Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 A.P.M. TULCEA, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare conform HG nr.1076/2004, pentru: PUZ –„Construire depozit de legume”, propus a se amplasa în intravilan Sarichioi, judetul Tulcea, avand ca titular SC AGRIVINSKA SRL

Detalii

Autor: APM Tulcea,
Adăugat: 2020-09-18 10:09:54
Ultima actualizare: 2020-09-18 10:15:39

A.P.M. TULCEA, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare conform HG nr.1076/2004, respecti ca : PUZ –„Construire depozit de legume”, propus a se amplasa în intravilan Sarichioi, judetul Tulcea,  avand ca titular SC AGRIVINSKA SRL

, nu necesită evaluare de mediu ?i urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, pentru planul precizat.

 

         Motivele care au stat la baza luării deciziei:

  • Amplasamentul planului este situat în localitatea Sarichioi,   jud.Tulcea,
  • Pe terenul în suprafa?ă de 5.983,00 mp se dore?te amplasarea unui depozit de legume ?i schimbarea destina?iei construc?iilor existente pe terenul cu suprafa?a de 3224,00mp, din grajd ?i adăpost îngrijitori, în spa?iu de depozitare ?i anexă a acesteia.
  • Accesul- terenul are acces la DJ 229 către Constan?a ?i DJ222 către Tulcea prin Agighiol, legătura făcându-se printr-un drum existent în partea de sud, ?i acces la DJ 222, legătura făcându-se printr-un drum existent în partea de vest.
  • Alimentarea cu apă ?i energie electrică sunt din re?elele localită?ii;
  • Evacuarea apelor uzate se face în bazin vidanjabil de 20 mc;
  • Deşeurile vor fi coletate selectiv ?i predate unităţilor specializate .De?eurile vegetale sunt stocate în container special si folosite ca ingrasamant pe terenurile agricole.
  • POT 25,97% , CUT 0,5
  • Amplasamentul planului nu se află în arii naturale protejate.

   Informaţiile cu privire la planul menţionat pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str.14 Noiembrie, nr.5, tel.0240510622, de luni până joi între orele 08,00-16,30 şi vineri între orele 08,00-14,00.

Observaţiile publicului se vor primi in scris la  APM Tulcea, telefon/fax 0240 /510622, 0240/510621, e-mail: protectiamediului.tulcea@gmail.com  în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.