Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 A.P.M. TULCEA, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare conform HG nr.1076/2004, pentru: PUZ –„INFIINTARE PLANTATIE ALUN CU SPATII DE DEPOZITARE, PROCESARE SI MAGAZIN”, propus a se realiza în extavilanul com. Greci, identificat prin, T 27, P 206, nr. Carte Funciara 30215,avand ca titular pe: SC BLISSFUL ORCHARD SRL

Detalii

Autor: APM Tulcea,
Adăugat: 2020-09-18 12:20:12
Ultima actualizare: 2020-09-18 12:20:12

A.P.M. TULCEA, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare conform HG nr.1076/2004, pentru: PUZ –„INFIINTARE PLANTATIE ALUN CU SPATII DE DEPOZITARE, PROCESARE SI MAGAZIN”, propus a se realiza în extavilanul com. Greci, identificat prin, T 27, P 206, nr. Carte Funciara 30215,avand ca titular pe: SC BLISSFUL ORCHARD SRL, nu necesită evaluare de mediu ?i urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

        

Motivele care au stat la baza luării deciziei:

  • Planul are la bază introducerea în intravilan a unui trup izolat de 14.859 mp  ?i implementarea zonei de unită?i agricole aferente acesteia, precum ?i realizarea în extravilan a unei zone de livadă  în suprafa?ă de 385.141mp
  • Suprafa?a studiată prin plan este de 480.890 mp., amplasamentul planului este situat în  extavilanul com. Greci, identificat prin, T 27, P 206, nr. Carte Funciară 30215
  •  Pentru zonă de livadă propriu-zisă (385.141mp) care rămâne în extravilan se reglementează un regim de construire minimal de tip anexă agricolă cu un regim de înăl?ime maxim Parter (5m), POT 1%, CUT 0,01. Zonă de unită?i agricole aferente acesteia pentru care se solicită crearea unui trup izolat de intravilan (14.859 mp) ?i pentru care se reglementează un regim de înăl?ime maxim D+P+1 (10m), POT 20%, CUT 0,5.- P+1
  • Planul prevede: infiin?area unei livezi de aluni ?i se vor edifica în principal o hală de stocare/procesare, un bazin de reten?ie ?i o clădire cu regim de înăl?ime maxim D+P+1 având func?iune de depozitare ?i cazare sezonieră muncitori.
  • Zona  de construc?ie în suprafa?ă de 400.000,00 mp,
  • Alimentarea cu apă - se va asigura prin intermediul a două pu?uri forate,
  • Evacuarea apelor uzate se va realiza prin două microsta?ii de epurare cu câte un bazin vidanjabil fiecare cu capacitate de 12 mc,
  • Alimentarea cu energie electrică va fi asigurată din re?elele existente în zona,
  • Localizarea planului în raport cu zonele protejate-perimetrul propus se suprapune cu aria naturală protejată  ROSPA0073 Măcin Niculi?el.

 

Informa?iile cu privire la planul men?ionat pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str.14 Noiembrie, nr.5, tel.0240510622, de luni până joi între orele 08,00-16,30 ?i vineri între orele 08,00-14.00

          Observa?iile publicului se vor primi în scris la APM Tulcea, telefon/fax 0240 /510622, 0240/510621, e-mail office@apmtl.anpm.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anun?ului.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.