Baia,  sat Ceamurlia de Sus, judetul Tulcea
 4. SC SEHER EOL SRL –PUZ “ Construire parc eolian, drumuri si retele electrice”, amplasat in comuna Topolog, Judetul Tulcea

Decizia CIA : Se accepta raportul de mediu si se emite avizul de mediu

 

Procedura de evaluare adecvata:

-Etapa de analiza a studiului de evaluare adecvata:

 1. SC GALROM CONSTRUCT SRL Bucuresti-PUZ “Lucrari de dezvoltare parc centrala eoliana”, amplasat in extravilanul localitatii Isaccea.
 2. SC THE WAY OF ENERGY SRL Constanta-PUZ “ Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la SEN, amplasare turbine si amenajare drumuri”, amplasat in extravilanul comunei Beidaud.

3. SC COMPLEX DELTA SRL –PUZ- “Construire parc de instalatii eoliene”, amplasat in extravilanul sat Rahmanu, Comuna Casimcea, judetul Tulcea.

Decizie CIA – Se accepta Studiul de evaluare adecvata cu preluarea concluziilor in Raportul de mediu

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan- pe toata perioada derularii procedurii

Conform Ordinului nr.135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

-etapa de incadrare EIA

1. ROSIORU VASILE- Construire pensiune agroturistica si imprejmuire incinta in loc.Salcioara, com.Jurilovca, jud.Tulcea

Decizie CIA – continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei etapei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii anuntului in presa.

Procedura de evaluare adecvata:

1.SC BETA  WIND SRL –“ Linie electrica subterana pentru interconectare statie intermediara de transformare  30-110 KV “, amplasat in extravilanul comunei Casimcea, judetul Tulcea.

2. SC CAS REGENERABILE SRL – “Linie electrica subterana pentru interconectare statie intermediara de transformare  30-110 KV”, amplasat in extravilanul comunei Casimcea, judetul Tulcea.

3. SC ALPHA  WIND SRL – Linie electrica subterana pentru interconectare statie intermediara de transformare  30-110 KV”, amplasat in extravilanul comunei Casimcea, judetul Tulcea.

Decizie CIA –nu este necesara parcurgerea celorlalte etape din procedura de evaluare adecvata si continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului

 

Conform prevederilor Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiilor de mediu:

-emitere autorizatie de mediu

1. SC CRISTALMIN SRL Macin- “Cariera Dealul Imalacu”, amplasat in extravilanul localitatii Tulcea.

Decizie CIA – se emite autorizatie de mediu, fara program de conformare

Termen de contestatie: 30 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier

2. SC KIVADRA SRL- Colectare si regenerare ulei uzat in mun.Tulcea, str.Portului, nr.58

3. PFA  GLODIAN V OCTAVIAN- Camping in com.Murighiol

Decizie CIA – se emite autorizatie de mediu fara bilant de mediu

Termen de contestatie: 30 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier

Documentele care au stat la baza  deciziei pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni pana  joi, intre orele 08-16.30 si vineri intre orele 80.00 –14.00.

.................................................................................................................................................................................................

Nr.APM : 2973/22.03.2011

LISTA CU DECIZIILE CIA DIN DATA DE 22.03.2011

Conform HG. Nr. 1076/2004privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

Etapa de analiza a calitatii raportului:

 1. SC. EOLIANA FORTORE – PUZ “ Construire parc eolian ( amplasare turbine eoliene, amenajare drumuri de acces, statie de transformare si racord LES), amplasat in extravilan Comuna Mihail Kogalniceanu si Sarichioi.

Decizia CIA: se acceptă Raportul de Mediu şi se emite avizul de mediu.

Termen de contestaţie : pe parcursul derulării procedurii.

Etapa de evaluare adecvată:

-etapa soluţiilor alternative:

1. S.C. AC/DC POWER FUSION SRL Constanţa- PUZ “ Construire parc eolian  75 MW” , amplasat în extravilanul Comunei Izvoarele.

Decizia CIA : se acceptă Studiul de Evaluare Adecvată  şi se continuă procedura SEA, conform HG.1076/2004.

-etapa de analiza a studiului de evaluare adecvata:

1.S.C. GRANIT AGREGATE SRL Bucureşti- PUZ “Deschidere carieră de piatră “, amplasat în extravilanul comunei Turcoaia.

 Decizia CIA : se acceptă Studiul de Evaluare Adecvată şi se continuă procedura SEA, conform HG 1076/2004.

Conform Ordinului MMP nr. 135/2010privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

Etapa de încadrare a priectului:

1. SC. FF WIND ENERGY INTERNAŢIONAL SRL  Braşov-“Parc eolian, staţie de transformare  de 400KV şi racord electric la SEN- Tulcea 4 ”, extravilan Municipiul Tulcea.

Decizia CIA.: proiectul va parcurge procedura EIA cu accent pe impactul cumulat şi realizarea raportului de impact asupra mediului.

Termen de transmitere a observaţiilor/ comentariilor/opiniilor- 8 zile de la data afişării.

2. SC. FF WIND ENERGY INTERNAŢIONAL SRL  Braşov-“Parc eolian, staţie de transformare  de 400KV şi racord electric la SEN- Tulcea 2 ”, extravilan Municipiul Tulcea.

Decizia CIA.: proiectul va parcurge procedura EIA cu accent pe impactul cumulat şi realizarea raportului de impact asupra mediului.

Termen de transmitere a observaţiilor/ comentariilor/opiniilor- 8 zile de la data afişării.

3. COMUNA NICULIŢEL – “ Extindere reţea de canalizare  în comuna Niculiţel , judeţul Tulcea”.

Decizia CIA: nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului, se va continua procedura privind obţinerea aprobării de dezvoltare.

Termen de transmitere a observaţiilor/ comentariilor/opiniilor- 8 zile de la data afişării.

4. SC. UNIVET SRL –“ Infiintare abator de pasari “, Macin , str. Viticulturii

Decizia CIA: nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului, se va continua procedura privind obţinerea aprobării de dezvoltare.

Termen de transmitere a observaţiilor/ comentariilor/opiniilor- 8 zile de la data afişării.

Conform prevederilor ordinului MMDD nr. 1798/2007pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiilor de mediu

 -analiza solicitare autorizaţie de mediu:

1. S.C. CRISTMIH SRL – „Fermă ovine”, localitatea Stejaru.

2. S.C. MDA SRL – „ Restaurant şi hotel ”, localitatea Tulcea.

3. COMUNA HORIA-“ Alimentare cu apă a comunei Horia”, localitatea Horia.

4. CIRNAT GELU CORNEL-“ Activitati auxiliare pentru productie vegetala”.

5. SC. RECIF SRL –“Spalatorie si curatatorie auto” Tulcea, str. Podgoriilor

Decizia CIA: se emite autorizatie de mediu fara bilant de mediu.

Decizia poate fi contestata in termen de 30 de zile lucratoare de la afisare.

.............................................................................................................................................................................................

Data afisarii 15.03.2011

Decizii CIA din 15.03.2011

Conform prevederilor HG 1076/2004privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

 • etapa de analiza Studiu de evaluare adecvata:
 • SC ELECTRICE RENOVATA VISION SRL, SC ELECTRICE RENOVATA VISION SOMOVA SRL, SC ELECTRICE RENOVATA VISION SOMOVA ENERGIE SRL, SC DANUBE GREEN POWER SRL, SC DANUBE GREEN ENERGY SRL – PUZ – Amplasare parc de turbine eoliene, statie de transformare si a retelelor de racordare la SEN, extravilan com. Somova

Decizie CIA – se accepta Studiul de Evaluare Adecvata, se va continua procedura SEA conform HG 1076/2004

 1. SC AC/DC POWER FUSION SRL – PUZ Construire parc eolian 75 MW, in extravilan comuna Izvoarele

Decizie CIA – se trece la etapa solutiilor alternative din procedura de evaluare adecvata

Conform Ordin MMP nr.135/2010pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private:

- etapa de incadrare in procedura EIA:

1. SC ROSTAR & MGM PETROL SRL Statie mixta de distributie carburanti, Dunavatu de Jos

2. SC ROBYANA STAR SRL –Construire pensiune turistica in comuna Luncavita

3. MATEI VASILE – Construire pensiune agroturistica P+E+M  + anexe – in extravilan Ceamurlia de Jos, sat Lunca

Decizie CIA – nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului, se va continua procedura privind obtinerea aprobarii de dezvoltare.

Termen de transmitere a observatiilor/comentariilor/opiniilor – 8 zile de la data afisarii.

 • reluare etapa de incadrare in procedura EIA:

1. SC FF WIND ENERGY INTERNATIONAL SRL – Parc eolian, statie de transformare, racord electric la SEN “TULCEA 1” – in extravilan Tulcea

2. SC FF WIND ENERGY INTERNATIONAL SRL – Parc eolian, statie de transformare, racord electric la SEN “TULCEA 5” – in extravilan Tulcea

Decizie CIA – este necesara evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluare adecvata

Termen de transmitere a observatiilor/comentariilor/opiniilor – 8 zile de la data afisarii.

Conform Ordin MMDD nr.1798/2007ptr. aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu:

- emitere autorizatii:

1. SC LANMID SRL – Activitati auxiliare ptr. productia vegetala – Frecatei

2. SC ROMAGRA SRL – Comert cu ridicata produse chimice – M. Kogalniceanu

3. SC ACVILA SRL:

- Pregatirea semintelor, comert cu ridicata al produselor chimice – Luncavita

- Activitati auxiliare  ptr. productia vegetala si tratamente fitosanitare – Smardan

- Activitati auxiliare  ptr. productia vegetala, activitati dupa recoltare; operatiuni de mecanica generala; transport rutier - Vacareni

4. SC ADAM AGRORENT SRL:

- Activitati dupa recoltare, pregatirea semintelor, operatiuni de mecanica agricola, comert cu ridicata al cerealelor si semintelor, comert cu ridicata al produselor chimice, depozitari – Jijila

- Activitati auxiliare pentru productia vegetala - Vacareni

6. SC AQUASERV SA – Alimentare cu apa a localitatii Revarsarea

7. SC DANUB TRANS SRL – Transport rutier de marfuri periculoase (motorina) – Smardan

8. SC ROFAN SRL - Transport rutier de marfuri periculoase (carburanti)

Decizii CIA – se emit autorizatii de mediu, fara bilant de mediu

Termen de contestatie a deciziilor – 30 de zile lucratoare de la data afisarii

- revizuire autorizatii de mediu:

1. SC STX OSV PIPING SRL – Confectionat si montat tubulatura metalica navala – Tulcea, incinta SC STX OFFSHORE TULCEA SA

2. SC LOMBARDI AGRO SRL - Activitati auxiliare  ptr. productia vegetala, tratamente fitosanitare, pregatirea semintelor

Decizii CIA – se revizuiesc autorizatiile de mediu

.................................................................................................................................................................................................

