Agenţia pentru Protectia Mediului Tulcea functionează ca instituţie cu personalitate juridică, în baza prevederilor Hotararii de Guvern nr. 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi ale Legii nr. 265/2006 de aprobare a O.U.G. nr. 195/2005, privind protectia mediului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea este o instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat.

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea îndeplineşte atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului la nivel judeţean, în domeniile implementării şi politicilor de mediu, legislaţiei şi reglementărilor în vigoare si coordonează elaborarea planurilor de acţiune la nivel local, îin conformitate cu dispozitiile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificari, prin Legea nr. 265/2006.

Programul de funcţionare : Luni – Joi :8.00 – 16.30; Vineri: 8.00-14.00

 Programul de audienţe : Miercuri : 14.00 – 16.00

 

   Nou!

In perioada 01 iulie 2013 – 31 octombrie 2015 APM Tulcea deruleaza proiectul: "ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSPA0009 BESTEPE-MAHMUDIA SI REZERVATIA NATURALA DEALURILE BESTEPE" COD PROIECT: SMIS-CSNR 43299. Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala. Pentru mai multe informatii, dati click pe imaginea de mai jos:

NOU!

In conformitate cu art. 49(1) din legea 211/2011 privind regimul deseurilor: " Producatorii de deseuri, detinatorii de deseuri, comerciantii si brokerii, precum si operatorii economici care desfasoara activitati de tratare a deseurilor sunt obligati sa asigure evidenta gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu, in conformitate cu modelul prevazut in anexa mr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002, cu completarile ulterioare, si sa o transmita anual agentiei judetene pentru protectia mediului"  

 NOU !!!!!

Începând cu data de 10.04.2013 toti operatorii economici care solicită acte de reglementare vor transmite cereri privind eliberarea/reavizarea actelor de reglementare atât în format traditional, pe hârtie, cât si online (electronic), iar cererile vor fi luate în lucru doar dacă există înregistrată si copia electronică a acesteia, depusă de către operatorii economici în sistemul informatic integrat de mediu (SIM).

Toate cererile electronice  vor trebui transmise si in format scriptic iar cererile scriptice vor fi completate in mod obligatoriu de cele in format electronic.

Alte informatii utile se gasesc si pe site-ul Agentiei pentru Protectia Mediului Tulcea la adresa:http://apmtl.anpm.ro

·  Ghid de utilizare formular eFORM de inregistrare operatori economici in SIM

·  Ghid de utilizare Webform Public pt inregistrare cereri acte de reglementare

·  Specificatii de utilizare a formularului eFORM

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.