Nr.APM Tulcea ………/09.03.2011

DECIZII  CIA  DIN 09.03.2011

Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

- etapa de incadrare

1. MARTIN MARIAN SI FELEA DANUT – PUZ – Concesionare teren pentru amplasare terenuri de sport, nocturna, fotbal, tenis, volei, parcuri de joaca pentru copii  - Tulcea, zona Lac Ciuperca

Decizie CIA – planul se adopta fara evaluare de mediu

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan-10 zile de la data afisarii prezentei

Conform Ordinului nr.135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

- Evaluarea impactului asupra mediului -etapa de incadrare procedura EIA

1. SC WIND EOL ENERGY SRL – Parc eolian, drumuri si retele electrice – extravilan Casimcea

            Decizie CIA – continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului.

             Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei etapei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii anuntului in presa.

- Etapa de analiza a calitatii Raportului privind impactul asupra mediului

1. SC EXPLOTRANS SRL – Exploatarea in cariera a porfirelor microgranitice din perimetrul Muchea cu Pari – com.Dorobantu, loc.Carjelari

             Decizie CIA – se emite acordul de mediu

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan- 5 zile de la data publicarii in presa

- Etapa de definire a domeniului evaluarii

1. SC SCORPIONS CONSTRUCT SRL – Extindere cariera existenta – etapa II Somova

             Decizie CIA – se va transmite titularilor indrumarul privind problemele de mediu care trebuiesc analizate in Raportul privind impactul asupra mediului

Conform  prevederilor Ordinului al MMDD Nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu se vor analiza:

- Etapa de analiza a Raportului la Bilantul de mediu nivel I

SC AMRO INC SRL MACIN – Cariera Dealul Nisiparie

                Decizie CIA – se accepta Raportul la Bilantul de mediu nivel I, se emite autorizatie de mediu fara program de conformare

EMITERE AUTORIZATII DE MEDIU

1.SC REMAT TULCEA SA – Depozit Macin

2.SC REMAT TULCEA SA – Depozit Baia

3.SC MODERN AMBIENT SRL – Tamplarie din Al/PVC si geam termoizolant, vopsire profile din otel, Al si PVC, tamplarie mobila din PAL melaminat  - Tulcea

4.SC POZITIV METAL SRL – Punct colectare deseuri metalice Turcoaia

5.SC GELSOR SRL – Atelier confectii PVC si Al; finisare sticla plata Tulcea

Decizie CIA – se emit autorizatii de mediu, fara bilant de mediu

          Termen de contestatie: 30 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier

6.SC AQUA PEST SRL – Amenajare piscicola Jijila I

7.SC AQUA GRANO SRL – Amenajare piscicola Jijila II

            Decizie CIA – se continua procedura de autorizare, cu elaborarea Bilantului de mediu nivel I (amplasament in ROSPA 0073 Macin Niculitel)

REVIZUIRI AUTORIZATII DE MEDIU

 1. SC LIDAS SRL – Brutarie si patiserie Mineri

                Decizie CIA – se revizuieste autorizatia de mediu

Documentele care au stat la baza  deciziei pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni pana joi intre orele 08.00 – 16.00 si vineri intre orele 08.00 – 14.00.

.................................................................................................................................................................................................

DATA AFISARII

02.03.2011

LISTA CU DECIZIILE CIA DIN DATA DE   02.03.2011

Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

- etapa de incadrare:

1.SC EASTLAND PROPERTY MANAGEMENT SRL - PUZ “Construire parc eolian” Bestepe

Decizia etapei de incadrare:se adopta planul fara evaluare de mediu

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la decizia etapei de incadrare in termen de 10 zile de la data afisarii.

Conform Ordinului nr.135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

- etapa de incadrare

1.SC MERCADO IMPEX  SRL – Construire centru medical, Tulcea, str.Mircea Voda-Bucovinei

2.SC TRANSION AGRO SRL- Infiintare capacitate de depozitare cereale si morarit, Luncavita

3.SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA- Alimentare cu energie electrica depozit de cereale si constructii anexe,Ciucurova

4.ALEXE ANASTASE – Construire anexe gospodaresti,sere si solarii,Mihail Kogalniceanu

Decizia etapei de incadrare : Se continua procedura privind emiterea aprobarii de dezvoltare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la decizia etapei de incadrare in termen de 5 zile de la data afisarii

5. SC FF WIND ENERGY INTERNATIONAL SRL- Parc eolian,statie de transformare de 400 Kv si racord electric la SEN,Tulcea 1

6. SC FF WIND ENERGY INTERNATIONAL SRL- Parc eolian,statie de transformare de 400 Kv si racord  electric la SEN,Tulcea 5

Decizia etapei de incadrare : este necesara parcurgerea celorlalte etape din procedura de  evaluare a impactului asupra mediului .

Termen de prezentare a observatiilor: pe parcursul derularii procedurii.

etapa de definire a domeniului

1. SC TILCOF SRL – Parc de centrale electrice eoliene,Casimcea

Decizie: se transmite indrumarul privind etapa de definire a domeniului evaluarii.

Termen de prezentare a observatiilor: pe parcursul derularii procedurii.

- etapa de analiza a calitatii Raportului privind impactul asupra mediului

1. SC BETA WIND SRL – Construire parc de centrale eoliene si retele electrice de racordare, Beta Sud II, Casimcea

Decizie : se accepta raportul si se emite acordul de mediu

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii in termen de 5 zile de la data publicarii anuntului in presa.

Conform prevederilor Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiilor de mediu:

-emitere autorizatie de mediu

1.SC FRATII CALCIU SRL – Activitati auxiliare pentru productia vegetala, Mahmudia

2. SC STUDIO TECNOLOGIC TEXTIL SRL- Fabricarea altor articole de imbracaminte, Tulcea

3. SC CIP ANDRU PREST COM SRL – Brutarie si patiserie, Ceamurlia de Jos

Decizie :se emit autorizatii de mediu fara bilant de mediu.

- analiza finala a programului pentru conformare

SC DOBROMIN SA – Exploatare miniera Cerna

Decizie :se emite autorizatia de mediu cu program pentru conformare.

Decizia poate fi contestata in termen de30 zile lucratoare de la afisare.

Analiza petitie inregistrata la APM Tulcea cu nr.1936/23.02.2011, transmisa de Presedinte EcoAssist – Liana Buzea :

Decizie : APM Tulcea mentine deciziile etapelor procedurale parcurse pentru planurile/ proiectele/activitatile mentionate in petitie.

...............................................................................................................................................................................................

DECIZII  CIA din 22.02.2011

 

                Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

- etapa de incadrare:

          SC EKW ENERGY SRL BRASOV – PUZ CONSTRUIRE PARC EOLIAN 6 MW, AMENAJARE DRUMURI DE ACCES SI RACORD ELECTRIC IN LINIA DE 20 KWin comuna Topolog extravilan

Decizia etapei de incadrare : se adopta planul fara evaluare de mediu conform HG nr. 1076/2004 privind   stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe

Termen pentru prezentarea comentariilor publicului, referitor la decizia etapei de incadrare – 10 zile calendaristice de la data afisarii 22.02.2011

- etapa de analiza a calitatii Studiului de Evaluare Adecvata

SC DUMAGREGAT SRL TULCEA– PUZ – DESCHIDERE CARIERA DE PIATRA VALEA LUI MANOLE in comuna Turcoaia extravilan

Decizia CIA - Se accepta Studiul de Evaluare Adecvata     

SC WIND NOVO SRL TULCEA– PUZ – CONSTRUIRE PARC DE TURBINE EOLIENE in orasul Isaccea - extravilan

Decizia CIA - Se accepta Studiul de Evaluare Adecvata     

 Conform Ordin MMP nr.135/2010privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private:

   - etapa de incadrare:

SC CRISTIAN IMPEX SRL TULCEA- CONSTRUCTIE FABRICA DE PAINE SI PRODUSE DE PANIFICATIE in Tulcea strada Viticulturii nr. 12 

Decizie CIA: proiectul nu necesita percurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor – 5 zile calendaristice de la data afisarii 22.02.2011

INTREPRINDERE INDIVIDUALA LUPU MALVINA DIDONA CONSTANTA– SCHIMBARE DESTINATIE IMOBIL EXISTENT IN SPALATORIE AUTO – Tulcea strada Pacii nr. 177

Decizie CIA: proiectul nu necesita percurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor – 5 zile calendaristice de la data afisarii 22.02.2011

SC SCORPIONS CONSTRUCT SRL  CONSTANTA –  EXTINDERE CARIERA EXISTENTA VALEA ORMANU CU PARI , ETAPA A II A- comuna Somova extravilan

Efectuarea  evaluarii impactului asupra mediului fara evaluare adecvata.

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor – 5 zile calendaristice de la data afisarii 22.02.2011

 • etapa de analiza a calitatii Raportului privind impactul asupra mediului

SC CARIERA VEGA SRL HÎRSOVA– DESCHIDERE CARIERA SISTURI VERZI in comuna Daeni – extravilan

 • Decizia CIA – Se accepta Raportul privind impactul asupra mediului si  emite acordul de mediu

Conform prevederilor Ordinului MMDD nr. 1798/2007pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu

Emitere autorizatii:

      -   SC TOLIL COMPANY SRL CONSTANTA – FERMA OVINE BAIA

 • PFA NADOLEANU ZISU JIJILAACTIVITATI AUXILIARE PENTRU PRODUCTIA VEGETALA
 • SC  PROD IMPORT CDC SRLALTAN TEPE – COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI PERICULOSE (MEDICALE) SI NEPERICULOASE

Decizii CIA – emitere autorizatii de mediu fara intocmirea bilantului de mediu

Deciziile privind emiterea autorizatiIor de mediu poate fi contestata in termen de 30 de zile lucratoare de la data de 22.02.2011 – data aparitiei anuntului.

Documentele care au stat la baza  deciziilor pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni pana vineri intre orele 10.00 – 14.00

 • SC WHEELS ROULS SERVICE SRL CONSTANTA  –SPALATORIE AUTO TULCEA STRADA LIBERTATII NR. 101A.

Decizie CIA – emitere autorizatie de mediu fara intocmirea bilantului de mediu

Decizia privind emiterea autorizatiei de mediu poate fi contestata in termen de 15 de zile lucratoare de la data de 22.02.2011 – data aparitiei anuntului.

Documentele care au stat la baza  deciziei pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni pana vineri intre orele 10.00 – 14.00

..................................................................................................................................................................................................

LISTA CU DECIZIILE CIA DIN DATA DE 15.02.2011

Conform HG. Nr. 1076/2004privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

 -etapa de incadrare:

1. S.C.ROMWIND SRL -PUZ “Construire noi capacitati de producere energie electrica-centrale eoliene, construire si extindere retele de distributie, instalatii de racordare si statii de transformare, construire si reabilitare cai de comunicatie si acces la amplasament”, amplasat in extravilanul comunei Beidaud, judetul Tulcea.

2. SC. WIND NOVO SRL Tulcea-PUZ “ Construire parc  turbine eoliene Niculitel 1”

3. SC. WIND NOVO SRL Tulcea-PUZ “ Construire parc  turbine eoliene Niculitel 2”

4. SC PREST COM SRL PUZ “ Parc eolian” in extravilanul com.Mihail Kogalniceanu, jud.Tulcea

Decizia CIA: planul va fi adoptat fara aviz de mediu.

Termen pentru prezentarea comentariilor publicului, referitor la decizia etapei de incadrare-10 zile calendaristice de la data afisarii.

Conform Ordinului MMP nr. 135/2010privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

-Etapa de incadrare a priectului

SC. TILCOF SRL Constanta-“Parc  de  centrale eoliene” in extravilan Casimcea

Decizia CIA: se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, Raportul privind impactul asupra mediului va prelua concluziile Studiului de evaluare adecvata elaborat la faza PUZ

-Etapa de evaluare adecvata:

-etapa de incadrare

1.SC. ORANGE ROMANIA SA, imputernicit SC. CAMUSAT ROM TELECOMUNICATII SRL – “Montare statie fixa  telefonie mobila GA 313/TO”, amplasat in intravilanul comunei Turcoaia, judetul Tulcea.

Decizia CIA: proiectul nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata, conform Capitolului III din OM 135/2010.

-etapa de analiza a studiului de evaluare adecvata:

1.SC. CARIERE PLUS SRL –Deschidere cariera, amplasare statie de concasare, amenajare depozit de produse finite, amenajare drum acces”, amplasat in extravilanul comunei Turcoaia.

Decizia CIA :se accepta Studiul de evaluare adecvata si se continua procedura de evaluare a impactul asupra mediului, Raportul privind impactul asupra mediului va prelua concluziile Studiului de evaluare adecvata

- etapa de analiza a calitatii raportului privind impactul asupra mediului:

1.SC. DINAMIC 99 AGRO SRL –„ Construire parc eolian, amenajare drumuri si racord electric la SEN”, amplasat in extravilanul Comunei Topolog.

Decizia CIA :se accepta Raportul privind impactul asupra mediului si se emite acordul de mediu

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii asupra emiterii acordului de mediu in termen de 5 zile de la publicarea in presa a anuntului.

- revizuire proiect:

MICU FLORICA- „Construire pensiune agroturistica+ imprejmuire incinta”, amplasat in Comuna Sarichioi, sat Enisala, Judetul Tulcea.

Decizia CIA : se emite decizia etapei de incadrare revizuita

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii asupra emiterii deciziei etapei de incadrare revizuitain termen de 10 zile de la publicarea in presa a anuntului.

Conform Ordinului MMDD nr.1798/2007pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu:

-analiza solicitare autorizatie de mediu:

1.SC. WASTE PAPER MANAGEMENT SRL- „ Punct colectare si valorificare deseuri reciclabile”, localitatea  Babadag

2.SC. CORAL SRL – „ Baza productie”, localitatea Tulcea.

3.SC. APROMAT SRL –„Comert en gross produse chimice( gaze industriale)”, localitatea Tulcea

4.SC. ZOELEN SRL STEJARU-Transport substante periculoase( cisterna transport motorina si benzina)

5.SC. WORKER FARM TEXTIL SRL-Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjerie de corp), comuna Greci.

6.SC. UNIC INTERFERO SRL-Punct colectare materiale metalice refolosibile, comuna Ceamurlia de Jos.

7.SC. EXPO-MOB SRL BABADAG-Sectie de prelucrare mecanica a lemnului si tamplarie, oras Babadag.

8.SC. CARSIL SRL TULCEA- Colectare deseuri feroase si neferoase, Tulcea, str. Combustibilului, nr.2.

9. SC ENERGOTERM SA - Centrala termica nr.46 in mun.Tulcea, str.Taberei, nr.46

10. SC ENERGOTERM SA - Centrala termica nr.33 in mun.Tulcea, cartier E3, intersectia strazilor Pelinului si Campului

Decizia CIA: se emite autorizatie de mediu fara bilant de mediu.

Decizia poate fi contestata in termen de 30 de zile lucratoare de la afisare.

.................................................................................................................................................................................................

Data afisarii 10.02.2011

Decizii CIA din 09.02.2011

 

             Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

- etapa de incadrare

1. Primaria Comunei Mahmudia; PUZ- BLOC LOCUINTE ANL- Mahmudia

Decizie: planul se adopta fara evaluare de mediu

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan: 10 zile calendaristice de la data afisarii prezentei.

2. SC TILCOF SRL; PUZ-PARC EOLIAN- Casimcea

Etapa de analiza a calitatii Raportului de mediu

Decizie: se accepta Raportul si se emite avizul de mediu

Termen de contestatie: pe parcursul derularii procedurii

             Conform Ordin MMP nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private:

-etapa de analiza a calitatii Raportului privind impactul asupra mediului

1. SC ELECTRICOM SA- CONSTRUIRE PARC EOLIAN 5 TURBINE, DRUMURI DE ACCES LA PARCUL EOLIAN SI A RACORDULUI ELECTRIC PENTRU EVACUAREA PUTERII IN S.E.N.- extravilan Casimcea

Decizie: se accepta Raportul privind impactul asupra mediului si se emite acordul de mediu

Termen de contestatie: pe parcursul derularii procedurii

2. SC BEN ARI NEGEV IND. SRL –Deschidere cariera Isaccea

Decizie: se accepta Raportul privind impactul asupra mediului si se emite acordul de mediu

Termen de contestatie: pe parcursul derularii procedurii

- etapa de incadrare :

1. SC EOL ENERGY MOLDOVA SRL-CONSTRUIRE PARC EOLIAN FORMAT DIN 3 TURBINE SI RACORD ELECTRIC AFERENT-Mahmudia.

Solicitare modificare proiect pentru care s-a emis notificare tip “B” nr.3730/09.06.2010.

Decizie: se continua procedura privind obtinerea aprobarii de dezvoltare.

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan: 5 zile de la data publicarii anuntului in presa.

             Conform Ordin nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu:

- analiza solicitare autorizatie de mediu

1. SC ROGAZ SRL Baia; – Stocare si imbuteliere GPL tip aragaz, comert cu amanuntul GPL auto, transport rutier butelii aragaz si GPL  in Baia

Decizie: se emite autorizatie de mediu fara bilant de mediu

Termen de contestare a deciziei: 30 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier

2. A.V.P.S. Egreta Bucuresti- Emitere autorizatie de vanatoare F16 Fagarasu Nou

Decizie: se emite autorizatie de mediu fara bilant de mediu

Termen de contestare a deciziei: 30 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier

 

3. SC PISCICOLA TOUR SRL Jurilovca- emitere autorizatie fabricarea articolelor din alte meteriale vegetale: rogojini din stuf.

Decizie: se emite autorizatie de mediu fara bilant de mediu, cu conditia respectarii OUG nr. 57/2007 si a HG nr.1284/2007.

Termen de contestare a deciziei: 30 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier

4. SC AGRI PADANA SRL Ciucurova- Tratare seminte si cultura vegetala cu tratamente fitosanitare.

Decizie: se emite autorizatie de mediu fara bilant de mediu, cu conditia respectarii OUG nr. 57/2007 si a HG nr.1284/2007.

Termen de contestare a deciziei: 30 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier 

5. SC AGRI VENETIA SRL Ciucurova- Tratare seminte si cultura vegetala cu tratamente fitosanitare.

Decizie: se emite autorizatie de mediu fara bilant de mediu, cu conditia respectarii OUG nr. 57/2007 si a HG nr.1284/2007.

Termen de contestare a deciziei: 30 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier 

6. SC NINGEA SRL Lastuni- cultura vegetala cu tratamente fitosanitare

Decizie: se emite autorizatie de mediu fara bilant de mediu

Termen de contestare a deciziei: 30 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier

7. SC PAN METAL SRL Mihail Kogalniceanu – Colectarea deseurilor nepericuloase metalice si nemetalice, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comert cu ridicata a deseurilor si resturilor.

Decizie: se emite autorizatie de mediu fara bilant de mediu

Termen de contestare a deciziei: 30 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier

................................................................................................................................................................................................

Nr.APM Tulcea 1113 /02.02.2011

 

DECIZIICIA DIN 02.02.2011

I. Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

- etapa de incadrare

1. SC GALROM CONSTRUCT SRL- PUZ “Dezvoltare parc centrala eoliana” in extravilanul Isaccea, jud.Tulcea

2. SC BELA CONSTRUCT SRL Valea Teilor- PUZ “Construire parc eolian” in extravilanul com.Valea Teilor, jud.Tulcea

3. SC THE WAY OF ENERGY SRL Constanta –PUZ “Construire parc eolian, amenajare drumuri, racord electric la SEN, amplasare turbine si amenajare drumuri” in extravilan com.Beidaud, jud.Tulcea

Decizie CIA – planul se supune evaluarii de mediu si evaluarii adecvate

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan-10 zile de la data afisarii prezentei

4. SC LIGHT ENERGY SRL –PUZ “Amplasare turbina eoliana, amenajare drum de acces si racord electric” in extravilan com.Nalbant, jud.Tulcea

5. SC MICOVILA EXPLOATARE SRL Tulcea- PUZ “Desfiintare constructii existente si construire hala imbuteliere apa plata” in intravilanul loc.Iulia, com.Izvoarele, jud.Tulcea

Decizie CIA – planul se adopta fara aviz de mediu

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan-10 zile de la data afisarii prezentei

-analiza deciziei etapei de incadrare ca urmare a contestatiei depuse de SC ENERGIE INVESTMENTS SRL

1. SC ROCA APM ASOCIADOS SRL Bucuresti-PUZ “Deschidere cariera si amenajare drum de acces” in extravilanul com.Vacareni, jud.Tulcea

Decizie CIA – in urma recomandarilor CSC de continuare a procedurii s-a solicitat punctul de vedere al ANPM si Inspectoratului Judetean in Constructii Tulcea asupra distantei de siguranta dintre cariera si parcul eolian invecinat

II. Conform Ordinului nr.135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

Evaluarea impactului asupra mediului -etapa de incadrare

1. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA -“RETEHNOLOGIZARE LEA-JT IN VEDEREA IMBUNATATIRII TENSIUNII UO TULCEA -20 Km,” in loc.Revarsarea, jud.Tulcea

    Decizie CIA – continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului.

    Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei etapei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii anuntului in presa.

Procedura de evaluare adecvata

-etapa de analiza a studiului de evaluare adecvata

1. SC EXPLOTRANS SRL- Exploatarea in cariera a porfirelor microgranitice din perimetrul Dealul Muchia cu Pari in loc.Carjelari, comuna Dorobantu, jud.Tulcea.

    Decizie CIA – se accepta Studiul de evaluare adecvata si se continua procedura de evaluare a impactului asupra mediului, Raportul privind impactul asupra mediului va prelua concluziile Studiului de evaluare adecvata.

Conform prevederilor Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiilor de mediu:

-emitere autorizatie de mediu

1.  SC ZOELEN SRL –Statie distributie carburanti in com.Casimcea, jud.Tulcea

2.  SC CIP-ANDRU PRESTCOM SRL-Punct colectare si valorificare deseuri metalice (feroase si neferoase)

3.  PRIMARIA COMUNEI SARICHIOI – Alimentare cu apa a localitatii Visterna

Decizie CIA – se emite autorizatie de mediu, fara bilant de mediu

             Termen de contestatie: 30 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier

Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni pana joi intre orele 80.00 – 16.30 si vineri intre orele 80.00 – 14.00

-revizuire autorizatie de mediu

1. SC SIMPLE CHOICE SRL –Punct colectare si valorificare deseuri metalice feroase si neferoase in mun.Tulcea, str.Isaccei colt cu str.Forestierului

Decizie CIA – se revizuieste autorizatia de mediu, fara bilant de mediu

................................................................................................................................................................................................

Data afisarii 25.01.2011

Decizii CIA din 25.01.2011

 

Conform HG nr.1076/2004privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

                - etapa de incadrare

1. SC LA FAVORITA SRL Tulcea – PUD Construire hala depozitare – show room – decoratiuni interioare, in Tulcea, starda Babadag, FN

Decizie CIA – planul nu necesita efectuarea evaluarii de mediu, se adopta fara aviz de mediu

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor – 10 zile de la data afisarii prezentei;

 Conform Ordin MMDD nr.1798/2007pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu

- emitere autorizatii:

1. SC AGRO VASI IMPEX SRL – Activitati auxiliare pentru productie vegetala, in Nicolae Balcescu, comuna Nalbant

2. SC STAR 2000 SA - Statie distributie carburanti, in Tulcea, str. Babadag

3. SC STAR 2000 SA - Statie distributie carburanti, in Tulcea, str. Mahmudiei

4. SC BOUWEN TRANS SRL - Punct de colectare si valorificare deseuri metalice (feroase si neferoase) si nemetalice (hartie-carton, mase plastice, sticla, textile si anvelope uzate), in Macin, str. 1 decembrie, nr.140A, C1

5. SC DOUĂ VĂI SRL – Activitati auxiliare pentru productia vegetala, in Niculitel

6. ASOCIATIA RAZA SOARELUI SUNLIGHT – casa de vacanta pentru copii si tineret, Dunavatu de Jos

7. SC JOHANSEN MARITEME TULCEA SRL – Sablare, vopsire, spalare, uleiere tevi navale, in Tulcea, str. Ing. Dumitru Ivanov, nr.22 (incinta STX)

 Decizii CIA – se emit autorizatii de mediu, fara bilant de mediu

Termen de contestare a deciziilor – 30 de zile lucratoare de la data afisarii prezentei

 1. SC AMRO INC SRL – Cariera de amfibolite din Dealul Nisiparie, in extravilan Garvan

2. SC CRISTALMIN SRL – Exploatarea resurselor de calcar dolomitic, perimetru Dealul Imalacu,

Decizie CIA – este necesara continuarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu bilant de mediu

- revizuire autorizatie de mediu:

1. SC CONSTANTIN SRL – Hotel, restaurant, in Tulcea, str. Babadag, nr.127

Decizie CIA – se respinge solicitarea de revizuire a autorizatiei de mediu nr.7549/03.08.2007

           - analiza proiect program de conformare

1. SC DOBROMIN SA – Sector Minier Cerna, in extravilan comuna Cerna

Decizie CIA – APM Tulcea si titularul activitatii au finalizat programul pentru conformare pe baza concluziilor si recomandarilor bilantului de mediu si consultarii membrilor CAT

Conform Ordin MMDD nr.410/2008

1. AVPS CRÂNGUL – Vanatoare in Fondul de Vanatoare nr.10 Camena

Decizie CIA – se emite autorizatie de mediu, conform OM 410/2007

................................................................................................................................................................................................

Nr.APM Tulcea ………/18.01.2011

DECIZII  CIA  DIN 18.01.2011

Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

- etapa de incadrare

1.ORGANIZATIA PRODUCATORILOR ESSOX LUCIUS IAZURILE – PUZ- Punct colectare peste (birouri+depozitare) P+E+M si imprejmuire – extravilan Jurilovca

2. SC TRANSION AGRO SRL GALATI – PUZ – Infiintare capacitate de depozitare cereale, morarit si panificatie Luncavita

Decizie CIA – planul se adopta fara evaluare de mediu

3. SC ENERGOIL SRL SIBIU – PUZ – Parc eolian si fotovoltaic, amenajare drumuri de acces si racordare la SEN – extravilan Casimcea

Decizie CIA – planul se supune procedurii de evaluare de mediu si evaluare adecvata

4. SC ENEL GREEN POWER ROMANIA  Nuseni – PUZ – Construire parc eolian, reabilitare drumuri de acces, racord electric si racordare la SEN , construire Statie de transformare – extravilan oras Isaccea

Decizie CIA – planul se supune procedurii de evaluare de mediu fara evaluare adecvata

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan-10 zile de la data afisarii prezentei

- etapa de analiza a calitatii Raportului de mediu

1. SC VELOCITA TRADING SRL Ploiesti – PUZ- Ansamblu rezidential pentru turism si agrement extravilan Ceamurlia de Jos

2. SC ENERGY SKY SRL Bucuresti – PUZ – Parc eolian (amplasare turbine, drumuri de acces si racord electric) – extravilan Frecatei

Decizie CIA – se accepta Raportul de mediu si se emite avizul de mediu

- etapa de analiza a Studiului de evaluare adecvata

- SC COMPANIA EOLIANA SA Oradea – PUZ - Parc eolian Frecatei – 29 turbine – extravilan Frecatei

Decizie CIA – este necesara trecerea la etapa solutiilor alternative, se vor solicita precizari clare privind habitatul prioritar identificat pe amplasament

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan- pe toata perioada derularii procedurii

Conform Ordinului nr.135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

- Etapa de analiza a calitatii Raportului privind impactul asupra mediului

       1. SC ALAS ROMANIA SRL Chiajna – Deschidere cariera – extravilan Turcoaia

Decizie CIA

             Decizie CIA – se emite acordul de mediu

Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan- 5 zile de la data publicarii in presa

Conform OUG 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare

- stabilirea obligatiilor de mediu la inchidere, analiza propunere program de conformare

OMV PETROM SA BUCURESTI – DEPOZIT CARBURANTI MACIN

Decizie CIA – se accepta decalarea termenelor

Conform  prevederilor Ordinului al MMDD Nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu se vor analiza:

EMITERE AUTORIZATII DE MEDIU

SC STAR 2000 SA TULCEA – Statie carburanti Tulcea

SC CAMPION PLANT SRL – Activitati auxiliare pentru productia vegetala si fabricarea ambalajelor din lemn Niculitel

Decizie CIA – se emit autorizatii de mediu, fara bilant de mediu

          Termen de contestatie: 30 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier

Documentele care au stat la baza  deciziei pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni pana joi intre orele 08.00 – 16.00 si vineri intre orele 08.00 – 14.00.

.................................................................................................................................................................................................

Nr.APM TULCEA: 303/11.01.2011

                                      DECIZII CIA din 11.01.2011

                Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe:

- etapa de încadrare:

1. SC IMPERIAL ENERGYSRL Tulcea – PUZ-Construire parc eolian, racordare la SEN şi amenajare

                                                                     drumuri de exploatare– în extravilanul comunei Nalbant

Decizie CIA: planul se supune procedurii de evaluare de mediu cu obligativitatea realizării raportului de mediu, fără evaluare adecvată.

Termen de înaintare a comentariilor/observaţiilor la plan: 10 zile de la data afişării prezentei.

     - etapa  de analizăa calităţii Raportului de mediu:

 

1. SC SCORPION”S CONSTRUCT SRL Constanţa– PUZ-Extindere carieră existentă, în extravilanul

                                                                                         comunei Somova

Decizie CIA: se acceptă raportul de mediu şi se emite avizul de mediu.

2. SC BEN ARI NEGEV INDUSTRIAL SRL Isaccea – PUZ-Lucrări de exploatare minieră în perimetrul

                                                                                           Valea lui Aric-Valea Drumul Iazului,   în

                                                                                            extravilanul oraşului Isaccea

Decizie CIA: se acceptă raportul de mediu şi se emite avizul de mediu.

3. SC LAND POWER SRLConstanţa– PUZ-Construire parc eolian Dorobanţu-Topolog, în extravilanul comunelor Dorobanţu, Topolog şi Casimcea

Decizie CIA: se acceptă raportul de mediu şi se emite avizul de mediu.

-          etapa de analiză a studiului de evaluare adecvată:

1. SC BAIA ENERGIE EOLIANĂ SRL– PUZ – Amplasare parc eolian, reabilitare drumuri de acces,

                                                         record electric şi racordare la SEN, construire staţie de

                                                                                 transformare, în extravilanul satului Ceamurlia de Sus,

                                                                                 comuna Baia

Decizie CIA: se acceptă studiul de evaluare adecvată iar concluziile acestuia vor fi incluse în raportul de mediu.

Termen de înaintare a comentariilor/observaţiilor la plan: pe toată durata procedurii.

                Conform Ordin MMP nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private:

-          etapa de definire a domeniului:

-        

1. SC BETA WIND SRL – Bucureşti – Construire parc de centrale eoliene şi reţele electrice de racordare

                                                            BETA NORD I, în extravilanul comunelor Casimcea şi Topolog

Decizie CIA: se va transmite titularului îndrumarul privind problemele de mediu care trebuie analizate în raportul privind impactul asupra mediului şi se afişează îndrumarul pe site-ul APM Tulcea.

 

 2.SC BETA WIND SRL – Bucureşti – Construire parc de centrale eoliene şi reţele electrice de racordare

                                                            BETA NORD II, în extravilanul comunelor Casimcea şi Topolog

Decizie CIA: se va transmite titularului îndrumarul privind problemele de mediu care trebuie analizate în raportul privind impactul asupra mediului şi se afişează îndrumarul pe site-ul APM Tulcea.

         Conform Ordinului nr.1798/2007 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu:

- emitere autorizaţii:

1. SC OMV Petrom Marketing SRL Bucureşti - Staţie distribuţie carburanţi Babadag

2. SC OMV Petrom Marketing SRL Bucureşti - Staţie distribuţie carburanţi Măcin

3. SC OMV Petrom Marketing SRL Bucureşti - Staţie distribuţie carburanţi şi spălătorie auto Tulcea,

                                                                                    stradaBabadag

4. SC INTERAGRO ENISAL SRL Enisala       - Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală, în

                                                                                    localitatea Enisala

5. SC AGROBAILEN SRL  Enisala               - Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală, în localitatea

                                                                             Enisala

6. SC EDILITAR SALUB-TERM SRL Măcin- Colectare, tratare şi eliminare deşeuri nepericuloase;

                                                                             colectarea şi epurarea apelor uzate; recuperarea materialelor

                                                                             reciclabile; alte activităţi de curăţenie,în oraşul Măcin

7. SC CONDOR SRL Babadag                    -  Fabricare elemente de dulgherie şi tâmplărie;confecţii

                                                                            Metalice

Deciziile CIA: se emite autorizaţia de mediu fără bilanţ de mediu.

Termen de contestaţie: 30 zile lucrătoare de la data afişării prezentei pe site-ul şi la avizierul APM.

Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni până vineri între orele 08.00 - 16.00.

8. SC PROD IMPORT CDC SRL  Altântepe - Tratarea şi eliminarea deşeurilor, incinerator

Decizie CIA: se emite autorizaţia de mediu cu bilanţ de mediu nivel I+II.

-          revizuire autorizaţii:

1. SC TRANSPORT PUBLIC SA Tulcea       -  Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

Decizie CIA: se emite autorizaţia de mediu revizuită fără bilanţ de mediu.

Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni până vineri între orele 08.00 - 16.00.

.................................................................................................................................................................................................

DECIZII  CIA  din 28.12.2010

Conform HG nr.1076/2004privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

- etapa de incadrare:

SC DUNAROM  SRL Tulcea– PUZ –   CONSTRUCTIE SI DOTARE MOTEL in Tulcea strada Isaccei nr. 135.

Decizia etapei de incadrare : se adopta planul fara evaluare de mediu conform HG nr. 1076/2004 privind   stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe

Termen pentru prezentarea comentariilor publicului, referitor la decizia etapei de incadrare – 10 zile calendaristice de la data afisarii 28.12.2010

 SC CRAMA DELTA DUNARII SRL– PUZ CONSTRUIRE CRAMA in comuna Somova

Decizia etapei de incadrare : se adopta planul fara evaluare de mediu conform HG nr. 1076/2004 privind   stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe

Termen pentru prezentarea comentariilor publicului, referitor la decizia etapei de incadrare – 10 zile calendaristice de la data afisarii 28.12.2010

 SC GAD COMPANY SRL  PUD CONSTRUIRE HALA PENTRU COMPLEX SERVICII in municipiul Tulcea

Decizia etapei de incadrare : se adopta planul fara evaluare de mediu conform HG nr. 1076/2004 privind   stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe

Termen pentru prezentarea comentariilor publicului, referitor la decizia etapei de incadrare – 10 zile calendaristice de la data afisarii 28.12.2010

 - etapa de analiza a calitatii Studiului de Evaluare Adecvata

SC DINAMIC 99 AGRO SRL– PUZ – CONSTRUIRE  PARC EOLIAN, AMENAJARE DRUMURI SI RACORD LA SISTEMUL ENERGETIC NATIONAL in comuna Topolog extravilan

Decizia CIA - Se accepta Studiul de Evaluare Adecvata     

 Conform Ordin MMP nr.135/2010privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private:

     Procedura EIA

 • etapa de analiza a calitatii Raportului privind impactul asupra mediului

 - SC  ENERGIE INVESTMENT GROUP  SRLBUCURESTI -  CONSTRUIRE PARC DE TURBINE EOLIENE propus a fi amplasat în judetul Tulcea comuna Vacareni  extravilan;

 • Decizia CIA – Se accepta Raportul privind impactul asupra mediului si  emite acordul de mediu

 -  SC  INTERCOM DESIGN  SRL BUCURESTI -  CONSTRUIRE PARC DE TURBINE EOLIENE propus a fi amplasat în judetul Tulcea comuna Vacareni  extravilan;

 • Decizia CIA – Se accepta Raportul privind impactul asupra mediului si  emite acordul de mediu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • - SC GLOBAL LEGAL INVESTMENTS SRLBUCURESTI -  CONSTRUIRE PARC DE TURBINE EOLIENE propus a fi amplasat în judetul Tulcea comuna Vacareni  extravilan;
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Decizia CIA – Se accepta Raportul privind impactul asupra mediului si  emite acordul de mediu
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Conform prevederilor Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu

   Emitere autorizatii:

  - SC AGRO MITA SRL COMUNA NALBANT SATUL NICOLAE BALCESCU – ACTIVITATI AUXILIARE PENTRU PRODUCTIA VEGETALA

  - PAVEL I. IOANA SERVICII INTREPRINDERE INDIVIDUALA COMUNA BESTEPE - ACTIVITATI AUXILIARE PENTRU PRODUCTIA VEGETALA, FABRICARE DE PRODUSE TRADITIONALE DIN RACHITA SI PAPURA.

  - SC OMV PETROM MARKETING SRL BUCURESTI – STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI  BAIA

  DeciziI CIA – emitere autorizatii de mediu fara intocmirea bilantului de mediu

  Deciziile privind emiterea autorizatiIor de mediu poate fi contestata in termen de 30 de zile lucratoare de la data de 28.12.2010 – data aparitiei anuntului.

  Documentele care au stat la baza  deciziilor pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni pana vineri intre orele 10.00 – 14.00

     Revizuire autorizatii

  • COMUNA BAIA–  ALIMENTARE CU APA

  Decizia CIA – se emite autorizatie revizuita

  ...............................................................................................................................................................................

  DECIZII  CIA  DIN 21.12.2010

   Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

  - etapa de analiză a calităţii raportului de mediu

  1. S.C. BETA WIND SRL Bucuresti- PUZ “Construire parc turbine eoliene si retele electrice de racordare BETA NORD I”, în extravilanul comunei Casimcea si Topolog, judeţul Tulcea.

  2. S.C. BETA WIND SRL Bucuresti- PUZ “Construire parc turbine eoliene si retele electrice de racordare BETA NORD II”, în extravilanul comunei Casimcea si Topolog, judeţul Tulcea.

  3. SC PREMIUM MANAGEMENT SRL Bucuresti- PUZ “Construire parc turbine eoliene, reabilitare drumuri de exploatare, construire cai de acces si record la reteaua electrica”, în extravilanul comunei Casimcea, judeţul Tulcea.

  Decizia CIA : Se accepta raportul de mediu si se emite avizul de mediu

   Conform Ordinului nr.135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

  -etapa de incadrare EIA

  1. COMUNA MIHAI BRAVU-Put forat de  exploatare in extravilanul com.Mihai Bravu, jud.Tulcea

  Decizie CIA – continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului.

  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei etapei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii anuntului in presa.

  -etapa de încadrare EIA si EA

  1. S.C. BETA WIND SRL Bucuresti- Construire parc turbine eoliene si retele electrice de racordare BETA NORD I, în extravilanul comunei Casimcea si Topolog, judeţul Tulcea.

  2. S.C. BETA WIND SRL Bucuresti- Construire parc turbine eoliene si retele electrice de racordare BETA NORD II, în extravilanul comunei Casimcea si Topolog, judeţul Tulcea.

  Decizia CIA : Se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, raportul privind impactul asupra mediului va prelua concluziile studiului de evaluare adecvata

  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei etapei de incadrare  pe parcursul derularii procedurii.

  -etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a raportului privind impactul asupra mediului

  SC DINAMIC 99 AGRO SRL Bucureşti-Construire parc eolian, amenajare drumuri si racorsd electric la SEN, în extravilanul comunei Topolog, judeţul Tulcea.

  Decizie CIA : Indrumarul se transmite titularului si se afiseaza pe site-ul APM Tulcea.

  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei etapei de incadrare  pe parcursul derularii procedurii.

  -etapa de analiza a calitatii raportului privind impactul asupra mediului

  SC ENERGIA VERDE VENT UNO SRL Bucuresti- Parc eolian Cerna

  Decizia CIA: Se accepta raportul privind impactul asupra mediului si se emite acordul de mediu.

   Publicul interesat poate inainta observatii/comentarii asupra emiterii acordului de mediu in termen de 5 zile de la publicarea in presa a anuntului.

  Procedura de evaluare adecvata

  -etapa de analiza a studiului de evaluare adecvata

  SC CARIERE PLUS SRL Bucureşti- Amenajare dana expediere a produselor de cariera, amplasata în comuna Turcoaia.

  Decizie CIA : Se accepta studiul de evaluare adecvata si se continua procedura de evaluare a impactului asupra mediului, raportul privind impactul asupra mediului va prelua concluziile studiului de evaluare adecvata.

   Conform prevederilor Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiilor de mediu:

  -emitere autorizatie de mediu

  1. SC LAMAR SRL –Spalatorie, curatatorie “uscata” ecologica de articole textile si produse de blana in mun.Tulcea, str.Mahmudiei, nr.59

  2. SC CADRIOAN PREST SERV SRL- Alimentare cu apa a localitatii Cerna

  3. SC ROMIT SRL – Fabrica preparare produse din carne in mun.Tulcea, str.Livezilor, nr.2

  Decizie CIA – se emite autorizatie de mediu, fara bilant de mediu

  Termen de contestatie: 30 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier

  Documentele care au stat la baza  deciziei pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni pana  joi, intre orele 08-16.30 si vineri intre orele 80.00 –14.00.

   -revizuire autorizatie de mediu

  1.  SC SERVICII PUBLICE SA- Activitati si servicii de decontaminare in mun.Tulcea, str.Orizontului, nr.207

  2. SC COM-AGRA SRL – Punct colectare si valorificare deseuri metalice si nemetalice, DEEE, VSU in mun.Tulcea, str.Orizontului, nr.207

  3.  SC ALTEX SRL – Turnare fonta, otel si metale neferoase si comert cu ridicata pentru deseuri si resturi metalice in mun.Tulcea, str.Isaccei, nr.36

  4.  SC ACTIV GRUP IMPEX SRL –Activitati de servicii anexe agriculturii in Macin

   Decizie CIA: Se emit autorizatii de mediu revizuite.

  ......................................................................................................................................................................................................

  Data afisarii: 15.12.2010

  LISTA CU DECIZIILE CIA DIN DATA DE 15.12.2010

  Conform HG. Nr. 1076/2004privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

   -etapa de incadrare:

  1. S.C.ROCA APM-ASOCIADOS SRL-PUZ “Deschidere carieră şi amenajare drum acces”, în extravilanul comunei Văcăreni, judeţul Tulcea.

  Decizie CIA –planul necesita efectuarea evaluarii de mediu pentru planuri si programe  conform HG. nr. 1076/2004 si a evaluarii adecvate conform Capitolului III din OM 135/2010.

  Termen pentru prezentarea comentariilor publicului, referitor la decizia etapei de incadrare-10 zile calendaristice de la data afisarii.

  2.S.C. WIND NOVO SRL –PUZ “ Construire parc turbine eoliene”, amplasat în extravilanul localităţii Isaccea.

  Decizie CIA –planul necesita efectuarea evaluarii de mediu pentru planuri si programe  conform HG. nr. 1076/2004 si a evaluarii adecvate conform Capitolului III din OM 135/2010.

  Termen pentru prezentarea comentariilor publicului, referitor la decizia etapei de incadrare-10 zile calendaristice de la data afisarii.

  3.SC. WIND EOL ENERGY SRL-PUZ “ Parc eolian , drumuri si retele electrice” Casimcea.

  Decizia CIA: planul va fi adoptat fara evaluare de mediu.

  Termen pentru prezentarea comentariilor publicului, referitor la decizia etapei de incadrare-10 zile calendaristice de la data afisarii.

  Conform Ordinului MMP nr. 135/2010privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

  Procedura de evaluare  adecvata

  -etapa de încadrare:

  1.SC. ENEL DISTRIBUŢIE DOBROGEA SA- zona MT/JT Tulcea- proiectul “Modernizare staţie electrică de transformare Cişmeaua Nouă-încadrare pe medie tensiune”.

  Decizia CIA : proiectul nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata, conform Capitolului III din OM 135/2010.

  Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor -5 zile calendaristice de la data afisarii.

  Conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu:

  -analiza calităţii Raportului la Bilanţul de Mediu Nivel I pentru:

  S.C. EXTRANS GIP SRL-„Extracţie de diabaze din perimetrul de exploatare Cariera Revărsarea Sud, amplasat în extravilanul localităţii Revărsarea , oraş Isaccea.

  -Decizia CIA: se va emite autorizatie de mediu fara program de conformare.

  Decizia poate fi contestata in termen de 30 de zile lucratoare de la afisare.

  -emitere autorizatie de mediu pentru:

  1. S.C. LUKOIL  ROMÂNIA  SRL -“ Staţie de distribuţie carburanţi Lukoil Tulcea 1”, localitatea Tulcea.

  2.GRIGORE I VASILICA –întreprindere individuală- “Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală”, Luncaviţa.

  Decizia CIA: se emite autorizatia de mediu fara bilant de mediu.

       Decizia poate fi contestata in termen de 30 de zile lucratoare de la afisare.

  -Revizuire autorizaţie pentru:

   1.S.C. ALCOVIN  SRL. MĂCIN-“ Centru vinificaţie Măcin”, localitatea Măcin.

   2. S.C. SOCOMAT SRL-“ Sălătorie auto”, localitatea Babadag.

   3.S.C. INTERTRANS SRL MAHMUDIA” Benzinarie, schid GPL, spalatorie auto.

  Decizia CIA: se emite autorizatia de mediu revizuita.

  .................................................................................................................................................................................................

  Data afisarii 07.12.2010

  Decizii CIA din 07.12.2010

  Conform HG nr.1076/2004privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

                  - etapa de incadrare

  1. SC AC/DC POWER FUSION SRL – PUZ Construire parc eolian 77 MW, in extravilan comuna Izvoarele

  Decizie CIA – planul necesita efectuarea evaluarii adecvate conform Capitolului III din OM 135/2010 si a evaluarii de mediu pentru planuri si programe conform HG nr.1076/2004;

  Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor – 10 zile de la data afisarii prezentei;

                  - etapa de analiza a Studiului de Evaluare Adecvata

  1. SC SEHER EOL SRL – PUZ Construire parc eolian, drumuri si retele electrice, in extravilan comuna Topolog

  Decizie CIA – se accepta Studiul de evaluare adecvata, se continua procedura SEA cu elaborarea raportului de mediu care va prelua concluziile studiului de evaluare adecvata

  Conform Ordin MMP nr.135/2010privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private:

                  - etapa de incadrare EIA

  1. INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TULCEA

                  - Consolidare si reabilitare scoala cu clasele I-VIII, Ostrov

                  - Demolare si reconstructie scoala cu clasele I-VIII, Nalbant

                  - Consolidare si reabilitare scoala cu clasele I-VIII, Daeni

                  - Consolidare si reabilitare scoala cu clasele I-VIII, Neatarnarea

                  - Consolidare si reabilitare scoala cu clasele I-VIII, Sarighiol de Deal

  2. SC ALPHA WIND SRL-Construire racord de la statia de tranformare la Sistemul de electric national

  Decizie CIA - proiectele nu necesita parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului conform OM MMP nr.135/2010; se emit deciziile etapei de incadrare in vederea continuarii procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare;

  Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor – 5 zile de la data afisarii prezentei;

                  -etapa de  analiza a Studiului de Evaluare Adecvata

  1. SC CARIERE VEGA SRL – Deschiderea carierei de sisturi verzi – Daeni, in extravilan comuna Daeni

  Decizie CIA – se accepta Studiul de evaluare adecvata, se continua procedura EIA cu elaborarea raportului privind impactul asupra mediului care va prelua concluziile studiului de evaluare adecvata

  Conform Ordin MMDD nr.1798/2007pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu

  - emitere autorizatii:

  1. SC MINCU PREST SRL Tulcea – Sectie de taiere, fasonare, finisare piatra, Tulcea

  2. SC UTIL AQUA MAHMUDIA SRL Mahmudia – Captare de suprafata si tratare apa bruta, distributie apa potabila, evacuare apa menajera in Dunare, Mahmudia

  3. SC SEREDI AGROCEREAL SRL Ciucurova – Activitati auxiliare pentru productia vegetala; Fabricarea ambalajelor din lemn – Ciucurova

  4. SC DELTAPAN SA Tulcea – Sectie panificatie, Tulcea

  Decizii CIA – se emit autorizatii de mediu, fara bilant de mediu

  Termen de contestare a deciziilor – 30 de zile lucratoare de la data afisarii prezentei

  - revizuire autorizatie de mediu:

  1. SC GAZDI PROD SRL Stejaru – Punct sacrificare animale si carmangerie, Stejaru

  Decizie CIA – se revizuieste autorizatia de mediu nr.7872/19.05.2009

  .................................................................................................................................................................................................

  DECIZII  CIA  DIN 30.11.2010

  Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

  - etapa de incadrare

  1. ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL MUNTII MACINULUI RA – Planul de management al PARCULUI NATIONAL MUNTII MACINULUI pentru perioada 2009 - 2013 

  Decizie CIA – planul se adopta fara evaluare de mediu

  Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan-10 zile de la data afisarii prezentei

  - etapa de analiza a Studiului de evaluare adecvata

  - SC BETA WIND SRL Bucuresti – Construire parc de turbine eoliene si retele elctrice de racordare BETA NORD III

  Decizie CIA – se accepta Studiul de evaluare adecvata, concluziile vor fi incluse in raportul de mediu

  Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan- pe toata perioada derularii procedurii

  Conform Ordinului nr.135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

  - Evaluarea impactului asupra mediului -etapa de incadrare procedura EIA

  1. SC MEX DEJ LOGISTIC SRL Dej - Infiintare parc eolian reabilitare drum acces in interiorul parcelelor si racordare la sistemul energetic national Bididia

               Decizie CIA – continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului.

               Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei etapei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii anuntului in presa.

  - Etapa de definire a domeniului evaluarii impactului asupra mediului procedura EA+EIA

            1. SC INTERCOM DESIGN  SRL Bucuresti – Construire parc de turbine eoliene  – in extravilanul com.Vacareni

            2. SC ENERGIE INVESTMENTS GROUP SRL Bucuresti  - Construire parc de turbine eoliene  – in extravilanul com.Vacareni

            3.SC GLOBAL LEGAL INVESTMENT SRL Bucuresti - Construire parc de turbine eoliene  – in extravilanul com.Vacareni

               Decizie CIA – se va transmite titularilor indrumarul privind problemele de mediu care trebuiesc analizate in Raportul privind impactul asupra mediului

  Conform  prevederilor Ordinului al MMDD Nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu se vor analiza:

  EMITERE AUTORIZATII DE MEDIU

  1.SC EDILITAR SALUB TERM SRL- Producerea si distributia energiei termice in sistem centralizat  in Macin

  2.SC SIMPLE CHOIS SRL- Colectare si valorificare deseuri metalice ferose si neferoase Tulcea str.Isaccei colt cu Forestierului

  3.SC SEVMAR SRL – Colectare si valorificare deseuri metalice ferose si neferoase Tulcea str. Combustibilului nr.6

  4.SC EUROMEGAPAN SRL – Fabrica de panificatie si cofetarie Tulcea str. Combustibilului nr.3

  5.SC VAST NATURE SRL – Cariera Ceamurlia de Jos

  6.SA GLORIA AGIGHIOL – Activitati auxiliare pentru productia vegetala

  7.SC GRECALE IMPEX SRL CLOTHING INDUSTRY – Fabrica de confectii textile Macin str.I.H.Radulescu nr.46

  Decizie CIA – se emit autorizatii de mediu, fara bilant de mediu

            Termen de contestatie: 30 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier

  Documentele care au stat la baza  deciziei pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni pana joi intre orele 08.00 – 16.00 si vineri intre orele 08.00 – 14.00.

  REVIZUIRI AUTORIZATII DE MEDIU

  1.SC CORTRANS SRL – Transport marfuri periculoase

  2. SC ACTIV GRUP IMPEX SRL MACIN – Activitati anexe pentru productia vegetala Macin

  3. SC MUGUR VIDAN SRL – Vidanjarea apelor uzate cu autospeciala–vidanja cu nr. TL–82- FER

  4. SC PONIDA SRL Activitati anexe pentru productia vegetala

  Decizie CIA – se emit autorizatii de mediu revizuite

  ..............................................................................................................................................................................................

  DATA AFISARII

     23.11.2010

  LISTA CU DECIZIILE CIA DIN DATA DE   23.11.2010

  Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

  - etapa de incadrare:

  1.PANA IONUT, MARIN NICOLAE SI SC PRO DESING SRL -  PUZ “ Lotizare teren pentru zona rezidentiala” Tulcea

  2. ONCIU ALECU – PUZ “Ansamblu de locuinte si functiuni complementare” Tulcea

  3. MATEI VASILE – PUZ”Construire pensiune agroturistica P+1+M+anexe” Lunca

  Decizia etapei de incadrare:se adopta planul fara evaluare de mediu

  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la decizia etapei de incadrare in termen de 10 zile de la data afisarii.

  -  etapa de analiza a calitatii raportului de mediu:

  SC ELECTRICOM SRL – PUZ “Constructie parc eolian 5 turbine,drumuri de acces la parc si racord electric la SEN” Casimcea

  Decizie : se accepta Raportul de mediu si se emite avizul de mediu.

  evaluare adecvata

   - etapa de  analiza a calitatii studiului de evaluare adecvata

  1. SC TILCOF SRL – PUZ ” Construire parc de centrale electrice eoliene” Casimcea

  Decizie : se accepta studiul de evaluare adecvata, concluziile vor fi preluate in Raportul de mediu.

  Termen de prezentare a observatiilor: pe parcursul derularii procedurii.

  Conform Ordinului nr.135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

  - etapa de incadrare

  1. SC GLOBAL LEGAL INVESTMENTS SRL – “Construire parc de turbine eoliene “ Vacareni

  2.SC ENERGIE INVESTMENTS GROUP SRL-“Construire parc de turbine eoliene “ Vacareni“ 

  3.SC INTERCOM DESING SRL - “Construire parc de turbine eoliene “ Vacareni

  Decizia etapei de incadrare : este necesara parcurgerea celorlalte etape din procedura de evaluare a impactului asupra mediului .

  Termen de prezentare a observatiilor: pe parcursul derularii procedurii.

  4. SC PROEST INVEST SRL – “Centrala fotovoltaica de 2 MW in orasul Babadag”

  5. MARCU VIOREL DANIEL – “ Schimbare destinatie imobil existent in spalatorie auto si spatiu de alimentatie publica” Tulcea

  6. SC BIOTA WIND POWER SRL – Parc eolian,stalp masurare vant,amenajare drumuri,racordare la SEN,Tulcea

  7.SC AVELANA COM SRL - Parc eolian,stalp masurare vant,amenajare drumuri,racordare la SEN,Tulcea

  Decizia etapei de incadrare : Se continua procedura privind emiterea aprobarii de dezvoltare.

  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la decizia etapei de incadrare in termen de 5 zile de la data afisarii

  revizuire acord de mediu

  1. SC LAND POWER SRL – “ Parc eolianTopolog” – notificare nr. 1064/2009

  Decizie : inscrierea de mentiuni in anexa la notificarea nr. 1064/2009

  2. SC LAND POWER SRL – “ Parc eolian Mesteru” – acord de mediu nr.2369/2008

  3. SC LAND POWER SRL – “ Parc eolian Luminita” – acord de mediu nr.2370/2008

  Decizie :se emit acordurile de mediu revizuite

  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la decizie in termen de 10 zile de la data afisarii

  Conform prevederilor Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiilor de mediu:

  -emitere autorizatie de mediu

  1. SC C&C AGRO SRL – Activitati auxiliare pentru  agricultura, Cataloi

  2. SC REWE ROMANIA SRL – Penny Market, Tulcea

  3. SC SAMTORI AGRO SRL – Activitati auxiliare pentru agricultura,Turda

  4. SC NATURAL GRANITA SRL – Captare si imbuteliere apa potabila, Greci

  5. SPITALUL ORASENESC BABADAG

  Decizie :se emit autorizatii de mediu fara bilant de mediu.

  6. SC PELOREX IMPEX SRL – Amenajare piscicola Lacul Traian

  Decizie :se emite autorizatia de mediu  fara program de conformare

  Decizia poate fi contestata in termen de30 zile lucratoare de la afisare.

  7. SC DOBROMIN SA – Exploatare Miniera Cerna

  Decizie :se emite autorizatia de mediu cu program de conformare

  ...............................................................................................................................................................................................

  DATA AFISARII:18.11.2010

  LISTA CU DECIZIILE C.I.A. din 16.11.2010:

  Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

  1. SC INDUSTRIAL SCAF SRL-Bucuresti; PUZ- CONSTRUIRE CENTRALA FOTOVOLTAICA 9,9 MW – extravilan com. Casimcea

  - DECIZIA etapei de incadrare: se adopta planul fara evaluare de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii.observatii in termen de 10 zile de la data afisarii

                  Conform Ordin MMP nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private:

  - etapa de incadrare EA+ etapa de definire a domeniului evaluarii

  1. SC CARIERE PLUS SRL- DESCHIDERE CARIERA, AMPLASARE STATIE DE CONCASARE, AMENAJARE DEPOZIT DE PRODUSE FINITE- extravilan Turcoaia

  2. SC DUMAGREGAT SRL- DESCHIDERE EXPLOATARE CARIERE- extravilan Turcoaia

  DECIZIA CIA pentru cele doua investitii: Proiectele vor parcurge procedura de evaluare adecvata si s-a parcurs etapa de definire a domeniului. Se efectueaza evaluarea impactului asupra mediului si realizarea Raportului privind impactul asupra mediului, care va contine concluziile studiului de evaluare adecvata. Se transmite titularilor indrumarul privind etapa de definire a domeniului.

  Termen de observatii: pe parcursul derularii procedurii

  - etapa de definire a domeniului evaluarii si a Raportului de evaluare a impactului

  1. SC BETA WIND SRL- CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE BETA NORD III- extravilan Topolog

  2. SC BETA WIND SRL- CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE BETA SUD II- extravilan Casimcea

  DECIZIA CIA a etapei de definire a domeniului evaluarii pentru cele doua proiecte: s-a parcurs etapa de definire a domeniului. Seva transmite titularului indrumar privind etapa de definire a domeniului

  Termen de observatii: pe parcursul derularii procedurii

  - etapa de analiza a calitatii studiului de evaluare adecvata:

  1 SC ALPHA WIND SRL- CONSTRUIREPARC DE TURBINE EOLIENE SI RETELE DE RACORDARE-ALPHA SUD I-extravilan Casimcea

  DECIZIA CIA privind etapa de analiza a calitatii studiului de evaluare adecvata: se accepta studiul de evaluare adecvata. Se va continua procedura E.I.A.

  Termen de observatii: pe parcursul derularii procedurii

  -etapa de analiza a calitatii Raportului privind impactul asupra mediului

  1. SC ROMWIND SRL- CONSTRUIRE NOI CAPACITATI DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA-10 CENTRALE EOLIENE- extravilan Beidaud

  DECIZIA C.I.A.: se accepta Raportul privind impactul asupra mediului. Se emite Acordul de mediu.

  Termen de observatii/contestatii:5 zile de la publicarea anuntului in presa

   Conform Ordin MMDD 1798/2007 pentru procedura de emitere a autorizatiei de mediu:

  1. SC ZET VINAGRA SRL- Complex vinificatie km 4-5 Tulcea

  DECIZIA C.I.A.: se emite autorizatie de mediu fara bilant de mediu

  Termen de observatii/contestatii: 30 zile lucratoare de la data afisarii deciziei

  ...............................................................................................................................................................................................

  DECIZII  CIA  DIN 26.10.2010

   I. Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

  - etapa de incadrare

  1. SC GRANIT AGREGATE SRL Bucuresti- PUZ: Deschidere cariera de piatra in extravilan com.Turcoaia 

  2.  SC BAIA ENERGIE EOLIANA SRL Stejaru- PUZ: Construire parc eolian, reabilitare drumuri de acces, racord electric si racordare la SEN, construire statie de transformare in extravilanul com.Baia, loc.Ceamurlia de Sus, jud.Tulcea

  Decizie CIA – planul se supune evaluarii de mediu si evaluarii adecvate

  Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan-10 zile de la data afisarii prezentei

   

  -etapa de analiza a calitatii Studiului de evaluare adecvata

  1.  SC SCORPION`S CONSTRUCT SRL Constanta- PUZ: Extindere cariera existenta in extravilan com.Somova, jud.Tulcea

  2.  SC LAND POWER SRL Constanta- PUZ: Construire parc eolian in extravilanul com.Dorobantu si Topolog

  Decizie CIA – Se accepta Studiul de evaluare adecvata cu preluarea concluziilor in Raportul de mediu

  Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor la plan- pe toata perioada derularii procedurii

   

  II. Conform Ordinului nr.135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

  Evaluarea impactului asupra mediului -etapa de incadrare

  1. SC BETA WIND SRL Bucuresti - Construire parc de centrale eoliene si retele electrice de racordare BETA NORD III in extravilanul com.Topolog
  2. SC FRAHER DISTRIBUTION SRL Tulcea- Depozit produse alimentare cu sectie de transare in mun.Tulcea, str.Forestierului, nr.34              
  3. SC CELASOL IDEAL SRL, SC CRYVERO SRL, SC ECOSOL MIHPRODUCT SRL, SC ELASOL PRODUCTIE SRL, SC ELIVARIN TOTAL SER  SRL, SC ESTERA AGRO TRADING SRL, SC FLORIS BLUE SRL, SC GOSIAN SOL PRODUCTIE SRL, SC SIMORES SRL, SC SOMOVAR PLANT SRL, SC VOINTA FAMILIEI SRL, SC PRIMA SERA SRL, SC MAISON VERT SRL, SC PARTENER GARDENS SRL, SC GRIGOSER PRODUCTIE SERA SRL, SC PETERED PRODUS SRL- Lucrari de construire sere in extravilanul orasului Isaccea, jud.Tulcea            
  4. SC RECIF SRL Tulcea- Reamenajare spalatorie auto existenta, recompartimentare interioara si amenajare acces in mun.Tulcea, str.Podgoriilor, nr.118

               Decizie CIA – continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului.

               Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei etapei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii anuntului in presa.

  III. Conform  prevederilor Ordinului al MMDD Nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu se vor analiza:

  EMITERE AUTORIZATII DE MEDIU

  1. SC MIH-LACT SI FII SRL: Sectie prelucrare lapte in com.Casimcea, jud.Tulcea
  2. SC NUSA SRL- Benzinarie in mun.Tulcea, str.Viticulturii, nr.1B

  Decizie CIA – se emite autorizatie de mediu, fara bilant de mediu

               Termen de contestatie: 30 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Tulcea si la avizier

  Documentele care au stat la baza  deciziei pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni pana vineri intre orele 80.00 – 16.00.

  1. SC ENEL GREEN POWER SRL-Parc eolian in extravilanul com.Valea Nucarilor, jud.Tulcea

               Analiza solicitarii de decalare a termenului de realizare a conditiei impuse prin autorizatia de mediu nr.8035/31.08.2010

        Decizie CIA – nu se accepta prelungirea termenului neexistand baza legala a nerespectarii conditiilor impuse prin autorizatia de mediu 

   ....................................................................................................................................................................................

  DECIZII  CIA din 19.10.2010

                  Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

  - etapa de incadrare:

  SC EOL ENERGY  SRL Satu Mare– PUZ –   PARC EOLIAN FORMAT DIN 3 TURBINE EOLIENE SI RACORD ELECTRIC AFERENT in extravilanul comunei Mihai Bravu

  Decizia etapei de incadrare : se adopta planul fara evaluare de mediu conform HG nr. 1076/2004 privind   stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe

  Termen pentru prezentarea comentariilor publicului, referitor la decizia etapei de incadrare – 10 zile calendaristice de la data afisarii 19.10.2010

   Conform Ordin MMP nr.135/2010privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private:

  • etapa de incadrare  EA

  EPISCOPIA TULCEI– CONSTRUIREA UNUI ASEZAMANT MONAHAL  CU HRAMUL IZVORUL TAMADUIRII in judetul Tulcea comuna Valea Teilor

  Decizie CIA: proiectul nu necesita percurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

  Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor – 5 zile calendaristice de la data afisarii 19.10.2010

  • etapa de incadrare  EIA + EA

  SC BETAWINDSRL– CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE BETASUD II in judetul Tulcea comuna Casimcea extravilan

  Decizie CIA– Efectuarea  evaluarii impactului asupra mediului fara evaluare adecvata.

  Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor – 5 zile calendaristice de la data afisarii 19.10.2010

   SC HOLROM RENEWABLE ENERGY SRL– RETEHNOLOGIZARE TURBINA NR. 1  in judetul Tulcea comuna Baia extravilan

  Decizie CIA: continuarea procedurii  privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului.

  Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor – 5 zile calendaristice de la data afisarii 19.10.2010

  • etapa de definire a domeniului

  SC ALPHA WINDSRL- CONSTRUIRE PARC DE TURBINE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE – ALPHA S I” in judetul Tulcea comuna Casimcea extravilan

   Decizie CIA– se  transmite titularului si se pune la dispozitia publicului prin afisare pe pagina de internet indrumarul privind problemele de mediu care trebuie analizate in raportul privind impactul asupra mediului

  Conform prevederilor Ordinului MMDD nr. 1798/2007pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu

  • etapa de analiza documentatii

  SC IOTIS LACT SRL– SECTIE PRELUCRARE LAPTE STEJARU

  Decizia CIA– emitere autorizatie de mediu fara intocmirea bilantului de mediu

  Decizia privind emiterea autorizatiei de mediu poate fi contestata in termen de 30 de zile lucratoare de la data de 19.10.2010 – data aparitiei anuntului.

  Documentele care au stat la baza  deciziilor pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni pana vineri intre orele 08.00 – 14.00

  • etapa de analiza a calitatii Raportului la Bilantul de Mediu

   SC MIN EST MAHMUDIA SA– EXPLOATARE MINIERA MAHMUDIA

   Decizia CIA– emitere autorizatii de mediu fara intocmirea bilantului de mediu

     Nu este necesara revizuirea autorizatiei de mediu si nici emiterea unei autorizatii noi.

     Ramane valabila autorizatia existenta

  Conform  OM  nr. 410 /2008pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare si/sau achizitie si/sau comercializare , pe teritoriul national sau loa export a florilor de mina, a fosilelor de plante si fosilelor de animale vertebrate si nevertebrate, precum si a plantelor si animalelor din flora  si respectiv fauna salbatice si a importului acestora.

  1. - ASOCIATIA VANATORILOR SI PESCARILOR CAMPULUNG MUSCEL VANATOARE  IN FONDUL DE VANATOARE 27 NALBANT ADMINISTRAT  DE DIRECTIA SILVICA TULCEA

  Decizia CIA– emitere autorizatie de mediu

   ....................................................................................................................................................................................

    Decizii CIA din 12.10.2010

                  Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

  - etapa de incadrare

  1. SC EOLIANA FORTORE SRL Voluntari – PUZ Construire parc eolian (amplasare turbine eoliene, amenajare drumuri de acces, statie de transformare si racord electric LES) – extravilan Mihail Kogalniceanu si Sarichioi

  Decizie CIA – planul necesita efectuarea evaluarii de mediu pentru planuri si programe in conformitate cu HG nr.1076/2004;

  Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor – 10 zile de la data afisarii prezentei;

                  Conform Ordin MMP nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private:

  - etapa de incadrare EIA

  1. SC LIDAS IMPEX SRL Mineri – Investitie unitate de panificatie, intravilan sat Mineri, comuna Somova

  - etapa de incadrare EIA si EA

  2. CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ISACCEA – Reabilitare si exindere sistem de distributie apa potabila, reabilitare si extindere sistem de canalizare in orasul Isaccea, intravilan si extravilan Isaccea

  Decizii CIA – proiectele nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata si procedurii de evaluare a impactului asupra mediului conform OM MMP nr.135/2010; se emit deciziile etapei de incadrare in vederea continuarii procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare;

  Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor – 5 zile de la data afisarii prezentei;

  - etapa de incadrare EIA si EA

  1. SC ALPHA WIND SRL Bucuresti – Construire parc de turbine eoliene si retele electrice de racordare SUD I, extravilan Casimcea

  Decizie CIA – proiectul necesita efecuarea studiului de evaluare adecvata si evaluarea impactului asupra mediului conform OM MMP nr.135/2010;

  Termen de inaintare a comentariilor/observatiilor – 5 zile de la data afisarii prezentei;

               Conform OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si conpletarile ulterioare

  - stabilirea obligatiilor de mediu la inchidere, analiza propunere Program de conformare

  1. SC PETROM SA Bucuresti – Depozit carburanti Macin, intravilan Macin

                  Conform Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu:

  - emitere autorizatii de mediu:

  1. SC AGROSAN PROD SRL Lunca – Colectare si valorificare deseuri metalice feroase si neferoase, in Lunca

  2. SC LACATUSERIE SRL Babadag – Colectare deseuri metalice, in Babadag, str. Daciei, nr.5

  3. SC SANDA INTERMED SRL Dunavatu de Jos – Colectare, conditionare si comercializare peste, in Dunavatu de jos

  Decizii CIA – se emit autorizatii de mediu, fara bilant de mediu

  Termen de contestare a deciziilor – 30 de zile lucratoare de la data afisarii prezentei

   ....................................................................................................................................................................................

   Decizii  CIA  din 05.10.2010:

               Conform HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe:

  - etapa de incadrare:

  SC FF WIND ENERGY INTERNATIONAL SRL Brasov– PUZ – PARC EOLIAN, STATIE DE TRANSFORMARE DE 4000 KV SI RACORD ELECTRIC LA SEN Tulcea 2 in extravilanul Municipiului Tulcea

  Decizia etapei de incadrare : se adopta planul fara evaluare de mediu conform HG nr. 1076/2004 privind   stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe

  Termen pentru prezentarea comentariilor publicului, referitor la decizia etapei de incadrare – 10 zile calendaristice de la data afisarii 05.10.2010

   SC FF WIND ENERGY INTERNATIONAL SRL Brasov– PUZ – PARC EOLIAN, STATIE DE TRANSFORMARE DE 4000 KV SI RACORD ELECTRIC LA SEN Tulcea 3 in extravilanul Municipiului Tulcea

  Decizia etapei de incadrare : se adopta planul fara evaluare de mediu conform HG nr. 1076/2004 privind   stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe

  Termen pentru prezentarea comentariilor publicului, referitor la decizia etapei de incadrare – 10 zile calendaristice de la data afisarii 05.10.2010

   Conform Ordin MMP nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private:

  • etapa de incadrare EIA + EA

  SC HOLROM RENEWABLE SRL– Satu Mare – Dezafectare doua turbine – Baia 2 + 3 in extravilanul satului Ceamurlia de Sus comuna Baia

  Decizie CIA: continuarea procedurii  privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului.

   Conform Ordin MMP nr.135/2010privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private:

  • etapa de incadrare EA

   SC HOLROM RENEWABLE SRL– Satu Mare Construire record electric pentru parc eolian in extravilanul comunei Baia

    Decizie CIA: - nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale EA

  SC LAND POWER SRL Constanta – Construire retea electrica sunterana de medie tensiune, extravilan comuna Topolog

    Decizie CIA: - nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale EA

   Conform prevederilor Ordinului MMDD nr. 1798/2007pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu

  Emitere autorizatii:

  • SC YANAKIS SRL Stejaru– SECTIE PRELUCRARE LAPTE in localitatea STEJARU

   Decizia CIA – emitere autorizatie de mediu fara intocmirea bilantului de mediu

  Decizia privind emiterea autorizatiIor de mediu poate fi contestata in termen de 30 de zile lucratoare de la data de 05.10.2010 – data aparitiei anuntului.

  Documentele care au stat la baza  deciziilor pot fi consultate la sediul APM Tulcea de luni pana vineri intre orele 10.00 – 14.00

  Analiza contestatie:

  • CHIRILOV VERONICA ADMINISTRATOR LA SC FLEXIBIL SRL TULCEA – spaltorie auto – Tulcea strada Podgoriilor nr. 79

  Decizia CIA – se mentine decizia din 14.09.2010 de   emitere a autorizatie de mediu fara intocmirea bilantului de mediu

    ....................................................................................................................................................................................

   LISTA CU DECIZIILE CIA DIN DATA DE  28.09.2010

   Conform Ordinului nr.135/2002 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

  evaluare adecvata

   - etapa de  incadrare

   SC RCS&RDS SA – “Amplasare statie de baza pentru servicii de comunicatii mobile de generatia a III-a (3 G)” Ciucurova

  Decizie : nu este necesara parcurgerea altor etape de evaluare adecvata

  - etapa studiului de evaluare adecvata

    SC ALAS ROMANIA SRL – “ Deschidere cariera” Turcoaia

  Decizie : nu este necesara parcurgerea etapei solutiilor alternative. Concluziile studiului de evaluare adecvata vor fi integrate in raportul privind impactul asupra mediului.

  Decizia poate fi contestata pe tot parcursul procedurii

   Conform prevederilor Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiilor de mediu:

   Emitere autorizatie de mediu:

   1.  SC MOOR MINERAL SRL –  Cariera”Trei Fantani” Tulcea

  2.  SC NOOR STUF SRL –  Fabrica de rogojini de stuf si rachita, Tulcea

  3.  SC RIANBO COM SRL -  Punct colectare si valorificare deseuri metalice, Lunca.

  4.  SC GLACIAL PROD SRL – Statie de mixturi asfaltice,Izvoarele

  Decizie :se emit autorizatii de mediu fara bilant de mediu.

  Decizia poate fi contestata in termen de 30 zile lucratoare de la afisare.

   5. SC PISCICOLA MACIN SRL – Amenajare piscicola Turcoaia

  Decizie : se va elabora bilantul de mediu nivel I

  Decizia poate fi contestata pe tot parcursul procedurii

   

   

   

              


  X

  Clic aici pentru a închide harta  Alegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.